فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان
گردانندگان و هیأت مدیره دارالتبلیغ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

گردانندگان و هیأت مدیره دارالتبلیغ

گردانندگان و هیأت مدیره دارالتبلیغ

‏گردانندگان اصلی دارالتبلیغ و شخصیتهای موجّه آنجا که امور مربوط به تدریس را نیز‏‎ ‎‏به عهده داشتند، آقای مکارم و آقای سبحانی و دوستان آنها از جمله آقای مصطفی‏‎ ‎‏زمانی و داوود الهامی بودند که آقای زمانی بعد از مدتی از کار در دارالتبلیغ کناره گرفت؛‏‎ ‎‏ولی هیأت مدیره دارالتبلیغ که در اساسنامه به عنوان مؤسسین دارالتبلیغ از آنها یاد شده‏‎ ‎‏بود، عمدتاً تجار تبریزی بازار تهران بودند که در حال حاضر دو تن از آنها فوت شده اند و‏‎ ‎‏یکی ـ دو نفرشان هم در خارج به سر می برند و چند نفری هم در ایرانند که آدمهای‏‎ ‎‏شریف و خوبی هستند. یکی از اینها که آقای کلاهی نام دارد حتی بعد از تبدیل‏‎ ‎‏دارالتبلیغ به دفتر تبلیغات به همکاری با دفتر تبلیغات پرداخت و نیمه باقیمانده کتابخانه‏‎ ‎‏را بنا کرد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 154