کتاب تقلید
احکام تقلید
وجوب تقلید یا عمل به احتیاط در غیر مجتهد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

وجوب تقلید یا عمل به احتیاط در غیر مجتهد

وجوب تقلید یا عمل به احتیاط در غیر مجتهد

[سؤال 1] 1

 ‏بسمه تعالی‏ ‏8 / 3 / 1361 ‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی‏

‏با درود فراوان به ارواح پاک شهیدان گلگون کفن انقلاب اسلامی خصوصاً شهدای‏‎ ‎‏اخیر فتح المبین و بیت المقدس و با آرزوی پیروزی نهایی رزمندگان اسلام در‏‎ ‎‏جبهه های حق علیه باطل و شکست صدام و صدامیان و حامیان مرتجع او در منطقه،‏‎ ‎‏غرض از مزاحمت سؤالی است در مورد نماز شکسته، خواستم از آن جناب استفتا‏‎ ‎‏شود که اصلاً چرا باید مسافر نماز شکسته به جا بیاورد؟ چون نماز شکسته، در‏‎ ‎‏زمان های دور به این دلیل به جا می آوردند که به علت بعد مسافت و خسته شدن مسافر‏‎ ‎‏بوده است و امروزه که صنعت و تکنولوژی آن قدر پیشرفت نموده است که در فاصلۀ‏‎ ‎‏خیلی کم زمانی، انسان می تواند به دورترین نقطۀ دنیا مسافرت نماید، بنابراین چه‏‎ ‎‏لزومی دارد که نماز شکسته به جا آورده شود؟ لطفاً در این مورد بنده را راهنمایی‏‎ ‎‏نمایید. ضمناً بنده مقلد امام می باشم.‏

بسمه تعالی، غیر مجتهد باید تقلید کند و به فتوای مرجع تقلیدش عمل کند و دلیل بر شکسته شدن نماز مسافر در فقه واضح و روشن است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 3

[سؤال 2] 2

 ‏بسمه تعالی‏

‏خدمت زعیم عالی قدر، امام خمینی، دامت برکاته، پس از تقدیم عرض سلام و‏‎ ‎‏امید سلامتی برای آن رهبر عزیز و به امید پیاده شدن احکام مقدس و رهایی بخش‏‎ ‎‏اسلام در سراسر جهان و به امید ظهور مظهر عدل، امام مهدی (عج).‏

‏عرض می شود: این جانب از نظر این که برخوردهایی با یکی از سلاسل صوفیه در‏‎ ‎‏ایران ـ به نام سلسلۀ شاه نعمت اللهی سلطان علی شاهی ـ داشته و دفعات بسیاری در‏‎ ‎‏مجالس آن ها شرکت کرده و حتی در بعضی از مجالس، در حضور قطب و یا مشایخ‏‎ ‎‏آن ها نیز بوده ام و شاید هم از کودکی با این سلسله آشنایی داشته ام و حال دلبستگی‏‎ ‎‏عجیبی به این سلسله دارم، چون از نظر مطالعاتی نیز ضعیف هستم، حال به عنوان یک‏‎ ‎‏مقلد، خواسته ام از جناب عالی این است که مرا راهنمایی کرده و شخصاً جواب این‏‎ ‎‏نامه را بنویسید. البته این سومین نامه ای است که برای جناب عالی نوشته ام.‏

‏والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، مقلد باید طبق فتوای مرجع تقلید خود عمل کند و به راه های دیگر نرود.

[سؤال 3] ----> 2339

‏2. مستحبات و مکروهاتی که در رسالۀ عملیه ذکر نشده، می شود از کتاب وسایل‏‎ ‎‏الشیعه و یا کتب فقهی دیگر اخذ کرد یا خیر، و اگر نمی شود چه باید کرد؟‏

بسمه تعالی، کسی که مجتهد نیست باید تقلید کند و فتوای مجتهد را ولو با استفتا از او تحصیل کند.

[سؤال 4] 3

 ‏بسمه تعالی‏

‏آیا کسی که تمام شرایط اجتهاد به جز اعلمیت را واجد است، می تواند در احکام‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 4

‏دین، از استنباط خود پیروی کند؟‏

بسمه تعالی، اگر مجتهد است باید به نظر خود عمل کند.

[سؤال 5] ----> 7338

‏2. اگر انسان در انجام دادن یک کار یا یک مسأله دینی، شک کند که آیا اگر این طور‏‎ ‎‏انجام دهم صحیح است، یا اگر آن طور کنم درست است و در عین حال مدتی طول‏‎ ‎‏بکشد، چه کار باید بکند؟‏

بسمه تعالی، در مدت مزبور احتیاط نمایند.

[سؤال 6] 4

 ‏بسمه تعالی‏ ‏6 / 6 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، لطفاً پاسخ سؤالات ذیل را‏‎ ‎‏مرقوم فرمایید:‏

‏1 . جاهل قاصر و مقصر در احکام معاملات چه فرقی دارند و شخص سهل انگار و‏‎ ‎‏بی توجه یا کسی که نسبت به خود، خوش گمان است که بر طبق وظیفۀ شرعی عمل‏‎ ‎‏می کند و به حرف دیگران وقعی نمی گذارد و حال آن که برخلاف وظیفۀ شرعی رفتار‏‎ ‎‏می کند، قاصر است یا مقصر؟‏

بسمه تعالی، جاهل قاصر کسی است که غافل باشد و ملتفت به سؤال نباشد و در احکام هر یک، با ملاحظۀ موارد، به کتاب تحریر الوسیله مراجعه کنید.

‏2. کسی که در سال های گذشته به قصد نیابت از شخص مرده ثبت نام کرده و در سال جاری که باید به‏‎ ‎‏مکۀ معظمه مشرف شود خود نیز مستطیع است، باید حج نیابتی را به جا آورد یا حجی که بر خودش‏‎ ‎‏واجب گشته است؟‏

بسمه تعالی، اگر اجیر نبوده، باید حج خود را مقدم بدارد.

‏3. در جلد چهارم رسالۀ نوین، صفحه 280 در مقدار دیۀ قتل خطایی آمده است: 1. (30 شتر واردِ در 4‏‎ ‎‏سال و 20 ماده و 20 نر واردِ در سومین سال و 20 عدد داخلِ در دومین سال) و به نظر می رسد از آن جا‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 5

‏که تعداد شترها، 90 شتر می شود و حال آن که باید 100 شتر باشد، اشتباهی رخ داده است!‏

بسمه تعالی، در به دست آوردن مسائل، تحریر الوسیله را میزان قرار دهید.

‏در پایان، مزید توفیقات و دوام عمر حضرت امام و تمام افرادی که پشتوانۀ انقلاب اسلامی هستند را از‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی مسألت دارم.‏

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 6