فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان
اعتراض مراجع نجف به دستگیری امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

اعتراض مراجع نجف به دستگیری امام

اعتراض مراجع نجف به دستگیری امام

‏حضرات آیات حکیم، خویی، شاهرودی با ارسال تلگرافهایی، به دستگیری امام‏‎ ‎‏اعتراض کردند و حمایت خودشان را از ایشان مورد تأکید قرار دادند. این تلگرافها علاوه‏‎ ‎‏بر اینکه نشان دهندۀ اتحاد و انسجام بین روحانیت بود و از این جهت تأثیرگذار بود، در‏‎ ‎‏بین مقلدین این مراجع نیز بخصوص آقای حکیم که مقلدین زیادی در ایران داشت، تأثیر‏‎ ‎‏زیادی گذاشت.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 146