فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام
اهانت دو تن از سناتورها به حضرت امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

اهانت دو تن از سناتورها به حضرت امام

اهانت دو تن از سناتورها به حضرت امام

‏بعد از اینکه حضرت امام به خاطر برپایی جشنهای 2500 ساله (یا به مناسبتی دیگر)‏‎ ‎‏بیانیه مفصلی صادر کرد و ضمن تقبیح این کار اساس سلطنت و مشروعیت نظام‏‎ ‎‏شاهنشاهی پهلوی را زیر سؤال برد، رژیم برای کاستن از تأثیر پیام حضرت امام دو تن از‏‎ ‎‏سناتورها را واداشت که به ایشان توهین کنند. یکی از آنها سناتور امیر جمشید اعلم بود‏‎ ‎‏که اتفاقاً آخوندزاده و از یک خانواده روحانی بود که حرفهایی علیه امام زده بود‏‎[1]‎‏ که‏‎ ‎‏به طور مفصل در روزنامه های آن زمان منعکس شد. واکنش مهمی که در برابر این اهانت‏‎ ‎‏صورت گرفت و به خوبی در خاطر انقلابیون باقی مانده است، سخنرانی متین و سنجیده‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 291

‏آقای فلسفی در مسجد حاج سید عزیزالله تهران بود. ایشان در این سخنرانی که با‏‎ ‎‏استقبال بسیار زیاد مردم رو به رو شده بود بعد از سالها که سخنرانها جرأت ذکر نام امام‏‎ ‎‏را نداشتند به صراحت از ایشان تجلیل می کند و به طور مستدل و منطقی توهین کنندگان‏‎ ‎‏به امام بویژه شخص اعلم را مورد استیضاح و توبیخ قرار می دهد.‏‎[2]‎

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 292

  • . جمشید اعلم و علامه وحیدی دو تن از سناتورهای وقت رژیم شاه بودند که به بهانه اینکه امام در نجف علیه اخراج ایرانیان مقیم آنجا موضع نگرفته است علیه ایشان سخنرانی کردند و حال آنکه امام در همان روزهای اول علیه اخراج ایرانیان موضع گرفته بود. ر.ک. به: صحیفه امام؛ ج 2، ص 410 ـ 413.
  • . ر.ک. به: مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ خاطرات و مبارزات حجت الاسلام و المسلمین فلسفی؛ ص 317.