فصل دهم: عوامل شتابزای انقلاب اسلامی
واقعه پادگان لویزان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

واقعه پادگان لویزان

واقعه پادگان لویزان

‏یکی از حوادثی که در آخرین ماههای حکومت پهلوی پایه های رژیم را لرزاند واقعه‏‎ ‎‏لویزان بود. این واقعه در پادگان لویزان که محل استقرار جمع زیادی از گارد ویژه‏‎ ‎‏شاهنشاهی بود رخ داد. اصل واقعه همان طوری که می دانید این بود که در حدود ده نفر‏‎ ‎‏از سربازان مستقر در این پادگان موقع ناهار به ناهارخوری پادگان حمله می کنند و با‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 471

‏تیراندازی به طرف جمعی از فرماندهان و نیروهای گارد شاهنشاهی، عده ای از آنها را‏‎ ‎‏به هلاکت می رسانند و فرار می کنند ولی بعضی می گفتند که تعدادی از این سربازها هم‏‎ ‎‏در درگیری که پیش آمد کشته شدند. درباره انگیزه این کار باز در آن زمان معروف بود که‏‎ ‎‏اینها می خواستند در تظاهرات روز عاشورا شرکت کنند، ولی مقامات پادگان اجازه نداده‏‎ ‎‏بودند. در اینکه این سربازان به چه دسته و گروهی وابسته بودند باز اختلاف نظر وجود‏‎ ‎‏داشت گروههای چپی و سازمان مجاهدین خلق هر یک این عملیات را به گروه و سازمان‏‎ ‎‏خودش نسبت می داد ولی از آنجا که من خودم در این زمینه تحقیق نکردم نمی دانم که آیا‏‎ ‎‏قهرمانان این حادثه به این گروهها وابسته بودند و یا اینکه از بچه های مسلمان خودمان‏‎ ‎‏بودند که بدون برنامه و نقشه از پیش طراحی شده دست به این عملیات متهورانه زدند؟‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 472