فصل ششم: نظارت بر دستگاه قضایی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

فصل ششم: نظارت بر دستگاه قضایی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

               فصل ششم: نظارت بر دستگاه قضایی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ نظارت از سوی اولیای امر‏

‏ نظارت مردمی‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 231

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 232