کتاب یمین و نذر
احکام یمین (قسم)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام یمین (قسم)

احکام یمین (قسم)

[سؤال 8809]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 87

‏6. اگر انسان در برخورد با خانم های وسواسی (در آب و آب کشی مبتلا به وسواس‏‎ ‎‏هستند) به ناچار در بعضی از مواقع، قسم های دروغین یاد کند (مثلاً اصلاً دستگیرۀ‏‎ ‎‏فلان درب نجس نبوده؛ اما ایشان سؤال می کند که شما که به دستگیرۀ در دست زده‏‎ ‎‏بودید، دستتان را آب کشیدید یا نه و امثالهم؛ اگر بگوید: نکشیدم، مسلّماً در این رابطه‏‎ ‎‏خیلی چیزهای دیگر، بی جهت آب کشی می شود؛ اگر هرچه بگوید آب کشیدم ولی‏‎ ‎‏قبول نشود، به ناچار قسم دروغ یاد کند و خانم وسواسی هم قبول کند) یاد کردن این‏‎ ‎‏قسم های دروغ در این مورد خاص از نظر شرع مقدس چه وضعیتی دارد؟ (توضیح‏‎ ‎‏این که چون واقعاً دستگیره نجس نبوده، ایشان دستش را آب نکشیده؛ ولی به دروغ‏‎ ‎‏قسم یاد می کند که آب کشیدم).‏

بسمه تعالی، قسم دروغ جایز نیست؛ ولی سعی کند طوری قسم یاد کند که دروغ نباشد؛ مثل این که قسم بخورد که نجس نیست.

[سؤال 8810]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1172

‏6. مسلمانی در صورت ناشزه بودن زنش قسم خورد بر ازدواج مجدد آیا ازدواج‏‎ ‎‏واجب است یا نه و آیا متعه هم کافی خواهد بود در صورت وجوب یا نه؟‏

بسمه تعالی، واجب است و اگر قصد او مطلق ازدواج بوده ازدواج موقت کافی است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 7صفحه 497

[سؤال 8811]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1172

‏5. مسلمانی قسم خورد به لفظ والله‌ که عیالش هر ساعت که اذیت کند و بدون‏‎ ‎‏اجازه از منزل خارج شود او را طلاق دهد آیا واجب می شود طلاق یا نه؟‏

بسمه تعالی، واجب است.

[سؤال 8812]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1428

‏5. اگر فرزندی بدون اجازۀ پدر، قسم بخورد که کاری را که انجام ندادنش بهتر‏‎ ‎‏است، انجام ندهد و بعد به قسم خود وفادار نماند، کفاره بر او واجب می شود؟ (چون‏‎ ‎‏امام در رسالۀ عملیه مرقوم فرموده اند که: قسم فرزند بدون اجازۀ پدر بعید نیست که‏‎ ‎‏صحیح نباشد؛ لیکن احتیاط را نباید ترک کرد).‏

بسمه تعالی، قسم فرزند، بدون اذن پدر، صحیح نیست و کفاره ندارد. 

[سؤال 8813]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 637

‏2. اگر کسی بدون اجازۀ پدرش قسم بخورد که کار حرامی را انجام ندهد و بعد‏‎ ‎‏انجام دهد، کفاره بر او واجب می شود؟ و آیا بار اول، کفاره واجب است یا دفعات بعد‏‎ ‎‏هم باید کفاره بدهد؟‏

بسمه تعالی، اجازه شرط نیست و اگر قسم شرعی بوده، کفاره دارد و بعد از مخالفت قسم، برای مرتبۀ بعد کفاره واجب نیست.

[سؤال 8814]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 147

‏6. کسی که قسم بخورد و بعد بشکند، اول کفاره را بدهد و قسم را بشکند یا باید‏‎ ‎‏بشکند بعد کفاره بدهد؟ کفارۀ قسم، بعد از شکستن قسم واجب می شود یا هنگامی که‏‎ ‎‏تصمیم می گیرد قسم را بشکند باید کفاره بدهد؟‏

بسمه تعالی، بعد از مخالفت، کفاره واجب می شود.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 7صفحه 498