مقدمه
خودباختگی افراد جامعه در برابر پیشرفتهای مادی غرب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

خودباختگی افراد جامعه در برابر پیشرفتهای مادی غرب

خودباختگی افراد جامعه در برابر پیشرفتهای مادی غرب

‏     ‏‏نقش تخریبی و فاسدکنندۀ استعمار را گفتیم؛ حالا عوامل درونی بعضی از افراد‏‎ ‎‏جامعۀ خودمان را باید بر آن اضافه کنیم. و آن خودباختگی آنهاست در برابر پیشرفت مادی‏‎ ‎‏استعمارگران. وقتی کشورهای استعمارگر با پیشرفت علمی و صنعتی یا به حساب استعمار‏‎ ‎‏و غارت ملل آسیا و افریقا ثروت و تجملاتی فراهم آوردند، اینها خود را باختند. فکر کردند‏‎ ‎‏راه پیشرفت صنعتی این است که قوانین و عقاید خود را کنار بگذارند! همینکه آنها مثلاً به‏‎ ‎‏کرۀ ماه رفتند، اینها خیال می کنند باید قوانین خود را کنار بگذارند! رفتن به کرۀ ماه چه ربطی‏‎ ‎

کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 19

‏دارد به قوانین اسلامی! مگر نمی بینند که کشورهایی با قوانین و نظامات اجتماعی متضاد‏‎ ‎‏توانسته اند در پیشرفت صنعتی و علمی و تسخیر فضا با هم رقابت کنند، و با هم پیش‏‎ ‎‏بروند. آنها به کرۀ مریخ هم بروند، به کهکشانها هم بروند، باز از سعادت و فضایل اخلاقی‏‎ ‎‏و تعالی روانی عاجزند؛ و قادر نیستند مشکلات اجتماعی خود را حل کنند. چون حل‏‎ ‎‏مشکلات اجتماعی و بدبختیهای آنها محتاج راه حلهای اعتقادی و اخلاقی است؛ و کسب‏‎ ‎‏قدرت مادی یا ثروت و تسخیر طبیعت و فضا از عهدۀ حل آن برنمی آید. ثروت و قدرت‏‎ ‎‏مادی و تسخیر فضا احتیاج به ایمان و اعتقاد و اخلاق اسلامی دارد تا تکمیل و متعادل‏‎ ‎‏شود و در خدمت انسان قرار گیرد؛ نه اینکه بلای جان انسان بشود. و این اعتقاد و اخلاق‏‎ ‎‏و این قوانین را ما داریم. بنابراین تا کسی جایی رفت یا چیزی ساخت، ما نباید فوراً از دین‏‎ ‎‏و قوانینی که مربوط به زندگی بشر است و مایۀ اصلاح حال بشر در دنیا و آخرت است‏‎ ‎‏دست برداریم.‏

‏     در مورد تبلیغات استعمارگران وضع همین طور است. آنها که دشمن ما هستند‏‎ ‎‏تبلیغاتی کرده اند، و متأسفانه بعضی از افراد جامعۀ ما تحت تأثیر قرار گرفته اند؛ در حالی‏‎ ‎‏که نباید قرار می گرفتند. استعمارگران به نظر ما آوردند که اسلام حکومتی ندارد؛ تشکیلات‏‎ ‎‏حکومتی ندارد. بر فرض که احکامی داشته باشد، مجری ندارد. و خلاصه اسلام فقط‏‎ ‎‏قانونگذار است. واضح است که این تبلیغات جزئی از نقشۀ استعمارگران است برای‏‎ ‎‏بازداشتن مسلمین از سیاست و اساس حکومت. این حرف با معتقدات اساسی ما مخالف‏‎ ‎‏است.‏

کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 20