کتاب طهارت
غسل جنابت
جنابت در بانوان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

جنابت در بانوان

احکام غسل

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

جنابت در بانوان

جنابت در بانوان

[سؤال 433] 210

 ‏بسمه تعالی ‏

‏دفتر سؤالات دینی حضرت امام خمینی‏

‏با سلام؛ خواهشمند است به سؤالات زیر جواب فرمایید: ‏

‏1. آیا دوشیزگان و بانوان هم محتلم می شوند؟ ‏

بسمه تعالی، ممکن است؛ ولی تا یقین به خروج منی نداشته باشند، حکم به جنابت نمی شود. 

‏2. در صورت پاسخ مثبت، تکلیف کسانی که به این مسأله جاهل بوده و بدون غسل مدت ها اعمال‏‎ ‎‏عبادی خود را انجام داده اند چیست نسبت به عبادات گذشته چطور؟ ‏

بسمه تعالی، اگر یقین نداشته باشند که جنب بوده اند، قضای نمازها لازم نیست و در هر صورت روزه ها قضا ندارند.

‏3. در صورت احتلام بانوان آیا ترشح بدن آن ها نجس است؟ ‏

بسمه تعالی، ترشح بدن نجس نیست.

‏4. کسی که طبق دستور شرع بعد از بول عمل استبراء را انجام می دهد در صورتی که بعداً احساس‏‎ ‎‏رطوبت در مجرای بول نماید اگر این رطوبت روزانه چند بار احساس شود پاک است یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، اگر خارج نشده نجس نیست و اگر خارج شده، در صورت شک در بول بودن آن، محکوم به طهارت است. 

‏5. کسی که به یک سازمان دولتی بدهی دارد، مثلاً از تلفن آن سازمان و نظیر آن برای کار خصوصی‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 201

‏استفاده کرده؛ آیا می تواند آن بدهی را به سازمان دیگری که آن هم دولتی است بپردازد؟ ‏

بسمه تعالی، باید به همان سازمانی که به آن بدهکار است رد کند. 

[سؤال 434] 211

 ‏بسمه تعالی‏

‏خدمت حضرت امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏در مسأله 346 احکام جنابت فرموده اید: «دربارۀ زن لازم نیست آن آب یا رطوبت‏‎ ‎‏با جستن و سست شدن بدن باشد؛ بلکه اگر با شهوت باشد حکم منی دارد».‏

‏تشخیص این مورد برای زنان که اغلب ترشح می بینند و با کمی شهوت و‏‎ ‎‏خوشایندی ممکن است ترشح خارج شود چگونه است؟ در مورد دوشیزگانی که در‏‎ ‎‏عقد هستند و ممکن است که حتی در حین صحبت رطوبتی با شهوت خارج شود، بنا‏‎ ‎‏به مسأله بالا آیا حکم منی دارد؟ اگر چنین نیست لطفاً توضیح دهید. ‏

بسمه تعالی، ترشحات ذکر شده پاک است و غسل ندارد.

[سؤال 435] 212

 ‏بسمه تعالی‏

‏حضور محترم مرجع عالی قدر، امام خمینی‏

‏مسأله من این است که شما در رساله فرمودید که در مورد زنان، مسأله جنب شدن‏‎ ‎‏احتیاج به آن سه خصوصیت که در بالای آن ذکر فرمودید ندارد؛ فقط با شهوت باشد‏‎ ‎‏حکم جنب را دارد.‏

‏آنچه من درگیر آن هستم این است که بر اثر یک خطورات خیلی سریع، شاید هم‏‎ ‎‏در یک آن، حتی با یاد آن، ترشح دیده می شود؛ حتی می خواهم بگویم از این مسأله‏‎ ‎‏من رنج می برم؛ آیا این جا هم همان حکم شهوت را دارد یا خیر؟ و زمانی هم هست‏‎ ‎‏که بدون این که حتی خطوری هم باشد من یک حالت تحریک شده را دارم؛ بدون‏‎ ‎‏رابطه با چیزی و یا کسی و یا حتی فکر و این را هم می دانم که حتی فکر کردن ممکن‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 202

‏است انسان را جنب کند؛ ولی این را می خواهم بدانم آیا با قصد این که من بخواهم‏‎ ‎‏لذت ببرم حکم شهوت را دارد، و یا نه؟ ‏

‏چندین ماه است که از این مسأله رنج می برم؛ حتی موقع نماز خواندن هم دچار‏‎ ‎‏این مشکل می شوم و نمی دانم که آیا نمازهایم باطل است یا نه و حتی از کارهای‏‎ ‎‏مستحبی بازمانده ام و این مسأله را نمی توانم به این واضحی برای کسی مطرح کنم؛‏‎ ‎‏ولی چون خیلی رنجم می داد فلذا تصمیم گرفتم که به عرض شما برسانم که شاید‏‎ ‎‏راهنماییم بفرمایید:‏

بسمه تعالی، ترشحات ذکر شده حکم منی ندارد و از وسواس باید اجتناب شود.

[سؤال 436] ----> 3839

‏2. دو دختر جوان بالغ به همدیگر جماع کنند منی هر دو بریزد این ها جنب‏‎ ‎‏می شوند غسل جنابت واجب می شود یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، واجب است.

[سؤال 437] ----> 3839

‏6. زن به زن دیگر جماع کند شهوتشان بریزد، غسل جنابت بر آن ها واجب‏‎ ‎‏می شود؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر یقین کند که منی از او خارج شده غسل جنابت بر او لازم است.

[سؤال 438] 213

 ‏بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته‏

‏بعد از سلام و تحیات متمنی است چند سؤال ذیل را جواب بفرمایید. (با کمال‏‎ ‎‏معذرت از صراحت)‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 203

‏1. در رساله مبارکه مرقوم است که دربارۀ مایعاتی که از زن خارج می شود، اگر با‏‎ ‎‏شهوت بیرون آمده باشد در حکم منی است، آیا منظور مایعاتی که در حال ملاعبه‏‎ ‎‏شهوانی و تخیلات مانند مذی مردان در حال ملاعبه خارج می شود یا مایعی است که‏‎ ‎‏در حال شهوانی مخصوص که گاهی با سوزش و سستی بیرون می آید؟ کدام یک منی و‏‎ ‎‏موجب جنابت است؟ بعد از خواب آن چنانی چیزی ببیند؟‏

بسمه تعالی، در صورت شک حکم منی ندارد.

[سؤال 439]

‏2. آیا زن یا دختر با خود کاری کند یا تخیلاتی در سر بگذراند که باعث خروج‏‎ ‎‏مایع مذکور (هر کدام که نجس و جنابت آور است) گردد آیا حرام است؟ و اگر‏‎ ‎‏تخیلات شیطانی به فکر او بیاید و ادامه دهد بدون خروج مایعات منی آیا این هم بر‏‎ ‎‏فرض حرمت صورت اول حرام است یا نه؟‏

بسمه تعالی، کاری که موجب تهییج شهوت و خروج منی است جایز نیست.

‏3. اگر دختر یا زن با مانتو و روسری که دست و صورتش پیدا است به کوهنوردی و جهاد سازندگی و از‏‎ ‎‏این قبیل کارهای ورزشی و خدماتی برود همراه با دختران دیگر در صورتی که احتمال برخورد و‏‎ ‎‏اجتماع و نگاه و تماشای پسران که برای خدمت یا گردش جداگانه آمده اند باشد و آن ها هم به خدمت و‏‎ ‎‏کار خود مشغولند آیا جایز است برود یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، اگر فساد دارد باید اجتناب کنند.

[سؤال 440] ----> 246

‏2. دختری در زمان طاغوت نامزدی داشته که فکر می کردند با هم عقد خواهند‏‎ ‎‏کرد. یک بار نامزدش دست او را در دست گرفته و با آن بازی کرده، دختر شدیداً‏‎ ‎‏تحریک شده و آب از او خارج شده و شلوارش را خیس کرده است. در آن هنگام‏‎ ‎‏دختر نمی دانسته که باید غسل کند یا نه، ولی دو یا سه سال بعد این نامزدی به هم‏‎ ‎‏خورده است؛ چون دختر با اسلام اصیل آشنا شده (نه سنتی) و سعی کرده از کارهای‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 204

‏گذشته اجتناب کند؛ ولی پسر حاضر نشده اسلام را بپذیرد. حالا این دختر می خواهد‏‎ ‎‏بداند؛ با توجه به این که آن موقع ناآگاه بوده و غسل نکرده و نماز خوانده؛ آیا باید‏‎ ‎‏نمازهای گذشته را قضا کند یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر یقین ندارد که رطوبتی که از او خارج شده منی است، غسل واجب نشده و نمازها قضا ندارد.

[سؤال 441] 214

 ‏بسمه تعالی‏ ‏23 / 8 / 1361‏

‏1. اگر کسی استمناء کرده باشد ولی یقین نداشته باشد به این که منی از او بیرون آمده‏‎ ‎‏یا نه، آیا نماز و روزه هایی که در زمان انجام استمناء خوانده و گرفته قضا دارد یا نه؟‏

بسمه تعالی، در فرض سؤال، نماز و روزه قضا ندارد.

[سؤال 442]

‏2. ترشحاتی که از دختر خارج می شود، آیا حکم منی را دارد یا نه؟‏

بسمه تعالی، حکم منی را ندارد.

‏3. آیا ادا کردن کلمات در نماز از مخرج واقعی شان واجب است؟‏

بسمه تعالی، باید کلمات طوری ادا شود که عرف عرب آن را صحیح بداند.

[سؤال 443] 215

 ‏بسمه تعالی‏ ‏1 / 3 / 1361‏

‏ریاست با سعادت جناب مستطاب حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی‏

‏با سلام مخصوص، امیدوارم وجود مبارک، پیوسته در زیر سایۀ خداوند باری‏‎ ‎‏تعالی سلامت و خالی از ملال و دور از رنج و مشقت بوده باشد.‏

‏1. با کمال معذرت از محضر امام عزیز و رهبر کبیر انقلاب، راجع به مسأله شمارۀ‏‎ ‎‏(346) توضیح المسائل دربارۀ احکام غسل سؤال می شود از این که راجع به این بیان‏‎ ‎‏فرموده اید: (ولی در زن و مریض لازم نیست آن آب، با جستن بیرون آمده باشد؛ بلکه‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 205

‏اگر با شهوت بیرون آمده باشد، در حکم منی است و لازم نیست بدن او سست شود).‏

‏متمنی است که توضیح بیشتری بیان فرمایید تا جای ابهامی باقی نماند. زیرا ممکن‏‎ ‎‏است بعضی اشخاصی باشند که خیلی حساس بوده باشند و یا از کسانی باشند که غالباً‏‎ ‎‏آبی از آن ها بیرون می آید ولو مختصر با سست نشدن بدن. آیا هر آبی این حکم را دارد‏‎ ‎‏یا نه؟ زیرا در این صورت، باید در بیست و چهار ساعت چند غسل انجام گیرد. در‏‎ ‎‏این جا مسأله قدری مشکل تر می شود؛ زیرا غیر از غسل کردن ممکن است انسان به آن‏‎ ‎‏اعتنا نکند و دائماً شک نماید.‏

بسمه تعالی، تا یقین به این که رطوبت منی است نباشد، حکم به جنابت نمی شود.

‏2. آیا هشت رکعت نماز شب را می شود نیت قضا کرد یا نه؟ اگر می شود طرز آن را بیان فرمایید که به‏‎ ‎‏جای دو رکعتی می شود یا چهار رکعتی؟‏

بسمه تعالی، نماز شب به جای نماز قضا محسوب نیست.

[سؤال 444] 216

 ‏بسمه تعالی‏

‏آیا منی همیشه در هر حالتی بیرون می آید یا گاه در حالاتی آره و گاه نه؟ اگر واقعاً‏‎ ‎‏این طور است آیا می شود که کسی مقلد امام باشد؛ ولی در این مورد از کس دیگر تقلید‏‎ ‎‏کند؟ از شما خواهش می کنم که مرا در این زمینه یاری کرده و به طور دقیق بگویید که‏‎ ‎‏منی برای زن و مرد و دختر و پسر هر چهار تا هست یا فقط برای پسر و مرد هست؟‏‎ ‎‏اگر هست؛ آیا دختر یا پسر یا زن و مرد می فهمند که منی خارج شده؟ اگر نمی فهمند،‏‎ ‎‏پس منی چه نشانه ای در دختر و پسر و زن و مرد دارد؟ ‏

بسمه تعالی، منی علائمی دارد که در رساله نوشته شده است و تا یقین به خارج شدن منی پیدا نشود و یقین پیدا نشود که رطوبتی که خارج شده منی است، حکم به جنابت نمی شود و غسل واجب نیست و خواهران کمتر یقین پیدا می کنند. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 206

[سؤال 445] 217

 ‏بسمه تعالی‏ ‏12 / 8 / 1361‏

‏با عرض سلام و آرزوی موفقیت شما در جهت ارائه طریق به مردم و روشن‏‎ ‎‏نمودن مسائل شرعی برای آنان و با عرض معذرت و پوزش، چند سؤال ذیل را مطرح‏‎ ‎‏نموده؛ خواهشمند است پاسخ های لازم را بفرمایید.‏

‏1. در چه مواردی غسل جنابت بر زن واجب می شود؟ آیا دیدن خواب شهوانی‏‎ ‎‏ـ  به سر بردن با همسر و به لذت رسیدن جز از طریق نزدیکی ـ را نیز شامل می شود یا‏‎ ‎‏خیر؟ اگر بیرون آمدن منی مطرح است، علائم آن در زنان به چه نحو می باشد؟‏

بسمه تعالی، تا یقین به خارج شدن منی پیدا نکند حکم به جنابت نمی شود.

[سؤال 446]

‏2. آیا عمل استمناء برای زنان هم هست یا نه؟ در اثر آن غسل واجب می شود یا‏‎ ‎‏خیر؟ و آیا حد شرعی یا تعزیر دارد یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر یقین پیدا کند که منی خارج شده باید غسل کند.

[سؤال 447]

‏3. آیا صحیح است که اگر زن عطر زده باشد و به خیابان برود، بر او غسل جنابت‏‎ ‎‏واجب می شود؟‏

بسمه تعالی، غسل واجب نمی شود.

‏4. آیا اگر زنی به دکتر زنان مراجعه و نتیجه ندیده باشد و دکتر متخصص زن نیز در آن زمینه موجود‏‎ ‎‏نباشد و به دلیل بیماری ناچار از مراجعه به پزشک مرد باشد، معصیت کرده یا خیر؟‏

بسمه تعالی، در صورت ضرورت مانع ندارد.

‏به امید سلامتی و طول عمر امام امت، به امید پیروزی کامل رزمندگان اسلام در تمام جبهه های نبرد‏‎ ‎‏حق علیه باطل‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 207

[سؤال 448] 218

 ‏بسمه تعالی‏ ‏9 / 10 / 1361 ‏

‏با درود بی کران به امام امت‏

‏با سلام خدمت آقایان، عرض می کنم که بر اثر ازدواج، یک سری سؤالات برایم‏‎ ‎‏پیش آمده که پس از این که مطلع شدم که دفتری به نام دفتر استفتای امام در قم است،‏‎ ‎‏تصمیم گرفتم خودم را از شک های ایجاد شده در آورم. لذا خواهشمند است جواب‏‎ ‎‏کامل سؤالات ذیل را ـ که شاید به نمایندگی از چند نفر است ارسال دارید.‏

‏قبلاً از زحمات شما صمیمانه تشکر می کنم.‏

‏1. موقع ملاعبۀ با همسر آبی که از همسر (زن) می آید چگونه است و آیا غسلی بر‏‎ ‎‏او هست یا خیر؟‏

‏2. موقع ملاعبۀ با همسر آبی که از شوهر (مرد) می آید چگونه است؟ البته بعد از‏‎ ‎‏استبراء.‏

‏3. هر گاه انسان با همسر خود ملاعبه کرده و شب بخوابد و صبح که بیدار می شود‏‎ ‎‏اثری در لباس زیر خود ببیند و شک داشته باشد که منی است یا غیره (وذی ـ مذی ـ‏‎ ‎‏ودی)، چه حکمی دارد و آیا غسل دارد یا خیر؟ چنان که بوی مخصوصی هم بدهد. (با‏‎ ‎‏توجه به این که می دانیم آمدن منی از انسان همراه با سست شدن بدن است و در نتیجه‏‎ ‎‏از خواب بیدارشدن در آن لحظه، و این که سؤال سه در موقعی است که این عوامل‏‎ ‎‏نباشد).‏

بسمه تعالی، 1 و 2 و 3، تا یقین به منی بودن آب نباشد حکم به جنابت نمی شود.

‏4. در یک شب آیا انسان می تواند چند بار با همسر خود مجامعت کند یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

‏5. در موقع غسل کردن آیا دست کشیدن به بدن هم لازم است یا این که فقط آب از دوش بر بدن بریزد‏‎ ‎‏کافی است (البته بعد از تمیزشدن بدن از نجاسات)؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 208

بسمه تعالی، دست کشیدن لازم نیست ولی آب باید به همه جای بدن برسد.

‏6. آرایش کردن زن در مجلس زنانه چگونه است؟‏

بسمه تعالی، اگر مفسده نداشته باشد اشکال ندارد.

‏7. اگر انسان بداند که صبح نمی تواند آب پیدا کند، یعنی نماز صبح را باید با تیمم بخواند و بر اثر عللی،‏‎ ‎‏مثلاً اگر مجامعت نکند باعث یک سری مسائل بین خانواده می شود‏ ‏و یا این که انسان، خود در خواب‏‎ ‎‏جنب شود وظیفه چیست؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

‏لازم به تذکر است که بنده، مقلد امام هستم و رسالۀ ایشان را مطالعه کرده ام ولی یک مقدار حالت‏‎ ‎‏شکاکی در این زمینه دارم که با جواب دادن کامل شما به سؤالات برطرف می شود. ‏

[سؤال 449] ----> 1641

‏5. برخی اوقات زن به علت مساحقه و تفخیذ با مرد، تحریک که شد، تقریباً حالت‏‎ ‎‏انزال به او دست می دهد، یعنی به شدت تکان می خورد و احساس ریزش آبی در‏‎ ‎‏داخل خود می کند که فکر می کند منی است و بی حال و سست می شود که فکر می کنند‏‎ ‎‏جنب شده اند، آیا پس از این حالت، غسل جنابت واجب است یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر یقین به انزال منی حاصل شود و از مجرا به خارج برسد، غسل واجب است.

[سؤال 450] ----> 1377

‏8. با توجه به مسأله 346 رساله حضرت امام در احکام جنابت، زن ها هم منی‏‎ ‎‏دارند. آیا منی زن ها و مردها از نظر رنگ و بو و سایر علائم یکی هستند یا خیر؟ و‏‎ ‎‏همچنین آیا زن ها و دخترخانم ها هم محتلم می شوند؟ و آیا شرط ثبوت این احتلام،‏‎ ‎‏لکۀ حاصل از منی است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، تا یقین به خروج منی حاصل نشود، حکم جنابت مترتّب نیست.


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 209

[سؤال 451] ----> 991

‏10. دفق و فتور بدن را در جنابت زن شرط نمی دانید و فقط حصول شهوت را در‏‎ ‎‏خروج رطوبت منی شرط جنابت فرموده اید؛ پس با رطوبتی که به نام مذی ـ آن هم در‏‎ ‎‏موقع شهوت ـ از مرد و زن خارج می شود چه تفاوتی دارد؟‏

بسمه تعالی، میزان شهوتی است که مقارن با آن منی خارج می شود و با سایر حالات روحی فرق دارد.

[سؤال 452] 219

 ‏بسمه تعالی‏ ‏2 / 11 / 1361‏

‏حضور مبارک مرجع عالی قدر جهان اسلام و رهبر انقلاب اسلامی ایران، حضرت‏‎ ‎‏امام خمینی، دامت برکاته‏

‏در مسأله 346 در احکام جنابت فرموده اید: «..... در زن لازم نیست آن آب با‏‎ ‎‏جستن بیرون آمده باشد؛ بلکه اگر با شهوت بیرون آمده باشد در حکم منی است و‏‎ ‎‏لازم نیست بدن او سست شود».‏

‏این مسأله برای اکثر خانم ها محل ابهام و اشکال است و هرچند از علمای مختلف‏‎ ‎‏سؤال شده، جواب دقیق و روشنی دریافت ننموده ایم. از حضور مبارک آن زعیم‏‎ ‎‏بزرگوار استدعا داریم نظرشان را نسبت به اشکالات زیر مطرح بفرمایند:‏

‏1. آیا زن بدون عمل آمیزش هم جنب می شود یا نه؟ و در صورت مثبت بودن‏‎ ‎‏جواب، غسل جنابت بر او واجب است یا نه؟‏

بسمه تعالی، ممکن است. و اگر یقین پیدا کنند به خارج شدن منی غسل واجب می شود و تا یقین پیدا نکنند، غسل واجب نیست.

[سؤال 453]

‏2. آیا ترشحاتی که در موقع ملاعبۀ زن و شوهر از زن خارج می شود (حتی با‏‎ ‎‏سست شدن بدن) حکم منی و بالنتیجه جنابت زن را دارد یا نه؟‏

بسمه تعالی، تا یقین پیدا نکنند که منی است غسل واجب نیست.


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 210

[سؤال 454]

‏3. آیا امکان جنابت در خواب ـ آن چنان که در مردان هست ـ برای زنان نیز هست؟‏

بسمه تعالی، امکان دارد.

[سؤال 455] ----> 5515

‏7. اگر فردی محتلم شود و از او منی بیرون نیاید، آیا غسل جنابت بر او واجب‏‎ ‎‏است یا نه (برای دختر)؟ برای استمناء چطور؟‏

بسمه تعالی، خواه پسر باشد یا دختر، تا یقین به خروج منی حاصل نشود غسل جنابت واجب نیست و استمناء حرام است.

[سؤال 456] ----> 1050

‏6. اگر مرد با زن خود قبل از جماع بازی کند ولی جماع انجام نشود، در چه‏‎ ‎‏صورت غسل جنابت بر زن واجب می شود؟‏

بسمه تعالی، تا یقین به خارج شدن منی از خودش ندارد غسل واجب نمی شود.

[سؤال 457] ----> 779

‏2. مسأله دیگری هم برای من پیش آمده و به رساله هم رجوع کردم شما در این‏‎ ‎‏باره توضیحاتی فرموده بودید اما من متوجه نشدم، به همین خاطر وقت شریف شما را‏‎ ‎‏گرفتم و مسأله من این است که اگر دختری در عقد باشد امکان دارد آبی از او خارج‏‎ ‎‏شود که نجس باشد و غسل داشته باشد؟ و اگر امکان دارد در چه موقعی و چگونه‏‎ ‎‏است؟ ‏

بسمه تعالی، با شک در خروج منی، پاک است و موجب غسل نمی گردد.

[سؤال 458] 220

 ‏بسمه تعالی‏ ‏6 / 3 / 1361‏

‏امام عزیز که مشعل وجودمان با نور تو روشن شد و ما را به سوی خدا گونگی‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 211

‏سوق دادی تبریک صمیمانه دخترت را برای پیروزی های چشمگیر مجاهدان در‏‎ ‎‏راهت را بپذیر، خداوند پیروزی نهایی را نصیب اسلام و مسلمین بفرماید.‏

‏1. پدرجان، از این که بی پروا سخنانم را می گویم می بخشید، به خون شهدا سوگند‏‎ ‎‏هیچ گاه با پدرم حتی برای ثانیه ای این طور صمیمانه و پوست کنده سخن نگفته ام.‏‎ ‎‏چندی پیش در رساله خواندم که منی حتی اگر بدون شهوت خارج شود غسل واجب‏‎ ‎‏است، البته این مسأله را از چند تن از نزدیکان پرسیده ام ولی نمی دانم روی چه حساب‏‎ ‎‏جواب دقیق نداده اند، لطفاً بگویید منی چیست؟ چون شک دارم که گمانم درست‏‎ ‎‏باشد، و این که چطور آدمی می تواند تشخیص دهد که منی بوده که از وی خارج شده؟‏‎ ‎‏و یا اگر بدون شهوت باشد و خود ندانسته غسل نکند چه؟‏

بسمه تعالی، منی نوعاً با شهوت مخصوص خارج می شود و تا یقین به منی بودن رطوبت نباشد حکم به جنابت نمی شود.

‏2. پدرم مردی کافر است و اجداد وی ضد انقلاب هستند، در رساله نوشته که حتی عرق بدن کافر هم‏‎ ‎‏نجس است، چه کنم؟ ناگفته نماند اگر خداوند مرا هدایت نمی نمود و مادرم مرا یاری نمی کرد چه بسا‏‎ ‎‏مانند آن ها دیوانه بار می آمدم.‏

بسمه تعالی، اگر منکر خدا یا رسول یا یکی از ضروریات دین نیستند کافر نیستند.

‏3. هفتۀ گذشته یکی از دوستان پدرم به اتفاق مردی دیگر به منزلمان آمدند، آن مرد تازه وارد فالگیری‏‎ ‎‏بلد بود، برایم فال گرفت و گفت که در آینده سخنران و ناطق اسلام خواهی شد و دکتر هم می شوی و‏‎ ‎‏مدتی برای تبلیغ و نشر اسلام به خارج می روی، خیلی خدمتگزار می شوی، می خواستم بدانم که‏‎ ‎‏فالگیری و کف بینی حکمش چیست؟‏

بسمه تعالی، کف بینی و کارهای نظیر آن و اخبار جزمی به اموری مستند به آن جایز نیست.

[سؤال 459] 221

 ‏بسمه تعالی‏

‏با عرض سلام حضور محترم رهبر عالی قدر و نایب بر حق امام زمان (عج) نایب‏‎ ‎‏الامام، الامام الموسوی الخمینی‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 212

‏چند سؤال از جناب عالی دارم خواهش می کنم جواب دهید:‏

‏1. آیا اگر دختری از نه یا ده سالگی شهوتی او را فرا گیرد (نه با مردی، بلکه خودش‏‎ ‎‏با خودش) و تا موقعی که ازدواج می کند 8 سال طول بکشد. در طول این 8 سال در‏‎ ‎‏حالی که نمی دانسته و بلد نبوده، با حالت نجس نماز و روزه و اعمال واجب دیگر را‏‎ ‎‏به جا می آورده؛ آیا این نماز و روزه های او قضا دارد؟ یا الآن که متوجه شده و به درگاه‏‎ ‎‏خدا توبه کرده توبۀ او قبول است؟‏

بسمه تعالی، اگر جدّاً توبه کند قبول است و در صورتی که علم به خروج منی نداشته باشد قضا لازم نیست.

‏2. آیا اگر زنی پولی از جیب شوهر خود بردارد که او نمی داند، به عنوان دزدی حساب می شود یا نه؟‏

بسمه تعالی، جایز نیست.

‏3. آیا اگر کسی پولی از زندگی و کاری که روزانه می کند پس انداز کند، این پول خمس و زکات بر‏‎ ‎‏می دارد؟ اگر بر می دارد، مبلغ ده هزار تومان پول چقدر خمس و زکات دارد؟‏

بسمه تعالی، خمس دارد و خمس ده هزار تومان، دو هزار تومان است.

‏4. بنده شوهری دارم که با انقلاب رابطه خوبی ندارد، در عین حال ضد انقلاب هم نیست که دست به‏‎ ‎‏بمب گذاری و ترور بزند و یا با افرادی که این کارها را انجام می دهند رابطه داشته باشد، ولی نماز‏‎ ‎‏نمی خواند در خانه هم به من و بچه ها بدی می کند آیا من به این مرد حرام هستم؟‏

بسمه تعالی، مجرد آنچه ذکر کردید موجب حرمت شما به او نمی شود و لازم نیست طلاق بگیرید.

[سؤال 460] ----> 228

‏10. آیا زن هم مانند مرد ممکن است در خواب محتلم شود و علائم محتلم شدن‏‎ ‎‏زن چیست؟ و زن از کجا بفهمد که محتلم شده؟ آیا غسل جنابت لازم است؟‏

بسمه تعالی، تا یقین به خارج شدن منی پیدا نکند محتلم نشده و غسل واجب نیست.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 213