کتاب نماز
شرایط امام جماعت
شرط صحیح بودن قرائت در امام جماعت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

شرط صحیح بودن قرائت در امام جماعت

نماز جماعت

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شرط صحیح بودن قرائت در امام جماعت

شرط صحیح بودن قرائت در امام جماعت

[سؤال 3262]‏ ‏ ‏ ‏----> 2852

‏4. آیا می شود پشت سر کسی که لکنت زبان دارد و نمی تواند درست کلمات را ادا‏‎ ‎‏کند نماز اقتدا کرد؟‏

بسمه تعالی، اگر صحیح نمی گوید، اقتدا صحیح نیست.

[سؤال 3263]‏ ‏ ‏ 1605‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏با تحیات وافره و سلام های آتشین از عشق به خداوند متعال، امیدوارم که اسلام در‏‎ ‎‏تمام ممالک ترویج شود و از طریق فهماندن احکام مقدسه اسلام به ملل جهان اسباب‏‎ ‎‏صدور انقلابمان را فراهم کنیم، در زیر سؤالاتی مشاهده می شود از این بندۀ حقیر که‏‎ ‎‏امیدوارم جواب این سؤالات را مرقوم فرمایید: ‏

‏1ـ در صورتی که امام جماعت همۀ شرایط امامت جماعت را دارا باشد الاّ قرائت‏‎ ‎‏صحیح (قرائتش صحیح نباشد) آیا می شود به او اقتدا نمود یا خیر؟‏

بسمه تعالی، کسانی که قرائتشان صحیح است نمی توانند به او اقتدا کنند.

[سؤال 3264]

‏2. یک جمع مسلمان که می خواهند نماز را به صورت جماعت به جا آورند در‏‎ ‎‏صورتی که از آن ها هیچ کدام دارای قرائت صحیح نباشد آیا می شود از میان آن ها یک‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 330

‏نفر امام شود و بقیه مأموم یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر همه در عدم تمکن از قرائت صحیح مثل هم باشند مانع ندارد.

‏3. مارش های نظامی که جنبۀ حماسی دارد و سمفونی بتهون، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟‏

‏4. لطفاً مشخص بفرمایید از آهنگ هایی که از رادیو و تلویزیون ایران پخش می شود کدام آهنگ ها از‏‎ ‎‏نظر شرعی بلااشکال است با ذکر اسم؟‏

بسمه تعالی، موسیقی مطرب حرام است و صداهای مشکوک مانع ندارد.

‏5. البسه و کفش هایی که ارتش جمهوری اسلامی ایران به سربازان می دهد اگر سربازی در اثر‏‎ ‎‏صرفه جویی در آخر خدمت دارای چند دست لباس نو یا کهنه سربازی و چند جفت کفش سربازی باشد‏‎ ‎‏از نظر شرعی آیا مجاز به خارج کردن و استفاده خصوصی و شخصی می باشد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، تابع مقررات ارتش است.

‏6. گوسفندها و مرغ های یخ زده ای که از بلاد کفر می آورند و در سوق مسلمین و مخصوصاً در سوق‏‎ ‎‏مسلمین ایران از ید مسلم خریداری می شود در صورتی که انسان نداند که مسلمانی که این ها را وارد‏‎ ‎‏کرده است رعایت ذبح شرعی را می نماید یا نه جایز است مصرف آن ها یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر احتمال بدهد که مسلمان وارد کننده احراز تذکیه حیوان را نموده و آن را در دسترس مسلمین قرار داده محکوم به حلیت است.

‏7. ماهی هایی که طبخ شده اند و بسته بندی شده اند و از بلاد کفر می آورند اگر زنده از آب گرفتن و در‏‎ ‎‏بیرون از آب مردن ماهی ها (ولو به دست غیر مسلمانان) مشخص نباشد محکوم به حلیت است یا‏‎ ‎‏خیر؟‏

بسمه تعالی، محکوم به حرمت است مگر آن که احتمال دهد که وارد کننده مسلمان احراز تذکیه حیوان را نموده است.

[سؤال 3265]‏ ‏ ‏ ‏----> 1355

‏2. آیا مأمومی که قرائت او فصیح تر از امام جماعت باشد، می تواند برای نماز‏‎ ‎‏جماعت به این امام اقتدا کند؟‏

بسمه تعالی، اقتدا صحیح است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 331

[سؤال 3266]‏ ‏ ‏ 1606‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏1. شخصی سعی خود را برای قرائت صحیح به کار برده ولی موفق نشده آیا‏‎ ‎‏می توانند اقامۀ جماعت کنند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر دسترسی به روحانی هست و یا قرائت او صحیح نیست امامت نکند.

‏2. اهل کتاب نجس هستند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، نجسند.

‏3. علامت جمهوری اسلامی آیا حکم کلمۀ «الله‌» را دارد و برای مسّ آن وضو لازم است؟‏

بسمه تعالی، بنا بر احتیاط، حکم آن را دارد.

‏4. بهرۀ سپردۀ ثابت بانک ها در وضع فعلی چطور است؟ و آیا می شود آن را به حساب بهره ای و‏‎ ‎‏کارمزدی که بانک های دیگر از او طلب می کنند گذاشت و مازادش را به بیت المال ریخت؟‏

بسمه تعالی، بهره را نباید بگیرند.

‏5. شخصی که فاصلۀ منزل او با محل کار و یا تحصیلش بیش از چهار فرسخ است، تکلیف نماز و روزۀ‏‎ ‎‏او در محل کار و یا تحصیل چیست و آیا در این مسأله بلاد کبیره و صغیره تفاوت دارد یا نه؟ و همچنین‏‎ ‎‏اگر تمام سال وضعش به این کیفیت باشد تکلیفش چیست؟‏

بسمه تعالی، حکم مسافر دارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 332