کتاب نماز
نماز جماعت
نماز معاده
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نماز معاده

نماز معاده

[سؤال 3160]‏ ‏ ‏ 1563‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 15 / 9 / 1361‏

‏محضر مبارک رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله‌‏‎ ‎‏العظمی امام خمینی، متّع الله‌ المسلمین بطول بقائه، امیدوارم وجود مبارکتان با تمام‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 286

‏متعلقین، از صحت و سلامتی کامل برخوردار باشد. ‏

‏باری اوقات شریفتان را مصدع می شوم به چند مسأله در مورد نماز جماعت: ‏

‏1. در توضیح المسائل، در مسأله 1404 فرموده اید: «اگر امام یا مأموم بخواهد‏‎ ‎‏نمازی را که به جماعت خوانده، دوباره با جماعت بخواند، در صورتی که جماعت‏‎ ‎‏دوم و اشخاص آن غیر از اول باشد اشکال ندارد». حال سؤال این است که آیا برای‏‎ ‎‏یک روز اشکال ندارد یا هر روز اشکال ندارد؟ جوابش را شما خودتان لطف بفرمایید.‏‎ ‎بسمه تعالی، اعاده برای مرتبۀ دوم مانع ندارد، ولو هر روز باشد.

[سؤال 3161]

‏2. در توضیح المسائل، مسأله 1410 فرموده اید: «اگر انسان نداند نمازی را که امام‏‎ ‎‏می خواند، نماز واجب یومیه است یا نماز مستحب، نمی تواند به او اقتدا کند». حالا این‏‎ ‎‏مسأله را با مسأله گذشته در نظر بگیرید که امام جماعت، نماز ظهر و عصر را که واجب‏‎ ‎‏است، در مسجد خودش خوانده است و نماز دوم را در جایی دیگر برای عده ای دیگر‏‎ ‎‏ـ به طور اعاده ـ می خواند و هر روز هم هست؛ معلوم است که نماز دوم مستحب است‏‎ ‎‏و فرض هم این است که امام جماعت نه از خودش نماز قضای مسلّم دارد و نه از کس‏‎ ‎‏دیگر ـ که مأمومین بدانند این امام جماعت، قضای مسلّم خودش را می خواند یا‏‎ ‎‏قضای مسلّمی که از میت فوت شده است ـ آیا مأمومین می توانند به این امام جماعت‏‎ ‎‏اقتدا کنند؟ ‏

بسمه تعالی، در نماز معاده، نماز همان روز را قصد می کند و لازم نیست نیت وجوب و استحباب و می توانند با او اقتدا کنند.

[سؤال 3162]‏ ‏ ‏ 1564‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏عرض سلام به حضور حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مستدعی است به‏‎ ‎‏مسائل ذیل جواب بفرمایید: ‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 287

‏1. صلاة معاده را می شود بیش از دو مرتبه امام بخواند؟‏

بسمه تعالی، بیش از دو مرتبه نخوانند.

‏2. آیا زکات یا ردّ مظالم را می شود به جبهه فرستاد؟‏

بسمه تعالی، مظالم باید به فقرا داده شود و زکات را می توانند برای جبهه بدهند.

‏3. در روزه آیا اگر آب را یک مرتبه به سر بریزد که تمام سر را فرا بگیرد، حکم ارتماس را دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، ارتماس نیست.

‏4. پولی را که تعیین شده و جدا گردیده برای وجوه شرعیه، می شود آن ها را خُرد یا عوض نمود به‏‎ ‎‏پول دیگر؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد و به جدا کردن تعیین نمی شود؛ مگر در زکات که با جدا کردن متعین می شود و نباید در آن تصرف کرد.

‏5. طلبه ای که خانه ندارد، می شود بیش از مخارج سال خود سهم امام را ذخیره نماید تا خانه بخرد؟‏

بسمه تعالی، منوط به اجازه است.

[سؤال 3163]‏ ‏ ‏ 1565‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 2 / 2 / 1362‏

‏محضر مقدس حضرت آیت الله‌ العظمی مرجع تقلید شیعیان، امام خمینی، دام ظله‏‎ ‎‏امام جماعت در محلی اقامه جماعت می نماید و پس از اتمام به محل و مسجد دیگر‏‎ ‎‏می رود و برای عده دیگری همان نماز را که خوانده، اعاده می نماید تا این عده هم به‏‎ ‎‏فیض جماعت برسند؛ آیا اقامه جماعت در دو محل برای امام جایز یا مستحب‏‎ ‎‏می باشد؟ مستدعی است حکم مسأله را در ذیل مرقوم فرمایید. ‏

بسمه تعالی، مانع ندارد. 

[سؤال 3164]‏ ‏ ‏ 1566‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 25 / 2 / 1361‏

‏محضر مبارک آیت الله‌ العظمی امام خمینی، متّع الله‌ المسلمین بطول بقائه‏

‏امام جماعت در محلی اقامۀ جماعت می نماید؛ پس از اتمام به محل دیگر می رود‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 288

‏و برای عدّه ای دیگر همان نماز را که خوانده اعاده می نماید تا این عدّه هم به فیض‏‎ ‎‏جماعت برسند؛ آیا جایز و مستحب می باشد که در دو محل، نماز جماعت را اقامه‏‎ ‎‏نماید یا خیر؟ مستدعی است حکم شرعی مسأله را ذیلاً مرقوم فرمایید. ‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 289