فصل هشتم: حسینیه ارشاد و برنامه های آن
حسینیه ارشاد و دکتر شریعتی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

حسینیه ارشاد و دکتر شریعتی

حسینیه ارشاد و دکتر شریعتی

‏در همان سالهای اولیه تأسیس حسینیه ارشاد از مرحوم دکتر شریعتی نیز گاهگاهی برای‏‎ ‎‏سخنرانی دعوت می شد که با استقبال چشمگیر جوانها و دانشجویان رو به رو می گردید‏‎ ‎‏به طوری که حضار جلسات سخنرانی ایشان معمولاً چندین و چند برابر سایر اساتید و‏‎ ‎‏سخنرانان بودند و به خاطر جذابیت فوق العاده سخنان دکتر برای جوانان به تقاضای‏‎ ‎‏خود آنها برنامه های سخنرانی ایشان در حسینیه ارشاد افزایش یافت و از سخنرانیهای‏‎ ‎‏پراکنده به سلسله دروس مبدل شد و همین موجب حضور بیشتر دکتر شریعتی در‏‎ ‎‏حسینیه ارشاد شد و حضور شخصیتهایی مثل شهید مطهری به خاطر مسائلی که بروز‏‎ ‎‏کرد کمتر شد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 335