کتاب طهارت
احکام طهارت
احکام استنجاء
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام استنجاء

احکام استنجاء

[سؤال 214] ----> 122

‏2. در روستا زندگی می کنم؛ آب لوله کشی وجود ندارد؛ آب، یا از چاه یا از چشمه‏‎ ‎‏می آورند و من با یک دست نمی توانم هم آفتابه را بگیرم و هم خود را بشویم؛ طریقه‏‎ ‎‏طهارت که برای نماز خواندن و قرآن خواندن و دیگر مکانی که باید وضو داشته باشی‏‎ ‎‏تا بتوانی وارد آن ها شوی را جواب دهید. خلاصه طریقه گرفتن طهارت.‏

بسمه تعالی، طهارت محل بول باید با آب باشد و مخرج غائط را با شرایطی که در رساله هست با سه سنگ یا سه پارچه و غیر آن می توانید پاک کنید.

[سؤال 215] 113

 ‏بسمه تعالی‏ ‏25 / 8 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت امام خمینی، السلام علیک‏

‏اما بعد، منظور از مزاحمت، همان طوری که جناب عالی واقفید کسانی معلول‏‎ ‎‏هستند، مثل من که از یک دست ناقص هستم و نمی توانم خود را برای عبادت مطهر‏‎ ‎‏کنم و این برای من یک مسأله حساسی شده است. در ثانی، چگونه می توانم وضو‏‎ ‎‏بگیرم آن هم با یک دست؟ خواستارم این جانب را ارشاد فرمایید.‏

‏با آرزوی بقای عمر برای جناب عالی، شاگرد مکتب شهادت‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 104

بسمه تعالی، برای تطهیر محل غائط می توانید با شیلنگ یا سنگ یا کلوخ یا کهنه ـ به ترتیبی که در رساله مذکور است ـ خود را پاک نمایید و برای وضو همان یک دست را زیر شیر بگیرید یا داخل طشت آب یا حوض نمایید و ارتماسی وضو بگیرید. 

[سؤال 216] 114

 ‏بسمه تعالی‏ ‏26 / 8 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب ‏

‏با سلام به آن جناب؛ رهبر جهانی اسلام و وارث خط سرخ حسین که در کربلای‏‎ ‎‏ایران تجلی یافت.‏

‏سؤال: هر کس که یک دست خود را از دست بدهد و دست او قطع شده باشد،‏‎ ‎‏هنگامی که به توالت می رود چطور باید خود را بشوید؟ اگر به وسیلۀ آفتابه باشد و لوله‏‎ ‎‏در آن نباشد چطور؟ و من الله‌ التوفیق، با کمال بالاترین احترامات به محضر آن جناب.‏

بسمه تعالی، می توانید محل بول را با آب و محل غائط را با سنگ یا کلوخ یا کهنه به ترتیبی که در رساله مذکور است تطهیر نمایید. 

[سؤال 217] ----> 123

‏2. شخصی وقتی در منزل است می تواند طهارت بگیرد، ولی وقتی که خارج از‏‎ ‎‏منزل است نمی تواند با آب طهارت بگیرد، تکلیف او برای وضو ساختن هنگامی که‏‎ ‎‏نمی تواند طهارت بگیرد چیست؟‏

بسمه تعالی، می تواند محل غائط را با سه سنگ یا سه کهنه مثلاً پاک کند، ولی محل بول را باید آب بکشد.

[سؤال 218] ----> 326

‏4. اگر کسی بعد از غائط، با پارچه ای خود را تمیز کرد و نتوانست در سه بار، محل‏‎ ‎‏را تمیز کند، اگر در دفعاتِ بیش از سه بار تمیز کرد، آیا پاک می شود و می تواند نماز‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 105

‏بخواند و به قرآن دست بزند؟ ‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

[سؤال 219] ----> 734

‏2. مخرج بول و غائط ـ در موقع اضطراری ـ آیا با برف پاک می شود؟‏

بسمه تعالی، پاک نمی شود.

[سؤال 220] ----> 2272

‏3. در مسأله 66 توضیح المسائل مرقوم فرموده اید: «مخرج بول با غیر آب پاک‏‎ ‎‏نمی شود و اگر بعد از برطرف شدن بول، یک مرتبه بشویند کافی است».‏

‏خواهشمند است توضیح فرموده که منظور از برطرف شدن یعنی چه؟ (اتمام بول،‏‎ ‎‏یا با آب اول پاک نمایند).‏

بسمه تعالی، مراد زوال عین نجاست است، به هر نحو که شده.

[سؤال 221] ----> 326

‏3. اگر فرد مریضی که آب برای او ضرر ندارد، بنا به عللی نتواند بعد از بول، خود را‏‎ ‎‏بشوید، آیا می تواند با پارچه ای خود را تمیز کند؟ و آیا بعد از این که با پارچه تمیز کرد،‏‎ ‎‏می تواند نماز بخواند و به قرآن دست بزند؟‏

بسمه تعالی، محل بول با غیر آب پاک نمی شود؛ ولی اگر نتواند با آب تطهیر کند معذور است. 

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 106