فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان
حساسیت ویژه رژیم نسبت به آقای میلانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

حساسیت ویژه رژیم نسبت به آقای میلانی

حساسیت ویژه رژیم نسبت به آقای میلانی

‏این نکته را باید عرض کنم که در بین مراجع بعد از امام سخنان و نوشته های مرحوم آقای‏‎ ‎‏میلانی از همه تندتر و انقلابی تر بود و نشان از یک روشن بینی و روشنگری خاصی‏‎ ‎‏داشت. مرحوم آقای میلانی با دانشگاههای داخل و خارج کشور ارتباط داشت و حتی‏‎ ‎‏می توان گفت: ارتباط انجمنهای اسلامی خارج از کشور با ایشان بیشتر از امام بود؛ زیرا‏‎ ‎‏عمده این انجمنها از هواداران جبهه ملی یا نهضت آزادی بودند و از آنها حرف شنوی‏‎ ‎‏داشتند و نهضت آزادی نیز ارتباط وثیقی با مرحوم آقای میلانی داشت همچنان که‏‎ ‎‏مرحوم دکتر شریعتی نیز اوایل کارش با ایشان بیش از سایر مراجع در ارتباط بود به همین‏‎ ‎‏خاطر رژیم نسبت به مرحوم آقای میلانی حساسیت زیادی از خود نشان می داد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 141