فصل سوم: شخصیت امام خمینی (س)
کیفیت آشنایی با امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

کیفیت آشنایی با امام خمینی

کیفیت آشنایی با امام خمینی

‏سابقه آشنایی من با نام و شخصیت حضرت امام به سنین نوجوانی من و دوران حیات‏‎ ‎‏آقای بروجردی بر می گردد. در آن سالها پدرم با جمعی از طلاب و فضلای تبریزی حوزه‏‎ ‎‏علمیه قم در ارتباط بود. در نشستهایی که پدرم با این آقایان، تابستانها و در ایام تعطیلی‏‎ ‎‏حوزه داشت همواره صحبتهایی درباره وضع و اوضاع حوزه به میان می آمد و از لا به لای‏‎ ‎‏این صحبتها من با نام حاج آقا روح الله ، مدرس برجسته فقه و اصول حوزه علمیه قم آشنا‏‎ ‎‏شدم. در آن هنگام روحانیت تبریز در دو طیف عمده قرار داشتند، طیف طرفداران‏‎ ‎‏خاص آقای شریعتمداری و طیف طلاب و روحانیون مستقل و یا مخالف ایشان. ابوی‏‎ ‎‏من به خاطر همان روحیه و سابقه مبارزاتی و قرابت فکری که با مرحوم آقای شهیدی‏‎ ‎‏داشت جزء دسته دوم بود و با افراد این گروه مراوده می کرد. بعد از رحلت آقای‏‎ ‎‏بروجردی‏‎[1]‎‏ این دسته بندیها و طیف گراییها به علت به میدان آمدن مراجع جدید، شدت‏‎ ‎‏بیشتری به خود گرفت، جلسات تبادل نظر گروههای همفکر رونق زیادی پیدا کرد، همین‏‎ ‎‏جلسات موجبات آشنایی بیشتر و دقیقتر من با حضرت امام را فراهم کرد و با جریانات‏‎ ‎‏سال 42 که شخصیت انقلابی امام خمینی (س) متجلی شد، جاذبه ایشان برای من صد‏‎ ‎‏چندان شد و در واقع جذابیت فوق العاده امام، هر انسان آزادیخواه و بدون تعصب را‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 71

‏به سوی ایشان می کشاند و من که قبل از آن مقلد آقای حکیم بودم با شناخت بصری از‏‎ ‎‏ایشان، امام را به عنوان مرجع تقلید معرفی می کردم.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 72

  • . آیت الله بروجردی در روز پنجشنبه به تاریخ سیزدهم شوال 1380 هـ .ق. مطابق با دهم فروردین 1340 هـ .ش. رحلت کرد.