کتاب طهارت
واجبات غسل
اوّل: نیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

اوّل: نیت

احکام غسل

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اوّل: نیت

اوّل از واجبات غسل: نیت

[سؤال 468] ----> 3344

‏4. اگر بعد از اذان صبح و ادای نماز، شخصی جنب شود، آیا باید غسل جنابت‏‎ ‎‏واجب کند یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، نیت غسل جنابت کافی است. 

[سؤال 469] ----> 130

‏6. آیا در هنگام غسل کردن باید نیت را به زبان آورد یا مثلاً صِرف نیت سر و گردن‏‎ ‎‏کافی است (همچون وضو)؟‏

بسمه تعالی، ذکر نیت به زبان لازم نیست.

[سؤال 470] 226

 ‏بسمه تعالی‏ ‏2 / 11 / 1361 ‏

‏دفتر محترم امام امت ‏

‏توقیراً؛ توجه معظم له را جهت استفتای ذیل معطوف می دارد.‏

‏نظر به این که بین این جانبان جهت نوع تغسیل ترتیبی جزءً اختلاف نظر وجود‏‎ ‎‏دارد، خواهشمند است نوع مصححه ذیل را مورد بررسی قرار داده، طریقه درست آن‏‎ ‎‏را برای نامبردگان قید بفرمایید.‏

‏طریقه اول: جهت نوع غسل ترتیبی، مثلاً جنابت لازم است یک بار نیت کرده و‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 217

‏غسل بدن را طبق ترتیب رساله انجام داد؟ ‏

‏طریقه دوم: این که ترتیب دستوری رساله عبارت است از: یک بار نیت برای‏‎ ‎‏سر  و  گردن؛ بار دوم نیت برای طرف راست بدن، و بار سوم نیت برای طرف‏‎ ‎‏چپ  بدن؟‏

‏مثلاً؛ غسل می کنم 1. غسل جنابت به نیت سر و گردن قربة الی الله‌؛‏

‏2. غسل می کنم غسل جنابت به نیت سمت راست بدن قربة الی الله‌؛‏

‏3. غسل می کنم غسل جنابت به نیت سمت چپ بدن قربة الی الله‌؛‏

‏یا آن که نه، فقط برای هرسه مورد یاد شده یک بار نیت کافی است. مثلاً؛ غسل‏‎ ‎‏می کنم غسل جنابت سر و گردن، نیمه راست بدن و نیمه چپ بدن.‏

بسمه تعالی، فرق نمی کند و غسل صحیح است.

[سؤال 471] 227

 ‏بسمه تعالی‏ ‏2 / 1 / 1362‏

‏ضمن عرض سلام و آرزوی سلامتی برای امام و یاران امام و پوزش از گرفتن‏‎ ‎‏وقت حضرات عالی، مستدعی است از حضور مبارک حضرت امام، این دو سؤال‏‎ ‎‏پرسیده شود: ‏

‏1. اگر فردی به قصد غسل واجب به حمام برود و خود را تطهیر نماید، ولی خود‏‎ ‎‏غسل را سهواً به جای نیاورد؛ آیا همان قصد اولیه کفایت می کند؟ ‏

بسمه تعالی، کفایت نمی کند و باید غسل را به جا آورد. 

‏2. بعد از فرمان هشت ماده ای حضرت امام، مراجعاتی از طرف سپاه و یا پلیس قضایی و... شده است‏‎ ‎‏و سؤالاتی در مورد افراد ـ به لحاظ سوابق و خصوصیات فردی و خانوادگی ـ می شود. وظیفه مقلد، در‏‎ ‎‏برخورد با این گونه پرسش ها چگونه باید باشد؟ ‏

بسمه تعالی، تابع مقررات دولت اسلامی و موازین شرعی است. 

‏خدایا، خدایا، تا انقلاب مهدی (عج)، حتی کنار مهدی (عج)، خمینی را نگهدار‏

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 218