کتاب نماز
نماز مسافر
احکام مسافر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام مسافر

احکام مسافر

[سؤال 3058]‏ ‏ ‏ 1519‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 8 / 11 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی مدّ ظله العالی، سلام علیکم‏

‏بنده از سال 1350 وارد تهران شده ام، بدون این که قصد وطن و یا ترک وطن قبلی‏‎ ‎‏را کرده باشم، اما این طور بوده که اغلب کسانی که به تهران آمده اند در تهران‏‎ ‎‏می ماندند. بعد از چهار سال یعنی در سال 1354 مکلف شده ام و الآن مدت هشت‏‎ ‎‏سالی می شود که در تهران هستم. از زمانی که حضرت عالی فتوای جدید را فرمودید و‏‎ ‎‏بلاد کبیره را تشریح کردید حدود شش ماهی می شود بنده نمازم شکسته شده و‏‎ ‎‏شکسته می خوانم؛ به دلیل این که مستأجر هستم و نمی توانم در محلی قصد وطن و یا‏‎ ‎‏قصد ده روز کنم به دلیل شغلی که دارم.‏

‏از مدت هشت سال پیش که مکلف بوده ام چهار سال را نه نماز خوانده ام و نه روزه‏‎ ‎‏گرفته ام و حدود چهار سال دیگر نماز را کامل و روزه را هم گرفته ام و الآن متوجه‏‎ ‎‏شده ام که طبق فتوای شما روزه را نمی توانم بگیرم و نماز هم شکسته است. حال‏‎ ‎‏وظیفه من چیست؟ ‏

‏1. در مورد چهار سالی که نماز نخوانده ام و روزه نگرفته ام و نمی دانستم تهران بلاد‏‎ ‎‏کبیره است؟‏

‏2. چهار سالی که نماز را درست خوانده و روزه گرفته ام و حداقل سه سالش را‏‎ ‎‏نمی دانستم که تهران بلاد کبیره است. آیا باید قضای روزه را به جا آورم و اگر به دلیل‏‎ ‎‏شغلم نتوانم چه کنم، آیا راهی هست که بتوانم با دادن کفاره ای یا پولی این کار را‏‎ ‎‏جبران کنم؟ خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار، والسلام‏

بسمه تعالی، باید نماز و روزه هایی که انجام نداده اید را قضا نمایید و همچنین نماز و روزه هایی که برخلاف وظیفه عمل کرده اید را قضا کنید.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 245

[سؤال 3059]‏ ‏ ‏ 1520‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 26 / 10 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت امام، سلام علیکم ورحمة الله‌، استدعا می شود به چند‏‎ ‎‏مسأله جواب دهید:‏

‏1. شخصی که اهل تهران نبوده، ولی به طور موقتی در تهران زندگی می کند (مثلاً‏‎ ‎‏برای تحصیل) آیا باید تمام نمازهایی که پیش از فتوای حضرت امام (مبنی بر شکسته‏‎ ‎‏خواندن آن) درست خوانده قضا کند و شکسته بخواند؟‏

بسمه تعالی، اگر خلاف وظیفه عمل کرده باید قضا نماید.

‏2. آیا لباس یا کفشی که از چرم ساخته شده و مارک یک مملکت غیر اسلامی روی آن خورده باشد،‏‎ ‎‏ولی در بازار مسلمین به فروش می رسد، نجس است؟‏

بسمه تعالی، اگر از بلاد کفر وارد شده، چنانچه احتمال داده شود که واردکننده مسلمان رعایت تزکیه نموده و در معرض استفاده مسلمان ها می گذارد محکوم به طهارت است.

‏3. چنانچه بعد یا پیش از بول کردن مایع سفید رنگی از بدن خارج شود و از نظر شکل ظاهری شبیه‏‎ ‎‏منی بوده، ولی خارج شدن آن با جهش و شهوت نباشد و شخص هم مریض نباشد، حکم منی دارد؟‏

بسمه تعالی، پاک است و غسل واجب نیست.

[سؤال 3060]‏ ‏ ‏ ‏----> 911

‏5. نماز و روزۀ گذشتۀ کسانی که از فتوای جدید حضرت امام اطلاعی نداشتند،‏‎ ‎‏احتیاج به اعاده دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر برخلاف وظیفۀ مقرّره انجام گرفته قضا دارد.

[سؤال 3061]‏ ‏ ‏ ‏----> 1302

‏2. در این مدت در اصفهان و دزفول نماز را تمام خوانده ام و در ذوب آهن نماز را‏‎ ‎‏قصر به جا آورده ام. آیا نماز و روزۀ بنده در این مدت درست بوده است؟ اگر خدای‏‎ ‎‏نکرده درست نبوده تکلیف بنده چیست؟‏

بسمه تعالی، نماز و روزۀ تمام در وطن صحیح است؛ و در غیر وطن بدون

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 246

نیت اقامت ده روز صحیح نیست؛ و هر مقدار از نماز و روزه که مخالف با وظیفۀ مقرّره انجام گرفته قضا دارد.

[سؤال 3062]‏ ‏ ‏ ‏----> 912

‏3. نماز و روزه هایی که قبل از این استفتا به جا آورده چه صورتی دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر خلاف وظیفه عمل کرده باید قضا نماید.

[سؤال 3063]‏ ‏ ‏ ‏----> 903

‏5. اگر نمازم شکسته است، در مدتی که تمام خوانده ام تکلیفم چیست؟‏

‏6. اگر نمازم را باید تمام بخوانم، در مدتی که شکسته خوانده ام تکلیفم چیست؟‏

بسمه تعالی، 5 و 6، نمازهایی که برخلاف وظیفه عمل کرده اید را باید قضا نمایید.

[سؤال 3064]‏ ‏ ‏ ‏----> 1249

‏4. اگر مسافر هستم، چون در سال های گذشته، خود را دائم السفر می دانستم، آیا‏‎ ‎‏باید روزه های ماه مبارک سال های پیش را که گرفته ام، تجدید نمایم یا خیر؟‏

بسمه تعالی، چنانچه خلاف وظیفه شده، قضا دارد.

[سؤال 3065]‏ ‏ ‏ ‏----> 985

‏4. افرادی که در نماز جمعۀ تهران شرکت می کنند و عده ای از آن ها که مسافتشان‏‎ ‎‏بیش از حد شرعی و نماز عصر را تمام (درست) می خوانند، چه صورت دارد؟ چون‏‎ ‎‏در نماز جمعه هم این مسأله برای اشخاص گفته نشده.‏

بسمه تعالی، در صورتی که با طیِ مسافت شرعی و قصد مسافت، نماز را تمام بخواند، صحیح نیست.

[سؤال 3066]‏ ‏ ‏ ‏----> 5459

‏3. کارمندی در شهری که موطن اوست کار می کند، بعداً به شهر دیگری منتقل‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 247

‏می شود و قصد هم کرده و نماز را درست می خواند، لکن با عدم توجه یا با جهل به‏‎ ‎‏مسأله همیشه روزهای پنج شنبه و جمعه به شهر خودش می رود. بالاخره تا یک سال و‏‎ ‎‏اندی نماز را درست می خواند، با توجه به این که در این مدت هیچ وقت ده روز نمانده‏‎ ‎‏و به گمان این که چون از اول قصد کرده نمازش درست است، آیا از این به بعد که باز‏‎ ‎‏هم ده روز نخواهد ماند باید نماز را قصر بخواند یا درست؟ و به فرض قصر بودن‏‎ ‎‏نماز، آیا نمازهایی که خوانده قضا دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، با فرض این که به اندازه مسافت از وطن خود دور شده است در فرض مرقوم، نماز شکسته است و آنچه بر خلاف وظیفه انجام داده است باید اعاده نماید.

[سؤال 3067]‏ ‏ ‏ ‏----> 1059

‏2. کسی مسأله ای را از فردی پرسیده و آن فرد مسأله را اشتباه گفته و سائل بعد از‏‎ ‎‏مدتی فهمیده است که عملش اشتباه بوده است. مثلاً نماز را مدتی تمام خوانده در‏‎ ‎‏حالی که باید شکسته می خوانده، آیا باید اشتباه خود را جبران کند و نمازهای گذشته‏‎ ‎‏را قضا کند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر به جای این که نماز را شکسته بخواند تمام خوانده و می دانسته نماز مسافر شکسته است باید قضا کند.

[سؤال 3068]‏ ‏ ‏ ‏----> 1043

‏5. شخصی در تهران که وطن او نیست آمده برای کار و هر روز از محل کار تا‏‎ ‎‏منزلش مسیری را طی می کرده و طبق فتوای حضرت امام در بلاد کبیره باید نماز‏‎ ‎‏شکسته می خوانده و روزه نمی گرفته و مسأله را نمی دانسته یا سؤال کرده به او جواب‏‎ ‎‏درستی نداده اند، حالا که مسأله برای او روشن شده تکلیف نمازهایی که تمام خوانده‏‎ ‎‏و روزه هایی که گرفته چیست؟‏

بسمه تعالی، روزه و نمازی که پس از بزرگ [و] خارق العاده شدن تهران

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 248

بر خلاف وظیفۀ لازم الرعایه انجام داده قضا دارد.

[سؤال 3069]‏ ‏ ‏ ‏----> 5498

‏4. اگر کسی نمی دانسته که نمازش را باید چهار رکعتی بخواند و دو رکعتی خوانده‏‎ ‎‏و یا بر عکس، به جای دو رکعتی چهار رکعتی خوانده است (مثلاً به این دلیل که از‏‎ ‎‏مسأله بلاد کبیره مطلع نبوده است)، آیا تکرار این نمازها برای وی واجب است؟ در‏‎ ‎‏صورتی که مثلاً مقلد مرجع دیگری بوده باشد چطور؟‏

بسمه تعالی، در فرض مسأله، باید قضا نماید؛ مگر آن که طبق تقلید صحیح، عمل شده باشد.

[سؤال 3070]‏ ‏ ‏ ‏----> 987

‏2. با توجه به فتوای حضرت امام در مورد بلاد کبیره (تهران) آیا نمازهای گذشته‏‎ ‎‏که به جهت ندانستن حکم بوده، باید دوباره خوانده شود؟‏

بسمه تعالی، اعمالی که برخلاف وظیفه انجام شده، باید قضا شوند.

[سؤال 3071]‏ ‏ ‏ 1521‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک مسئولان محترم دفتر امام، سلام، خسته نباشید؛ اجرکم عندالله‌‏

‏غرض از مزاحمت این بود که من سربازی هستم که در یکی از پادگان های تبریز،‏‎ ‎‏مدت 18 ماه است که انجام وظیفه می کنم. از پادگان تا شهر تبریز 18 کیلومتر فاصله‏‎ ‎‏هست و من در طی این مدت، به علت آگاهی نداشتن از مسألۀ شرعی، بدون این که‏‎ ‎‏قصد ده روزه بکنم، نماز را کامل می خواندم و روزه هم گرفتم؛ تا این که چند روز پیش‏‎ ‎‏متوجه شدم که باید قصد ده روزه بکنم تا نماز را کامل بخوانم. حالا تکلیف من‏‎ ‎‏چیست؟ آیا باید نماز را قضا کنم و روزه را هم قضا کنم یا نه؟ و آیا روزۀ قضای من،‏‎ ‎‏شامل کفاره و مدّ طعام هم می شود یا نه؟‏

‏در خاتمه، از شما می خواهم که برادران روحانی را به پایگاه ها و پادگان های ارتش‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 249

‏بفرستید تا مسائل را برای سربازان توضیح بدهند تا این که افراد ناآگاهی مثل من دچار‏‎ ‎‏این سرگردانی و مشکل نگردند.‏

‏خدایا، خدایا، تا انقلاب مهدی، خمینی را نگهدار‏

بسمه تعالی، باید نمازی که بر خلاف وظیفه خوانده اید و روزه ها را قضا کنید؛ لکن کفاره ندارد.

[سؤال 3072]‏ ‏ ‏ ‏----> 3281

‏4. کسی که می داند هفت روز در شهری خواهد ماند، ولی در اثر غفلت چهار روز‏‎ ‎‏نماز را تمام خوانده، وظیفۀ او چگونه است؟‏

بسمه تعالی، باید شکسته قضا نماید.

[سؤال 3073]‏ ‏ ‏ 1522‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 15 / 4 / 1361‏

‏محضر مبارک رهبر عالی قدر، حضرت امام خمینی، مدّ ظله العالی، السلام علیکم‏

‏با احترام فراوان به استحضار عالی می رسانم: در ادارۀ ثبت اسناد طالقان مشغول‏‎ ‎‏خدمت هستم و مسئولیت اداره به عهدۀ این جانب می باشد. مدت سه سال است در‏‎ ‎‏آن جا به تنهایی سکونت دارم؛ خانواده ام در کرج هستند؛ فقط ایام تعطیل ـ یعنی در‏‎ ‎‏هفته دو روز ـ در کرج می مانم، به اضافۀ ایام مرخصی سالیانه. در این مدت سه سال،‏‎ ‎‏نماز را چهار رکعتی خواندم و روزه را نیز گرفته ام؛ با توجه به بُعد مسافت از کرج تا‏‎ ‎‏طالقان (100 کیلومتر) و با این که بیشتر ایام سال را در طالقان می مانم نماز و روزۀ این‏‎ ‎‏حقیر چگونه است؟ و آیا شامل مسأله 1723 مندرج در احکام دین آن حضرت‏‎ ‎‏می باشم یا خیر؟ دستور فرمایید ارشادم سازند.‏

‏با آرزوی موفقیت و پیروزی اسلام و نابودی دشمنان جمهوری اسلامی ایران‏

بسمه تعالی، در فرض مرقوم، در طالقان حکم مسافر دارید و اعمال گذشته اگر مخالف وظیفۀ مقرّره انجام گرفته قضا دارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 250

[سؤال 3074]‏ ‏ ‏ 1523‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏پس از تقدیم سلام حضور شما و به امید پیروزی حق بر باطل و آرزوی ظهور‏‎ ‎‏مهدی علیه السلام، استدعامند است مسألۀ زیر را جواب بفرمایید.‏

‏بنده قبلاً مقلد آیت الله‌ بروجردی بودم و محل کارم تا منزل بیش از چهار فرسخ‏‎ ‎‏است؛ طبق فتوای جناب عالی نماز و روزه این افراد قصر است. من در سال 49 بیش از‏‎ ‎‏یک ماه روزه و نماز را قصر نمودم ولی بعداً دیدم که نمی توانم قضای آن را به جا آورم‏‎ ‎‏و بدون این که بدانم پس از عمل به مسأله ای، عدول جایز نیست، عدول نموده و تا‏‎ ‎‏حال نماز و روزه ام را تمام خواندم. استدعامند است جواب بفرمایید:‏

‏1. تکلیف نماز و روزۀ حدود 12 سال تمام خواندنم چه می شود؟‏

‏2. در آینده چطور انجام وظیفه نمایم؟‏

بسمه تعالی، حکم مسافر دارید و آنچه را بر خلاف وظیفه عمل کرده اید باید قضا نمایید.

[سؤال 3075]‏ ‏ ‏ 1524‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏با سلام و درود فراوان بر امام مسلمین، رهبر کبیر انقلاب اسلامی، مرجع عظیم‏‎ ‎‏الشأن، خمینی بت شکن و با سلام بر کارکنان و خدمتگزاران دفتر امام خمینی‏

‏از مسئولین دفتر امام تقاضا دارم زحمت کشیده، نظر امام عزیز و امید مستضعفان را‏‎ ‎‏در مورد مسائل شرعی زیر جویا شده و ارسال دارید.‏

‏1. طبق حکم امام، فقط جایی وطن انسان حساب می شود که آن جا متولد شده‏‎ ‎‏باشد.آیا کسی که در جای دیگر متولد شده و بعد از چند سال (16 سال) به تهران آمده‏‎ ‎‏و چندین سال در تهران مانده و در این چند سالی که در تهران بوده، مدتی مقلد مجتهد‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 251

‏دیگر بوده و مدتی نیز مقلد امام بوده و هست و در این چند سالی که در تهران بوده،‏‎ ‎‏قصد توطّن کرده و فکر می کرده واقعاً وطن حساب می شود و در نتیجه، نمازهایش را‏‎ ‎‏کامل خوانده و روزه اش را هم گرفته؛ اما اکنون طبق حکم امام فهمیده که قضیه، این‏‎ ‎‏طور نبوده و نمی شود قصد توطّن کرد، آیا تمام نماز و روزه های این چند سال را باید‏‎ ‎‏قضا کند؟ و نیز اگر قرار است قضا شود، آیا مدتی هم که مقلد مجتهد دیگر بوده نیز‏‎ ‎‏باید قضا شود یا نه؟‏

بسمه تعالی، نمازهایی که بر خلاف وظیفه خوانده را باید قضا نماید.

‏2.کسی که تا کنون اصلاً خمس نداده، برای دادن خمس چگونه باید عمل کند؟ آیا خمس تمام وسایل‏‎ ‎‏و لوازمات ضروری که دارد، مثلاً مانند موتور، ماشین، یخچال، خانه، و غیره را نیز باید بدهد؟ و اگر‏‎ ‎‏باید بدهد، آیا باید خمس همان قیمت خرید را بدهد یا خمس قیمت فعلی را که ممکن است گران تر یا‏‎ ‎‏ارزان تر شده باشد؟‏

بسمه تعالی، به قیمت فعلی باید خمس بدهد و برای تصفیه حساب، مصالحه لازم است که باید به یکی از وکلای مسلّم الوکالۀ این جانب مراجعه نماید.

‏3. کسی که ارثی به او می رسد و می داند که خمس آن داده نشده و نیز می داند که این ارث، مخلوط‏‎ ‎‏به  حرام نیز هست. برای دادن خمس آن چگونه باید عمل کند؟ آیا ‏‏ آن کافی است یا بیشتر باید‏‎ ‎‏بدهد؟‏

بسمه تعالی، باید دو خمس بدهد در صورتی که شرایط حلال شدن مال مخلوط به حرام، با تخمیس موجود باشد.

[سؤال 3076]‏ ‏ ‏ 1525‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏شخصی شهرستانی که در تهران دانشجو بوده و قصد اقامت نداشته است و‏‎ ‎‏نمازهایش را تمام می خوانده است و از امسال تهران را وطن خود قرار داده است، آیا‏‎ ‎‏قضای نمازها و روزه های چند سال قبل لازم است؟‏

بسمه تعالی، نمازها و روزه های گذشته اگر برخلاف وظیفۀ مقرّره انجام گرفته، قضا دارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 252

[سؤال 3077]‏ ‏ ‏ ‏----> 885

‏2. در صورتی که بر خلاف آن دستور عمل کند و نداند که حکم شرعی در مورد‏‎ ‎‏تهران و غیر آن فرق می کند، آیا آن اعمال گذشته باطل هستند؟ چگونه باید آن ها را‏‎ ‎‏جبران کرد؟ ‏

بسمه تعالی، اعمالی که بر خلاف وظیفه انجام داده را، باید قضا کند.

[سؤال 3078]‏ ‏ ‏ 1526‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 18 / 3 / 1361‏

‏با سلام و درود به پیشگاه امام امت، خمینی بت شکن و تمامی پویندگان راه حق ‏

‏سؤالی در زمینۀ نماز و روزۀ مسافر برایم پیش آمده که جهت اطلاع از حکم شرعی‏‎ ‎‏و ادای تکلیفم این مورد را ذیلاً شرح می دهم:‏

‏1. شغل من معلّمی می باشد و ساکن نارمک هستم. سال گذشته در محل سه راه‏‎ ‎‏آذری خدمت می کردم. طی سال بدون اطلاع از فتوای امام در مورد این که مسافت‏‎ ‎‏شرعی در شهر تهران از منزل تا مقصد به حساب می آید؛ نمازهایی را که در این مدت‏‎ ‎‏به جا آورده ام کامل و روزه ها را نیز گرفته ام. و چند روزۀ قضا نیز از سال قبل در این‏‎ ‎‏شرایط گرفته ام. تا این که امسال از این مسأله با اطلاع شدم و در حال حاضر احتمال‏‎ ‎‏می رود که مسافت منزل ما تا محل مذکور بیش از 21 کیلومتر باشد. در این صورت‏‎ ‎‏وظیفۀ من چه می باشد؟ در ضمن، تعداد نمازها و روزه هایی را که بدین صورت به جا‏‎ ‎‏آورده ام را دقیقاً نمی دانم؛ اگر قضای نماز و روزه بر من واجب باشد، به چه تعداد باید‏‎ ‎‏قضا کنم؟‏

بسمه تعالی، چهار فرسخ شرعی معادل تقریباً بیست و دو و نیم کیلومتر است. و اگر به مقدار مسافت رفته اید، نماز و روزه ای که بر خلاف وظیفه انجام گرفته را باید قضا نمایید. و فقط مقداری را که یقین دارید قضا نمایید. و همچنین اگر نارمک وطن شما نباشد و قصد ماندن ده روز نکرده

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 253

باشید؛ باید نماز و روزه را به مقدار متیقن قضا کنید، هر چند فاصله کمتر از چهار فرسخ باشد.

‏2. آیا در همۀ موارد می توان به قرآن استخاره کرد یا موارد خاصی دارد؟ فی المثل در مورد طلاق گرفتن‏‎ ‎‏یا نگرفتن، می شود استخاره کرد؟ و دیگر آن که اگر شخصی استخاره کند و به آن عمل نکند، حکمش‏‎ ‎‏چگونه است؟‏

بسمه تعالی، استخاره الزام نمی آورد.

[سؤال 3079]‏ ‏ ‏ 1527‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی رهبر عالی قدر، دام مجده العالی‏

‏بدین وسیله استفتا می نماید:‏

‏این جانبه از ابتدای تکلیف شرعی مقلد آن جناب بوده و اکنون هم هستم. با فتوای‏‎ ‎‏اخیر آن حضرت در روزنامۀ کیهان، شمارۀ 11641، مورخۀ سه شنبه 12 مرداد ماه‏‎ ‎‏جاری که حدود شرعی را منزل و محل سکونت معین فرموده اند، چون گاهی به عنوان‏‎ ‎‏مهمانی یا دیدن اقوام ـ مجبوراً ـ بایستی تا حدود سی کیلومتر یا بیشتر را طی نمایم، آیا‏‎ ‎‏اجازه می فرمایید در این مسأله به خصوص، به مرجع دیگری رجوع نمایم؟‏

‏ضمناً نمازها و روزۀ ماه مبارک امسال را که بدون توجه به این مسأله، کامل انجام‏‎ ‎‏داده ام چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، مسأله فوق، از موارد رجوع به غیر نیست؛ و نماز و روزه ای که مطابق با وظیفۀ شرعیه واقع نشده قضا دارد.

[سؤال 3080]‏ ‏ ‏ ‏----> 1504

‏3. روزه و نمازی که قبل از دانستن این که امام در فتوای خود، محل سکونت غیر‏‎ ‎‏وطن را مانند مسافر می داند خوانده و گرفته شده است چه صورت دارد؟ با این که ما‏‎ ‎‏نماز و روزه را مانند وطن درست خوانده ایم، آیا قضای نماز و روزه لازم است یا نه؟‏

بسمه تعالی، آنچه بر خلاف وظیفه عمل شده، باید قضا شود.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 254

[سؤال 3081]‏ ‏ ‏ ‏----> 1294

‏2. در صورتی که جاهل به مسأله بودم و تمام نماز و روزه ام را به صرف این که‏‎ ‎‏وطن دوم من است تمام و کامل خوانده ام اکنون وظیفه ام چیست؟‏

بسمه تعالی، نماز و روزۀ گذشته محکوم به صحت است، مگر آن که معلوم شود برخلاف وظیفه انجام گرفته است.

[سؤال 3082]‏ ‏ ‏ 1528‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت امام خمینی، بنیان گذار جمهوری اسلامی، دامت افاضاته‏

‏1. مدتی قبل از محضر شریفتان در مورد مسأله ای استفتا شد که این جانب کارمند‏‎ ‎‏دولت و منزل بنده در جنوب تهران و محل کارم در شمیران است و‏ ‏شما فرمودید: در‏‎ ‎‏فرض مسأله، حکم مسافر را دارید. با توجه به مسأله فوق الذکر، بنده بدان حالت،‏‎ ‎‏مدت 13 سال گذراندم. علاوه بر این، رسالۀ عملیۀ حضرت عالی در دسترس نبوده و‏‎ ‎‏مسافر بودن خودم را در این مدت نمی دانستم، تا این که استفتا شده و فرمودید‏‎ ‎‏مسافرید و من بر حتم و یقین، در این مدت 13 سال نمازم را تمام خواندم و همچنین‏‎ ‎‏روزه را. نظر جناب عالی را در کیفیت اعمال سال های قبل بیان بفرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر بر خلاف وظیفه عمل انجام شده باید قضا شود.

‏2. سوسیس و کالباسی که در حال حاضر در بازار مورد استفاده قرار می گیرد، با توجه به این که رجوع‏‎ ‎‏شده به عاملین فروش، اظهار داشتند که قسمی حلال هست و قسمی‏ ‏حرام، منتها عاملین گفتند که ما‏‎ ‎‏از نوع حلال داریم؛ نظر جناب عالی را با توجه به مسأله فوق حکمش را بیان بفرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر در بازار مسلمین تهیه می شود و علم به وجود حرام در آن ندارید، محکوم به حلّیت است.

‏3. فردی از شمال، در تهران ازدواج کرده و حال این که شمال، فقط وطن شوهر است؛ وظیفۀ همسر در‏‎ ‎‏قبال اعمال عبادی در وطن شوهر چه کیفیت دارد؟‏

بسمه تعالی، وطن یکی از دو همسر، حکم وطن برای دیگری ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 255

[سؤال 3083]‏ ‏ ‏ 1529‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 6 / 5 / 1361‏

‏با درود به روان پاک شهدای گلگون اسلام و آرزوی توفیق شما بندگان صالح‏‎ ‎‏خداوند که در راه به تحقق رسیدن حکومت اسلامی، بیش از پیش کوشا بوده و‏‎ ‎‏خالصانه در راه او کوشش می کنید.‏

‏با عرض سلام، سؤالم را مطرح می کنم: من کارمندی هستم که در اصفهان خدمت‏‎ ‎‏می کنم و وطن اصلی من هم اصفهان نیست و محل کارم با محل سکونت، حدود 20‏‎ ‎‏کیلومتر فاصله دارد و هر روز مجبورم این مسافت را طی کنم و نمی توانم قصد ده روز‏‎ ‎‏بکنم تا این که از حالت مسافر در بیایم. و مقلد حضرت امام امت، خمینی بت شکن‏‎ ‎‏هستم و از سال 58 تا سال 60 بنا به اطلاعات کمی که از مسائل شرعی داشتم و فتوای‏‎ ‎‏حضرت امام در رابطه با نماز و روزه برایم روشن نشده بود، نماز را کامل به جا آورده و‏‎ ‎‏روزه را هم می گرفتم و فکر می کردم که همیشه مسافر هستم؛ اما بعد از گذشت دو‏‎ ‎‏سال با روشن شدن این مسأله، هم اکنون نمازم را شکسته و روزه را هم قصر نمودم.‏‎ ‎‏می خواستم از محضر شما آقایان سؤال بکنم که این مدتی که بنده اطلاع کافی از این‏‎ ‎‏مسأله نداشته و با این که مسافر بودم، نماز را کامل خوانده و روزه را هم گرفته ام،‏‎ ‎‏تکلیف بنده چیست؟ آیا باید تمام این مدت را دوباره نمازش را‏ ‏به عنوان نماز مسافر‏‎ ‎‏قضا کنم و روزه را هم هر وقت که قصد کردم، دوباره به جا بیاورم یا این که نه احتیاجی‏‎ ‎‏نیست؟ تقاضا دارم در این رابطه، مسأله را برایم روشن کنید.‏

بسمه تعالی، در فرض سؤال، قضا واجب است.

[سؤال 3084]‏ ‏ ‏ ‏----> 1003

‏2. فردی که در تهران زندگی می کند و در غیر محل تولد، حکم مسافر را دارد،‏‎ ‎‏تکلیف نماز و روزه هایی که قبل از فهمیدن فتوای جدید امام خوانده چیست؟‏

بسمه تعالی، آنچه را بر خلاف وظیفه عمل کرده باید قضا نماید.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 256

[سؤال 3085]‏ ‏ ‏ 1530‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 29 / 7 / 1361‏

‏حضور محترم امام امت، خمینی بزرگ، سرور و مولای ما‏

‏خواهشمندم پاسخ مسأله زیر را مرقوم فرمایید.‏

‏این جانب از سال 1354 از قم خارج شدم و جهت ادامۀ تحصیل به شیراز رفتم؛‏‎ ‎‏یک سال در شیراز و چند سال در تهران تحصیل کرده ام؛ دانشجویان دانشکده که‏‎ ‎‏اغلب از شهرستان های دیگر به تهران آمده بودند، با توجه به این که حداقل برای چهار‏‎ ‎‏سال در تهران خواهند بود و روشن نبودن مسأله وطن دوم، به گمان این که نظر شما در‏‎ ‎‏مورد تهران (شهری که در آن تحصیل می کردند)، احتساب آن به عنوان وطن دوم‏‎ ‎‏است، نماز، روزه و...خود را مطابق معمول در وطن اول خود انجام می دادند و حکم‏‎ ‎‏بلاد کبیره را نیز اجرا نمی کردند؛ که البته از زمانی که حکم جناب عالی را دیده ایم‏‎ ‎‏(قریب 5 / 2 سال پیش تا به حال) آن را به اجرا در می آوریم.‏

‏خواهشمند است بفرمایید تکلیف نماز و روزۀ ما در طی 5 ـ 6 سال تحصیلی مان‏‎ ‎‏چه می شود؟ آیا صحیح است یا باید آن ها را قضا نماییم؟‏

‏در ضمن نمی دانم در مدت یک سالی که در شیراز بوده ام آیا نماز و روزه ام را‏‎ ‎‏مطابق احکام مربوط به مسافر انجام داده ام یا به طریق وطن دوم. در این مورد نیز‏‎ ‎‏تکلیف این جانب را بیان فرمایید. خدایا، خدایا، تا انقلاب مهدی، خمینی را نگهدار‏

بسمه تعالی، اگر اعمالی که انجام داده اید بر خلاف وظیفه بوده، باید قضا نمایید و در شیراز حکم مسافر دارید. ولی در فرض مسأله قضا واجب نیست.

[سؤال 3086]‏ ‏ ‏ ‏----> 7416

‏4. این جانب با تصور این که اقامتی نامحدود ولی نه همیشگی، شرایط وطن دوم را‏‎ ‎‏داراست، تا چندی پیش، نمازهای خود را در شهری که در آن اقامت گزیده ام، بدون‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 257

‏قصد ده روز همیشه کامل خوانده ام و روزه هایم را گرفته ام. حال مسأله آن چگونه‏‎ ‎‏است؟‏

بسمه تعالی، نمازهایی که بر خلاف وظیفه خوانده اید و روزه ها را باید قضا کنید.

[سؤال 3087]‏ ‏ ‏ 1531‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏این جانب در پادگان (06) تهران مشغول انجام وظیفه هستم. طرز خدمت من به‏‎ ‎‏این صورت است که 48 ساعت (دو شبانه روز) در پادگان می ماندم و روز سوم به خانه‏‎ ‎‏خودمان واقع در شهر ری (دولت آباد) می رفتم. در این ضمن نماز خود را کامل‏‎ ‎‏می خواندم و به هنگام ماه رمضان تمامی روزه های آن را روزه گرفتم، ولی در روز 28‏‎ ‎‏ماه مبارک برایم واضح شد که با این خصوصیات مسافر حساب می شوم و از آن روز به‏‎ ‎‏بعد نماز را شکسته خواندم. ‏

‏حال آیا به هنگام قضای روزه های ماه مبارک آیا لازم است که نمازهای آن‏‎ ‎‏روزها  را نیز قضا بخوانم یا خیر؟ در صورت قضا کردن نمازها آیا لازم است که‏‎ ‎‏نمازهای مغرب و عشا را با هم قضا کنم یا فقط به قضای نمازهای چهار رکعتی اکتفا‏‎ ‎‏کنم؟‏

‏در این باره امیدوارم که ما را راهنمایی کنید. ‏

بسمه تعالی، اگر نمازها را در جایی که باید شکسته بخوانید تمام خوانده اید قضا لازم است و نمازهایی که چهار رکعتی نبوده قضا ندارد. 

[سؤال 3088]‏ ‏ ‏ ‏----> 1459

‏4. از سال 52 الی 57 معلم مأمور خدمت در فلاورجان اصفهان بودم. در اصفهان‏‎ ‎‏منزل اجاره ای داشتیم و وطنم اصفهان نبود. صبح ها برای خدمت، به فلاورجان ـ که‏‎ ‎‏حدود 20 کیلومتر تا اصفهان فاصله داشت ـ می رفتم و ظهرها برمی گشتم و در آن‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 258

‏مدت پنج سال نمازها را کامل خواندم و روزه هم گرفتم؛ اکنون به این مسأله واقف‏‎ ‎‏شده ام. در آن زمان، از چند نفر که مورد اطمینان بودند سؤال کردم. یکی می گفت:‏‎ ‎‏شکسته و دیگری جواب می داد: فتوا تغییر کرده است و باید تمام خواند. تکلیف نماز‏‎ ‎‏و روزه های این مدت چیست؟ و در ضمن، قضای نماز دو سالی که غسل را اشتباه‏‎ ‎‏می کردم، در همین مدت خواندم. وضع این قضا چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، در فرض مسأله، نماز شکسته است و نمازهایی را که تمام خوانده اید باید شکسته قضا نمایید؛ ولی نمازهایی را که تمام قضا کرده اید، اگر مطابق تکلیف قضای فائته انجام شده صحیح است.

[سؤال 3089]‏ ‏ ‏ ‏----> 1277

‏4. چنانچه مسافر شناخته شوم، عبادات قبلی من تا کنون که کامل انجام می شود‏‎ ‎‏چگونه است؟‏

بسمه تعالی، نمازهایی که بر خلاف وظیفه انجام گرفته قضا دارد.

[سؤال 3090]‏ ‏ ‏ 1532‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ سوم رجب المرجب 1403 ق‏

‏محضر مقدس رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله‌ العظمی و مولانا‏‎ ‎‏الاعظم، امام خمینی، دام ظله العالی، السلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

‏اگر از مقلدین حضرت عالی در مسألۀ قصر و اتمام در مسافرت و در بلاد کبیرۀ‏‎ ‎‏خارق العاده ـ مانند «تهران» ـ به واسطه غفلت و عدم اطلاع و یا جاهل بودن ـ اعم از‏‎ ‎‏قاصر و مقصر ـ بر خلاف فتوای حضرت عالی عمل نموده اند، حالا آیا نمازها و‏‎ ‎‏روزه های سنوات گذشته را قضا نمایند یا نه؟ لطفاً جواب مسأله را با توضیح کافی‏‎ ‎‏مرقوم فرمایید. متّعنا الله‌ و الاسلام بطول بقاء وجودکم الشریف، آمین.‏

‏با آرزوی موفقیت و پیروزی اسلام و نابودی دشمنان جمهوری اسلامی ایران‏

بسمه تعالی، آنچه بر خلاف فتوا عمل شده و معلوم است، باید قضا شود.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 259

[سؤال 3091]‏ ‏ ‏ 1533‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 12 / 5 / 1361‏

‏محضر مبارک دفتر استفتای امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏خواهشمندم به مسأله شرعی زیر پاسخ فرمایید:‏

‏این جانب در ماه مبارک رمضان با توجه به تحقیقی که کردم، یقین حاصل کردم‏‎ ‎‏مسافت رفت و برگشت منزل تا محل کار، کمتر از هشت فرسخ شرعی است، لذا‏‎ ‎‏روزه های خویش را به جا آوردم و نماز را تمام خواندم و پس از چند روزی بعد از ماه‏‎ ‎‏مبارک متوجه شدم که تحقیقاتم درست نبوده و مسافت فوق بیش از هشت فرسخ‏‎ ‎‏شرعی بوده است، فتوای حضرت امام در این مورد را مرقوم فرمایید.‏

بسمه تعالی، باید نماز و روزه ها را قضا کنید.

[سؤال 3092]‏ ‏ ‏ 1534‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏شخصی در این چند سال اخیر که تهران از بلاد کبیره شده، در یکی از محله های‏‎ ‎‏تهران قصد اقامۀ عشره کرده و اطمینان داشته که قبل از تحقق اقامه، به محلۀ دیگری‏‎ ‎‏می تواند برود؛ لذا هر روز از آن محله، به محلۀ دیگری که محل شغل او بوده می رفته و‏‎ ‎‏نماز را تمام خوانده و روزه را هم گرفته؛ فعلاً متوجه شده که با این وضع، اقامه محقّق‏‎ ‎‏نمی شود. تکلیف او چیست؟ توضیح این که فاصلۀ بین دو محله، حدود شش کیلومتر‏‎ ‎‏بوده است.‏

بسمه تعالی، روزه ها و نمازهایی که مخالف وظیفۀ مقرّره انجام گرفته قضا دارد.

[سؤال 3093]‏ ‏ ‏ ‏----> 7368

‏4. اگر در گذشته نمازْ قصر بوده ولی بر اثر عدم اطلاع، به صورت کامل خوانده‏‎ ‎‏شده، باید اعاده گردد یا خیر؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 260

بسمه تعالی، اگر نمی دانسته که وظیفۀ مسافر قصر است و تمام خوانده، نماز صحیح است.

[سؤال 3094]‏ ‏ ‏ 1535‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏حضور محترم برادران زحمت کش دفتر امام؛ سلام علیکم‏

‏محترماً؛ به عرض می رسانم که این جانب در سال 60 ـ 61 جهت انجام خدمت‏‎ ‎‏سربازی به یکی از پایگاه های نظامی تبریز اعزام شدم. در بدو ورود به تبریز (سایت‏‎ ‎‏رادار) به خیال این که باید تا پایان خدمت در آن جا بمانم لذا آن پایگاه نظامی را وطن‏‎ ‎‏دوم خود حساب می کردم و فاصلۀ پایگاه نظامی تا شهر تبریز کمتر از چهار فرسخ‏‎ ‎‏است، من هم هر هفته برای نماز جمعه یا برای تلفن و کارهای دیگر به شهر می آمدم و‏‎ ‎‏در طی این مدت ـ که یک سال به طول انجامید ـ نمازم را تمام می خواندم و اکنون که‏‎ ‎‏داوطلبانه با برادران بسیج در جبهه هستم و مشغول پیکار با کفار بعثی می باشم لذا‏‎ ‎‏برای نوشتن وصیت نامه به این مشکل برخورد کردم که آیا باید قضای شکستۀ آن یک‏‎ ‎‏سال را در وصیت نامه بنویسم یا این که همان نماز که خواندم درست است؟ از شما‏‎ ‎‏برادران گرامی تقاضا دارم که مرا در این امر شرعی راهنمایی کنید. ‏

بسمه تعالی، در فرض سؤال، شما در پادگان مزبور حکم مسافر داشتید و نماز و روزه ای که برخلاف وظیفه انجام گرفته قضا دارد.

[سؤال 3095]‏ ‏ ‏ 1536‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر حضرت امام خمینی، احتراماً؛ به استحضار می رساند این جانب خواهشمندم‏‎ ‎‏که به سؤالات زیر پاسخ فرمایید که مورد نیاز می باشد:‏

‏1. بنده در شرکتی اشتغال داشتم. بنا به تحقیقاتی، مسیری که آمد و رفت می کردم‏‎ ‎‏کمتر از حد فرسنگ شرعی برای این حقیر ثابت شده بود و اکنون از آن شرکت بیرون‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 261

‏آمده ام، هم محلی های این جانب ـ که همکارم می باشند ـ می گویند: ما تحقیق کرده ایم،‏‎ ‎‏آمد و رفتمان بیشتر از حد فرسنگ شرعی است. اکنون می خواهم عرض کنم که بنده‏‎ ‎‏قبلاً مقلد یکی از مراجع بودم (تا تاریخ 12 / 7 / 1358) و بعداً موضع ایشان برای بنده‏‎ ‎‏قابل قبول نبود و تقلیدم را از تاریخ مذکور عوض کردم و از فتواهای امام چندان آگاهی‏‎ ‎‏نداشتم و از تاریخ 12 / 7 / 1358 تا تاریخ 5 / 8 / 1360 روزه هایم را کامل گرفته ام و‏‎ ‎‏نمازها را هم تمام خوانده ام و در حال حاضر برای بنده خلاف اعتقاد سابق ثابت شده‏‎ ‎‏(یعنی با یک ماشین که مجهّز به کیلومتر شمار بود این مسافت را اندازه گرفتم، شده 25‏‎ ‎‏کیلومتر؛ یعنی رفتن 25 و برگشتن هم 25 کیلومتر)، نتیجتاً از حضور امام امت کسب‏‎ ‎‏تکلیف می نمایم که در مدت مذکور نماز و روزه ام چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، آنچه برخلاف وظیفه عمل کرده اید را باید قضا نمایید.

‏2. اکنون از رادیو و تلویزیون سرودهایی با آهنگ های مختلف پخش می شود البته منظور رادیو و‏‎ ‎‏تلویزیون ایران، گوش کردن به آن سرودها چگونه است؟‏

بسمه تعالی، موسیقی مطرب حرام است و صداهای مشکوک مانع ندارد.

‏3. وارد شدن برادران سپاهی به انجمن اسلامی و بسیج شوراهای محلی چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، تابع مقررات است.

[سؤال 3096]‏ ‏ ‏ 1537‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 14 / 4 / 1361‏

‏خدمت برادران زحمت کش دفتر امام؛ سلام علیکم‏

‏محترماً؛ به عرض می رسانم که این جانب دارای مشکلی دربارۀ نماز هستم که تا‏‎ ‎‏حال به چند تن از روحانیون محترم مراجعه کردم ولی به علت مشکل بودن مسأله،‏‎ ‎‏جواب قانع کننده ای نیافتم، لذا با عذر خواهی از این که وقت با ارزش شما را می گیرم،‏‎ ‎‏مشکلم را با شما در میان می گذارم تا شاید راه چاره را نشانم دهید. ‏

‏من در یکی از دهات ساری زندگی می کنم و هر سال برای تحصیل به شهر ساری‏‎ ‎‏می آمدم و خانه اجاره می کردم. فاصلۀ محل ما هم تا ساری 48 کیلومتر است؛ من هم‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 262

‏هر هفته برای دیدن خانواده به ده می رفتم. در طی این مدت تحصیلی به علت ندانستن‏‎ ‎‏مسأله و به علت این که هیچ موقع خود را مسافر حساب نمی کردم و ساری را وطن‏‎ ‎‏دوم خود حساب می کردم، نماز را تمام می خواندم و این امر پنج سال ادامه داشت.‏‎ ‎‏اکنون نمی دانم که باید آن نمازها را قضا کنم و دو رکعتی بخوانم یا این که نه؟ از‏‎ ‎‏آن جایی که اکنون در جبهه هستم و باید این مسائل را در وصیت نامه تذکر دهم، لذا از‏‎ ‎‏مقامات مسئول تقاضا دارم که مرا راهنمایی کنید. در صورت ممکن، مسأله را به امام‏‎ ‎‏اطلاع دهید، شاید که امام راهنمایی لازم را بکند. همان طور که می بینید مدتش زیاد‏‎ ‎‏است (پنج سال) و قضایش مشکل و توانایی مالی هم ندارم که برایم قضا نمایند. ‏

بسمه تعالی، در فرض سؤال، شما در محل تحصیل حکم مسافر داشتید و نمازهایی که برخلاف وظیفۀ مسافر، در سفر خوانده اید قضا دارد، ان شاء الله‌ موفق باشید.

[سؤال 3097]‏ ‏ ‏ 1538‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏بعد از حمد و ثنای پروردگار و سلام بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و عرض سلام بر‏‎ ‎‏رهبر  عالی قدر اسلام و امام امّت، چند سؤال دارم که با کسب اجازه، به عرض‏‎ ‎‏می رسانم.‏

‏1. در سال های 56 و 57 در خدمت ارتش بودم. محل خدمتم لویزان و حدود 24‏‎ ‎‏کیلومتر از منزلمان فاصله داشت؛ هر روز از ساعت 6 صبح تا 2 بعد از ظهر در محل‏‎ ‎‏خدمت حاضر می شدیم. وضع نماز و روزۀ بنده که در آن زمان کامل به جا می آوردم‏‎ ‎‏چگونه و تکلیف بنده چطور بود؟ نماز، قصر بوده یا درست؟‏

‏2. محل شغل فعلی بنده تا منزل مسکونی در تهران، حدود 95 کیلومتر فاصله‏‎ ‎‏دارد.  در مدت سال، بنده یک هفته در تهران و یک هفته در محل کارم بوده ام و تا‏‎ ‎‏کنون  نماز و روزه را درست یعنی چهار رکعتی به جا آورده ام و روزه نیز گرفته ام.‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 263

‏در  این جا تکلیف بنده چیست؟‏

بسمه تعالی، در هر دو فرض سؤال، نماز و روزه ای که بر خلاف وظیفۀ مسافر انجام گرفته قضا دارد.

‏3. در موقع بازنشستگی مبلغی که در مدت 8 سال، هر ماه به عنوان پس انداز کسر کرده بودند، با مبلغی‏‎ ‎‏سود ـ حدود سی و پنج هزار تومان ـ به من دادند. این پول آیا خمس دارد و چه صورتی دارد؟‏

بسمه تعالی، هر مقدار که از کسر کردن حقوق زمان خدمت، بعداً به شما پرداخت شده خمس دارد، و مقداری که بابت ربح بر آن اضافه شده، ملک شما نمی شود باید آن را به مالک واقعی برگردانید و اگر از دسترسی به او مأیوس هستید، از طرف او به فقرا صدقه بدهید.

‏4. بعد از سی سال که بازنشست شده ام، مبلغ حدود شش هزار تومان به عنوان حقوق بازنشستگی‏‎ ‎‏دریافت می نمایم که با تعداد عایله ای که دارم، حقوق و خرج مساوی است. آیا این حقوق خمس دارد‏‎ ‎‏یا خیر ؟‏

بسمه تعالی، اگر زاید بر مؤونه سال نباشد خمس ندارد.

[سؤال 3098]‏ ‏ ‏ ‏----> 989

‏4. در صورتی که شک نماید یا یقین بداند که بعد از غروب آفتاب به منزل می رسد‏‎ ‎‏بدین جهت نماز خود را شکسته به جا آورد ولی وقتی به منزل رسید هنوز نماز قضا‏‎ ‎‏نشده آیا بایستی مجدد نماز را به طور کامل به جا آورد یا همان نماز شکسته درست‏‎ ‎‏است؟‏

بسمه تعالی، نماز صحیح است و اعاده ندارد.

[سؤال 3099]‏ ‏ ‏ ‏----> 1384

‏2. نماز من موقعی که همراه بیمار هستم و بدون توقف یک روز هم، در وطنم‏‎ ‎‏چگونه می باشد؟ ثانیاً اگر وقت شرعی در وطنم رسیده باشد، آیا نمازم را در وطنم‏‎ ‎‏بخوانم یا در محل خدمتم؟‏

بسمه تعالی، مخیّر هستید و هر جا نماز خواندید، وظیفۀ همان جا را انجام دهید.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 264

[سؤال 3100]‏ ‏ ‏ ‏----> 69

‏2. در حدود 4 ماه از سال احتمال این که بعد از غروب آفتاب به منزل برسم وجود‏‎ ‎‏دارد؛ در این مدت می توانم نماز مسافر در محیط کار به جا آورم؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

[سؤال 3101]‏ ‏ ‏ ‏----> 69

‏3. در صورت شرکت در نماز جماعت (در محل کار) آیا احتیاجی است که مجدداً‏‎ ‎‏در منزل نماز به جای آورم؟‏

بسمه تعالی، احتیاج به اعاده نیست.

[سؤال 3102]‏ ‏ ‏ ‏----> 70

‏2. نماز را که وقت دارم بیایم به شهر آیا برای این که اول وقت نماز بخوانم باید نماز‏‎ ‎‏را شکسته بخوانم یا بیایم به شهر تمام بخوانم؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد نماز را اول وقت در سفر شکسته بخوانید.

[سؤال 3103]‏ ‏ ‏ ‏----> 3501

‏3. کارکنانی که رفت و برگشتشان هشت فرسخ شرعی است، اگر در محل کار نماز‏‎ ‎‏بخوانند، احتیاج است که در صورت بودن وقت، دوباره در خانه اقامه شود؟‏

بسمه تعالی، اعاده لازم نیست.

[سؤال 3104]‏ ‏ ‏ 1539‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 2 / 6 / 1361‏

‏ما چند نفر نگهبان در شرکتی مشغول به کار هستیم. در وقتی که نماز جماعت‏‎ ‎‏برقرار می شود نماز جماعت می خوانیم و عده ای برای شک انداختن در کار ما‏‎ ‎‏می گویند نماز شما اشکال دارد برای این که باید نماز شکسته شما دوباره خوانده شود.‏‎ ‎‏دوم این که از وقت شرکت دزدیده اید باری رهبر عزیزتر از جانم چون هر نوبت سه‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 265

‏نفر مشغول حفاظت می باشند می توانیم یک نفر انجام وظیفه بکند و دو نفر دیگر در‏‎ ‎‏نماز شرکت کنند خواهش می کنم جوابم را بدهید تا به همگی آن ها نشان داده شود.‏

‏1. آیا بعد از نماز شکستۀ جماعت بعد که آمدیم منزل باید نماز را تمام به جا‏‎ ‎‏بیاوریم؟‏

‏2. آیا از وقت شرکت دزدیده ایم یا نه؟‏

بسمه تعالی، باید مطابق مقررات عمل کنید و نمازی که در محل کار شکسته بخوانید در منزل اعاده ندارد.

[سؤال 3105]‏ ‏ ‏ ‏----> 989

‏3. در صورتی که شخص یقین داشته باشد قبل از غروب آفتاب به منزل می رسد‏‎ ‎‏بایستی نماز را به طور شکسته در اداره به جا آورد یا در منزل به طور کامل؟‏

بسمه تعالی، می تواند قبل از برگشت به وطن شکسته بخواند.

[سؤال 3106]‏ ‏ ‏ ‏----> 1730

‏3. کسی که در مسافرت است و ظهر می شود و می تواند نمازش را به خانه اش‏‎ ‎‏برساند، آیا باید صبر کند تا نماز را به خانه که رسید بخواند یا در مسافرت، شکسته‏‎ ‎‏بخواند؟‏

بسمه تعالی، مختار است.

[سؤال 3107]‏ ‏ ‏ ‏----> 1681

‏2. چنانچه در مسافرت، نماز ظهر و عصر را شکسته بخوانیم و هنوز آفتاب باشد‏‎ ‎‏که به شهر و وطن برسیم، آیا باز هم باید نماز ظهر و عصر را اعاده کنیم یا نه؟‏

بسمه تعالی، در فرض سؤال، اعاده واجب نیست.

[سؤال 3108]‏ ‏ ‏ ‏----> 4971

‏3. اگر به جایی رویم که نماز شکسته باشد (مثلاً نماز ظهر و عصر) و نماز را‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 266

‏شکسته در آن جا ادا کنیم، چنانچه وقتی به مقصد اولیه بازمی گردیم وقت برای نماز‏‎ ‎‏باشد آیا باید دوباره نماز را کامل به جا آوریم یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اعاده لازم نیست.

[سؤال 3109]‏ ‏ ‏ 1540‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏با عرض سلام و تقدیم احترامات فراوان، سؤال هایی به شرح زیر دارم که‏‎ ‎‏جواب های آن را از امام عظیم الشأن خواستارم:‏

‏1. اگر انسان در مسافرت، نماز شکسته بخواند و قبل از قضا شدن نماز (مثلاً‏‎ ‎‏غروب آفتاب برای نماز ظهر و عصر) به وطن بازگردد آیا خواندن نماز دوباره واجب‏‎ ‎‏است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اعاده واجب نیست.

‏2. اگر پدر پولی به فرزندان خود می بخشد برای خودشان و راضی نباشد که به حساب جنگ زدگان و...‏‎ ‎‏بگذارند چه صورتی دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر فرزند بالغ باشد پولی که به او بخشیده شده و به قبض او درآمده اختیارش با خود فرزند است.

‏3. رفتن به نماز جمعه و دعای کمیل در صورتی که پدر راضی نباشد چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر موجب اذیت والدین می شود باید کسب اجازه کنند.

‏4. اگر پدر خانواده خمس نپردازد وظیفۀ دیگر اعضای خانواده چیست؟ آیا خوردن نان این پدر حلال‏‎ ‎‏است؟‏

بسمه تعالی، اگر یقین ندارد که اموال مورد تصرف او از پول غیر مخمس تهیه شده است یا نه، چیزی بر او نیست.

‏5. آیا خوردن سوسیس و کالباس اشکالی دارد؟ با توجه به این که ما شنیده ایم که این مادۀ غذایی به‏‎ ‎‏وسیلۀ ارمنی ها تولید می شود. فتوای امام در این مورد چیست؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد؛ مگر آن که احراز کند که از راه تماس با دست غیر مسلمان نجس شده و یا این که مشتمل بر چیزی است که خوردن آن حرام است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 267

‏6. استفاده از بلیط هایی که دولت با قیمت ارزان تر در اختیار کارکنان خود قرار می دهد، برای افراد فامیل‏‎ ‎‏و یا آشنایان جایز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر مخصوص استفادۀ کارکنان باشد برای دیگران جایز نیست.

[سؤال 3110]‏ ‏ ‏ 1541‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر حضرت امام خمینی مدّ ظله العالی‏

‏ضمن عرض سلام به حضور رهبر و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت‏‎ ‎‏امام خمینی و با امید طول عمر با عزت و سلامتی کامل برای آن حضرت، باری با توجه‏‎ ‎‏به فتاوایی که چند ماهی است در مورد بلاد کبیره بودن تهران منتشر شده و این که‏‎ ‎‏این جانب مقلد حضرت امام هستم چند مسأله در موضوع فوق برایم مطرح است که‏‎ ‎‏عنوان می نمایم، خواهشمند است راهنمایی فرمایید.‏

‏1. در سال 1355 این جانب از اصفهان برای ادامه تحصیلات دانشگاهی به تهران‏‎ ‎‏آمدم، با توجه به این که این جانب موطنم اصفهان بوده، در تهران قصد ده روزه می کردم‏‎ ‎‏و ماه رمضان را روزه گرفته و نمازهای یومیه را تمام خواندم، اما فعلاً نمی دانم که آیا‏‎ ‎‏در طی ده روز اول اقامت در تهران در سال 1355 از یک منطقه تهران به منطقه ای‏‎ ‎‏دیگر رفته ام یا نه؟ در چنین صورتی آیا روزه ها یا نمازهای این جانب در آن زمان‏‎ ‎‏صحیح بوده است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر قصد اقامه در یکی از محله های تهران می کرده اید و فعلاً شک برای شما حاصل شده، نمازها و روزه ها قضا ندارند.

‏2. با توجه به مسأله فوق آیا فعلاً می توان در تهران روزۀ قضا گرفت؟ با توجّه به این که هر روز از یک‏‎ ‎‏منطقه تهران به منطقه ای دیگر می روم (هم اکنون هم دانشجو هستم).‏

بسمه تعالی، در مفروض سؤال قضا صحیح نیست.

[سؤال 3111]‏ ‏ ‏ ‏----> 1335

‏2. من از چند نفر که پیشنماز بودند سؤالی کرده ام که این است: «اگر ما مثلاً در‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 268

‏تهرانیم و نمازمان را شکسته بخوانیم آیا وقتی به منزل خودمان برگردیم و وقت باشد‏‎ ‎‏برای نماز باید نماز را دوباره تمام بخوانیم؟» که بعضی گفتند که باید تمام خواند و‏‎ ‎‏بعضی گفتند که دیگر لازم نیست که بخوانیم، تکلیف چیست؟‏

بسمه تعالی، نمازی که در سفر شکسته خوانده می شود در وطن اعاده  ندارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 269