کتاب خمس
تقسیم خمس و مستحقّین آن
تلف شدن خمس بدون افراط و تفریط
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

تلف شدن خمس بدون افراط و تفریط

احکام خمس

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

تلف شدن خمس بدون افراط و تفریط

تلف شدن خمس بدون افراط و تفریط 

[سؤال 5363]‏ ‏ ‏ 2613‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 5 / 11 / 1361‏

‏حضور محترم مرجع عالی قدر و رهبر مستضعفان جهان، امام خمینی، دامت برکاته‏

‏این جانب در حدود 000 / 16 تومان بابت خمس و زکات بدهکار هستم و در‏‎ ‎‏حدود یک هفته پیش، یعنی در روز پنج شنبه 30 / 10 / 1361 این مقدار پول را قرار‏‎ ‎‏بود ببرم در قم به دفتر آقای منتظری بدهم؛ اما در همان روز یکی از بستگانم فوت‏‎ ‎‏کردند و من همین مقدار پول را در جیب خود گذاشته و برای تشییع جنازۀ آن مرحوم‏‎ ‎‏به بهشت زهرا رفتم و قرار بود بعد از دفن آن مرحوم، به قم بروم. اما در بهشت زهرا‏‎ ‎‏این مقدار پول را از جیب من زدند و من به هر قسمت بهشت زهرا رفتم، گفتند که در‏‎ ‎‏این جا جیب برهای بین المللی وجود دارد و حتماً از جیب شما زده اند و حالا من‏‎ ‎‏سرگردان مانده ام که چه کار کنم؛ چون دیگر چنین مقدار پولی ندارم تا بدهم و این‏‎ ‎‏مقدار پول را هم در عرض چندین سال با زحمت زیاد به دست آوردم و حالا از شما‏‎ ‎‏تقاضا دارم که مرا راهنمایی کنید که آیا باز هم به من خمس تعلق می گیرد یا نه؟‏‎ ‎‏امیدوارم مرا از این سرگردانی در بیاورید.‏

بسمه تعالی، اگر بدهکاری شما از سال های قبل بوده، هنوز باقی است و هر وقت توانستید ادا نمایید.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 679

[سؤال 5364]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1199

‏2. شخصی خمس مال خود را بدون این که دستگردان کرده باشد یا این که با اجازه‏‎ ‎‏از مال خود جدا کرده باشد از بلد خود می آورد تحویل حاکم شرع بدهد، یا این که به‏‎ ‎‏وسیله شخصی می فرستد و در بین راه تلف می شود، ذمه او نسبت به این خمس بری ء‏‎ ‎‏است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، پیش از رساندن به مرجع تقلید یا وکیل مجاز او خمس محسوب نیست و در صورت تلف بری ءالذمه نمی شود.

[سؤال 5365]‏ ‏ ‏ 2614‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس حضرت آیت الله‌ العظمی جناب آقای پسندیده، مدّ ظله‏

‏محترماً؛ به عرض می رساند: این جانب اهل و ساکن بندر دیلم از مقلدین حضرت‏‎ ‎‏آیت الله‌ العظمی امام خمینی می باشم. مبلغ پنجاه هزار ریال سهم سادات و یک صد‏‎ ‎‏هزار ریال سهم امام در جیبم گذاشته بودم. در ضمن کاری که داشتم، می خواستم‏‎ ‎‏شرفیاب گردیده، تقدیم نمایم. در بین راه، مبلغ یک صد هزار ریال که جداگانه در‏‎ ‎‏جیب خودم بوده به سرقت رفته است. استدعا دارم بفرمایید که باز هم خودم مدیون‏‎ ‎‏وجه مزبور می باشم یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، تا وجوه شرعیه ادا نشود، برائت ذمه حاصل نمی شود.

[سؤال 5366]‏ ‏ ‏ 2615‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. اشخاصی که خمس مال خود را بدون این که از مرجع تقلید اذن گرفته باشند‏‎ ‎‏فقط برای این که خود را موظف می دانند که خمس خود را به مرجع تقلید یا یکی از‏‎ ‎‏وکلای آن مرجع برسانند، حمل می کنند و در اثنا تلف می شود خمس از آن ها ساقط‏‎ ‎‏می شود یا این که ضامنند و باید بدهند و آیا فرقی بین این که در محل مستحق باشد یا‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 680

‏نباشد هست یا خیر و در صورتی که بدون اذن مرجع تقلید اگر از مال خود جدا کردند‏‎ ‎‏و تلف شد ضامن باشند همین که در رساله مرقوم فرموده شده که باید خمس خود را‏‎ ‎‏به مرجع یا وکیل مرجع برسانند کافی است در اذن، یا این که اذن خاصی شرط است؟‏

بسمه تعالی، خمس ساقط نمی شود و با فرض عدم تقصیر در حفظ و ادای خمس، مقدار تلف شده واجب نیست و آنچه در رساله ذکر شده موجب سقوط خمس نیست.

‏2. مظالم و مجهول المالک را می شود خرج مسجد کرد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، باید به فقرا صدقه داده شود.

[سؤال 5367]‏ ‏ ‏ 2616‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 5 / 6 / 1361‏

‏اگر کسی مبلغی پول (000 / 400 ریال) از بابت سهمین مبارکین از مقلدین حضرت‏‎ ‎‏امام دریافت نماید، به قصد این که به نمایندۀ امام برساند، و در این میان بدون تفریط‏‎ ‎‏مفقود شود، آیا مفقودکننده ضامن است یا خیر؟ در صورت عدم ضمان، ذمۀ صاحب‏‎ ‎‏وجه بری ء می شود یا خیر؟ در صورت عدم برائت ذمه، جهت پرداخت وجه، استجازۀ‏‎ ‎‏مجدد از صاحب پول لازم است یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، اگر حامل امانت در حفظ آن تعدی و تفریط نکرده ضامن نیست؛ ولی اگر از طرف مرجع تقلیدِ صاحبان پول، وکیل در اخذ وجوه نبوده، وجه مزبور بابت وجوه محسوب نیست و صاحبان پول باید بدهی خود را دوباره پرداخت نمایند.

[سؤال 5368]‏ ‏ ‏ 2617‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏به اشخاصی که سهم مبارک امام علیه السلام یا سایر وجوه شرعیه داده می شود بیاورند‏‎ ‎‏برای مرجع تقلید و این اشخاص پول ها را با پول خودشان یا با پول دیگران مخلوط‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 681

‏می کنند گاهی عمداً و گاهی بدون عمد آیا همین که همان مبلغ را تحویل مرجع یا‏‎ ‎‏دیگران بدهند کافی است یا این که باید از صاحب پول، هر که باشد استرضا کنند و‏‎ ‎‏همچنین اگر وجهی به کسی داده اند که بابت مظالم یا جهت دیگری به فقرا بدهد، اگر‏‎ ‎‏از پول خودش به قصد مظالم یا قصد دیگری که صاحب پول کرده به فقرا بدهد و آن‏‎ ‎‏پول را که برای مظالم یا جهت دیگری برای فقرا داده اند عوض آن پول خودش برای‏‎ ‎‏خود بردارد، جایز است یا خیر؟ و اصلاً به طور کلی معاوضه پول با پول دیگری بدون‏‎ ‎‏کم و زیاد و بدون این که خصوصیتی در یکی از اسکناس ها باشد بدون احراز رضایت‏‎ ‎‏صاحب پول صحیح و جایز است یا خیر؟‏

‏خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

[سؤال 5369]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2037

‏3. با توکل و خواست خداوند در خرمشهر خانه ای خریدم و به برادرم مقروض‏‎ ‎‏شدم برای این که بتوانم مبلغ قابلی را به برادر بدهم مبلغی پس انداز کردم در نتیجه سر‏‎ ‎‏سال به علت بدهکاری خمس خود را رد نکردم با جنگ تحمیلی و هجوم صدام کافر‏‎ ‎‏همه چیز از بین رفت حتی زیورهای خانواده ام که ان شاء الله‌ در راه خدا بوده. برادر نیز‏‎ ‎‏در کمک رسانی جانش را نثار اسلام کرد. مدتی وضعیت ورثه معلوم نبود، پرداخت‏‎ ‎‏پول هم به ورثه و هم برای ادای خمس به علت نداشتن و بدهکاری تأخیر افتاده‏‎ ‎‏خواهشمند است مرا از نگرانی نجات دهید و ارشاد فرمایید.‏

‏برای از بین رفتن زندگی چندین ساله ام نه خود و نه خانواده ام ناراحت نیستیم، اما‏‎ ‎‏معلق ماندن وضعیت خمس مرا نگران کرده است.‏

بسمه تعالی، هر مقدار از درآمد کسب که پس انداز شده و سال بر آن گذشته خمس دارد ولی اگر نگهداشتن خمس از روی عمد و تقصیر نبوده و بدون تعدی و تفریط تلف شده شما ضامن نیستید.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 682