کتاب زکات
زکات بدن
کسی که زکات فطره بر او واجب است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

کسی که زکات فطره بر او واجب است

احکام زکات

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کسی که زکات فطره بر او واجب است

کسی که زکات فطره بر او واجب است

[سؤال 3821]‏ ‏ ‏ ‏----> 1417

‏3. زکات فطرۀ رزمندگان اسلام ـ که مخارج آن ها را دولت یا مردم می دهند ـ در ماه‏‎ ‎‏مبارک رمضان، به عهدۀ چه کسی است؟‏

بسمه تعالی، بر خود آن ها است، با شرایط وجوب فطره.

[سؤال 3822]‏ ‏ ‏ ‏----> 7006

‏16. آیا زن حامله باید دو فطریه بدهد؟‏

بسمه تعالی، حمل تا متولد نشده فطریه ندارد.

[سؤال 3823]‏ ‏ ‏ ‏----> 7385

‏4. آیا فطریه، به حیوانات خانگی نیز تعلق می گیرد؟‏

بسمه تعالی، فطریه، فقط به انسان تعلق می گیرد.

[سؤال 3824]‏ ‏ ‏ ‏----> 4620

‏3. زکات فطره که به نانخور علاقه می کند و اگر مهمانی هم قبل از غروب آفتاب، به‏‎ ‎‏کسی وارد شود، زکات فطره آن هم به عهدۀ صاحب خانه است، در چنین صورت این‏‎ ‎‏همه رزمنده ها که نانخور دولت جمهوری اسلامی هستند، زکات فطرۀ آنان به عهدۀ‏‎ ‎‏دولت اسلامی است یا خودشان باید بدهند؟‏

بسمه تعالی، بر عهدۀ خودشان است.

[سؤال 3825]‏ ‏ ‏ ‏----> 1416

‏3. پرداخت فطریه برای فرزندانی که دارای عیال و اولاد بوده و جدا از پدر (البته‏‎ ‎‏در شهر دیگری) زندگی می کنند، در صورتی که شب عید فطر در منزل پدر باشند، باز‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 594

‏غیر از پرداخت فطریه به وسیلۀ پدر، برای اولاد و عیالاتش واجب است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، در صورتی که پیش از غروب روز آخر ماه رمضان بر منزل پدر وارد شوند و جزء عائلۀ نانخور او محسوب شوند، فطریه شان بر عهدۀ پدر است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 595