فصل یازدهم: انقلاب در آستانه پیروزی
ملاقات بعضی از اعضای نهضت آزادی با سران رژیم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ملاقات بعضی از اعضای نهضت آزادی با سران رژیم

ملاقات بعضی از اعضای نهضت آزادی با سران رژیم

‏در واقع دو نوع ملاقات در دو مقطع مختلف از سوی مقامات رژیم با بعضی از اعضای‏‎ ‎‏جبهه ملی و نهضت آزادی صورت گرفت. ملاقاتهای نوع اول مربوط به زمانی است که‏‎ ‎‏رژیم برای حفظ خویش درصدد برآمده است در مقابل انقلابیون نرمش نشان بدهد و با‏‎ ‎‏واگذاری نخست وزیری به چهره های ملی گرا و پذیرش عمل شاه برطبق قانون اساسی و‏‎ ‎‏سلطنت کردن وی به جای حکومت، اوضاع را آرام و تحت کنترل درآورد که ملاقات با‏‎ ‎‏مهندس بازرگان در زندان در این مقطع بود. ملاقاتهای نوع دوم زمانی بود که امریکا و‏‎ ‎‏سردمداران رژیم از ابقای شاه بر سر حکومت ناامید شده بودند و درباره نوع حکومتی‏‎ ‎‏که بعد از شاه ایجاد خواهد شد و نحوه برخورد سران حکومت جدید با مقامات سابق و‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 486

‏اموری از این دست انجام شد. این ملاقاتها غالباً از سوی سفارت امریکا و سران ارتش با‏‎ ‎‏ملی گراها ترتیب داده می شد و گاهاً با علم و اطلاع بعضی از بزرگان و علمای مبارز انجام‏‎ ‎‏می گرفت و نتیجه این گفتگوها به اطلاع سایر انقلابیون می رسید و حضرت امام هم‏‎ ‎‏نسبت به این ملاقاتها اظهار مخالفتی نمی کرد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 487