کتاب وقف و نظائر آن
احکام صدقه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام صدقه

صدقه

[سؤال 8569]‏ ‏ ‏ 4673‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک مرجع عالی قدر اسلام حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله‏‎ ‎‏العالی، با عرض سلام به پیشگاه مبارکتان‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 7صفحه 347

‏این که معمول است در محلات سرتاسر کشور و نیز در روستاها که بسیج‏‎ ‎‏مستضعفین در مساجد و یا دیگر اماکن مقری به عنوان ناحیۀ بسیج و یا پایگاه مقاومت‏‎ ‎‏دارد، و نظر به این که کلیه مخارج آن را، مردم محلۀ مربوطه تأمین می نمایند، و با‏‎ ‎‏جمع آوری کمک های مردمی، وسیلۀ نقلیه و دیگر وسایل خریده می شود. البته اکثر‏‎ ‎‏وسایل مورد نیاز را سپاه پاسداران با اخذ وجه به آن ها تحویل می دهد. آیا بازپس‏‎ ‎‏گرفتن وسیلۀ نقلیۀ فوق و جزء اموال سپاه پاسداران نمودن، جایز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، با فرض این که مردم پول می دهند که وسیله برای مقر مزبور تهیه شود، پس گرفتن و به جای دیگر بردن آن، جایز نیست.

[سؤال 8570]‏ ‏ ‏ 4674‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضرت امام خمینی، دام ظله العالی، محترماً مستدعی است جواب مسائل شرعیه‏‎ ‎‏زیر را کتباً مرقوم فرمایید. ‏

‏1. در زمان طاغوت محلی به عنوان دبستان مهدیه، تهیه که پول آن را اشخاص‏‎ ‎‏دادند، ولی سند آن به اسم سه نفر ثبت است؛ در حال حاضر با این محل چه کار و به‏‎ ‎‏چه ارگانی واگذار کنیم؟‏

بسمه تعالی، اگر دبستان است، باید دبستان باقی بماند، ولو به واگذاری آن به فرهنگ. 

‏2. سهمی با دفتر امام حساب نشده و به دفتر آیت الله‌ منتظری واریز شده؛ اشکال دارد یا نه؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

‏3. خانه ای خریداری شده به مبلغ 150 هزار تومان؛ ولی خمس صد تومان آن داده شده و بقیه خمس‏‎ ‎‏مانده است؛ در موقع فروش به چه صورت عمل بشود؟‏

بسمه تعالی، نسبت به مقداری که خمس آن داده نشده، پول فروش خانه خمس دارد.

‏4. خانه ای در دست ساختمان است؛ آیا سهمین آن برابر پولی است که از ابتدا تا کنون خرج می گردد یا‏‎ ‎‏به قیمت فعلی محاسبه می شود؟ ‏

بسمه تعالی، با فرض تعلق خمس، باید به قیمت فعلی پرداخت شود.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 7صفحه 348

‏5. شخصی پولی را از دولت طلب دارد و دولت می خواهد پول را یکجا به ایشان بپردازد؛ اگر شخص‏‎ ‎‏بخواهد پول را در کارهای خیر مثل تعمیر مساجد یا قبرستان یا جبهه خرج کند، آیا باید خمس آن را‏‎ ‎‏بپردازد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر از درآمد کسب و حقوق است، باید خمس آن را بپردازد. مگر آن که در بین سال صرف خیرات شود.

‏6. شخصی که در بیمارستان به طوری مصدوم است که قادر به حرکت از روی تخت نیست و لذا در‏‎ ‎‏موقع قضای حاجت نمی تواند خود را تطهیر کند، آیا بعد از چند ماه که خوب شد، باید نمازهایش را‏‎ ‎‏قضا نماید یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر به وظیفه عمل کرده، قضا لازم نیست.

‏7. در روز جمعه در تهران که صدای امام جمعه از رادیو پخش می شود، آیا شخص قبل از شروع نماز‏‎ ‎‏جمعه می تواند نماز ظهر و عصر بخواند یا باید صبر کند تا امام جمعه نماز جمعه را شروع کند یا‏‎ ‎‏همزمان با نماز ایشان می تواند نمازش را بخواند؟‏

بسمه تعالی، مختار است و نماز صحیح است.

‏8. کسی که وظیفه اش خواندن نماز به طور خوابیده است، اگر شک بین سه و چهار کند، باید یک‏‎ ‎‏رکعت نماز احتیاط بخواند یا دو رکعت یا بستگی به نیت دارد؟‏

بسمه تعالی، مخیر است بین یک رکعت خوابیده به جای یک رکعت ایستاده یا دو رکعت خوابیده به جای دو رکعت نشسته.

‏9. در تیمم بدل از وضو برای کسی که اطمینان دارد تا چندین روز دیگر نمی تواند وضو بگیرد، آیا قبل‏‎ ‎‏از اذان می تواند تیمم کند یا باید بعد از اذان تیمم کند؟‏

بسمه تعالی، تیمم قبل از وقت، برای نماز بعد از وقت صحیح نیست بنابر احتیاط.

[سؤال 8571]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 816

‏2. مورد صدقۀ مستحبه یا نذری آیا فقط فقیر است یا مطلق فی سبیل الله‌ است؟‏

بسمه تعالی، احوط، اقتصار بر فقیر است.

[سؤال 8572]‏ ‏ ‏ 4675‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضرت امام خمینی! با عرض سلام، غرض از مزاحمت این بود که در مورد‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 7صفحه 349

‏کشاورزی که دارای شرایط زیر است، سؤال نمایم:‏

‏کشاورزی است از اهالی آرشت آقا بابا، که ساکن قزوین است. این کشاورز حدود‏‎ ‎‏بیست عدد باغ در آرشت دارد. این فرد برای بیل زدن باغ در فصل بهار، با عملگی‏‎ ‎‏کردن در زمستان، ده هزار تومان کنار می گذارد، البته مخارج روزانۀ او، از همین راه‏‎ ‎‏تأمین می شود. در مدت بیل زدن، روزانه حدود چهار صد تومان، خرج خورد و‏‎ ‎‏خوراک کارگرها می شود. و انگور، بادام و گردویی که محصول این باغ ها است، بین‏‎ ‎‏مردم تقسیم می کند، البته به فقرا هم می دهد، ولی به مقدار خیلی کم. باید بگویم کسی‏‎ ‎‏که بیشتر دارد، بیشتر می خورد. حال سؤال من این است که آیا این کار از نظر شرعی‏‎ ‎‏درست است که زمستان کار کند، آذوقه برای بهار کند و تابستان بین مردمی که به اندازۀ‏‎ ‎‏کافی یا شاید هم بیشتر دارند، تقسیم کند؟ خواهش می کنم این کشاورز را روشن‏‎ ‎‏نمایید؛ چون هر کس به او می گوید که تو اشتباه می کنی، او قبول نمی کند، و می گوید‏‎ ‎‏اگر آقا بگوید که این کارم اشتباه است، من آن را کنار می گذارم. البته این کار او، حدود‏‎ ‎‏پانزده سال است که بر این روال می گذرد. التماس دعا دارم.‏

‏پیروزی اسلام و مسلمین و طول عمر رهبر عزیز را آرزومندم.‏

بسمه تعالی، انفاق در راه خدا به نیازمندان، عمل خوبی است و در انفاق و کمک، شرط نیست که گیرنده فقیر باشد.

[سؤال 8573]‏ ‏ ‏ 4676‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 2 ربیع الاولی 1400 ق‏

‏محضر مبارک نایب الامام، امام خمینی، دام عزّه العالی‏

‏خاطر شریف را مستحضر می دارد مؤسسه ای است که با کمک مردم اداره می شود‏‎ ‎‏و کار این مؤسسه، رسیدگی به حال مستضعفین و کمک به زندگی آن ها می باشد. در‏‎ ‎‏این بین، عده ای به ما مراجعه می کنند و ما می دانیم که وجه نقدی که از ما می گیرند، به‏‎ ‎‏مصرف مواد مخدر می رسانند. با این توضیح که سابقاً این ها معتاد بوده اند، آیا کمک به‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 7صفحه 350

‏این گونه افراد از صندوق فوق الذکر، از نظر شرعی جایز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، با علم به این که پول به مصرف مواد مخدر می رسد، نباید بدهند.

[سؤال 8574]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1724

‏2. اگر به فقیر غیر مسلمان کمک کنیم و ندانیم بعد بفهمیم؛ یا بدانیم، از نظر دین‏‎ ‎‏اشکالی دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر صدقۀ مستحبه بوده مانع ندارد.

[سؤال 8575]‏ ‏ ‏ 4677‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏مدت چند سال است که از فامیل صدقه امام زمان جمع می کنم و به اشخاصی که از‏‎ ‎‏نزدیک آن ها را می شناسم می دهم، خانواده ای هستند که از نظر غذا و تا حد خیلی کم‏‎ ‎‏از حیث پوشاک می توانند خود را اداره کنند، ولی به علت حدود 200000 تومان قرض‏‎ ‎‏که دارد نمی تواند آن طور که در شأنش هست ظاهر زندگیش را درست کند و هیچ‏‎ ‎‏کس هم جز من و شوهرم که برادرش می شود از زندگی او خبر ندارد و تا آن جایی‏‎ ‎‏می توانیم خودمان کمک می کنیم ولی چون وضع مالی خودمان هم خیلی خوب نیست‏‎ ‎‏آیا می توانم از این صدقه ها به مقداری که آبروی آن ها از نظر ظاهر حفظ شود‏‎ ‎‏خرج  کنم؟ ‏

بسمه تعالی، اگر صدقه است و فقیر هستند می توانید به آن ها بدهید و اگر سهم امام است باید اجازه بگیرید.

[سؤال 8576]‏ ‏ ‏ 4678‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک رهبر عالی قدر جهان آیت الله‌ العظمی امام خمینی دام ظله العالی‏

‏چه می فرمایید در این مسأله شرعیه که در دهات و غیرها در ایّام محرّم و عزاداری‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 7صفحه 351

‏هیئت حرکت می کند در محلات و کوچه ها و علم بزرگ حمل می کنند و در ضمن‏‎ ‎‏مردم پول می بندند به علم و مبلغ زیادی پول جمع می شود و تعیین نمی کنند که در کجا‏‎ ‎‏مثلاً مصرف کنند، آیا در مسجد و حمام می توانند از این مبالغ که با این وضع جمع‏‎ ‎‏شده مصرف کنند یا خیر؟ در غیر این صورت موارد مصرف را تعیین فرمایید.‏

بسمه تعالی، در عزاداری سید مظلومان صلوات الله‌ علیه صرف شود و در صورت زیاد آمدن و علم به رضایت صاحبان پول ولو به شاهد حال، در سایر امور خیریه عام المنفعه صرف آن مانع ندارد.

[سؤال 8577]‏ ‏ ‏ 4679‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 6 / 12 / 1361‏

‏مرجع عالی قدر حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏ضمن عرض سلام و آرزوی طول عمر آن بزرگوار محترماً به عرض می رساند‏‎ ‎‏اظهار لطف فرموده جواب مسائل ذیل را بیان فرمایید.‏

‏1. شخصی و یا عده ای تصمیم گرفته اند عملی را به طور رایگان انجام بدهند؛ مثلاً‏‎ ‎‏نمایشی و یا تئاتری در بیاورند که هم جنبه تبلیغاتی به نفع انقلاب اسلامی و هم جنبۀ‏‎ ‎‏مادّی به نفع جنگ زدگان داشته باشد، اما مطلقاً بدون قید و شرط دیگری این تصمیم را‏‎ ‎‏گرفته اند، آیا شرعاً مجاز هستند از آن وجه حاصله از این کار در حین اجرا، غذای‏‎ ‎‏مصرفی خودشان را در محل کار تهیه نمایند یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر پول به خود آن ها تملیک می شود می توانند مصرف کنند و در غیر این صورت با علم به رضایت صاحبان آن ها صرف در غذا مانع ندارد.

‏2. وسایل مورد نیاز از قبیل لباس و غیره به عنوان امانت و رایگان از اشخاص برای استفاده از آن در‏‎ ‎‏زمان انجام کار گرفته اند، البته آنچه لازمه سعی و کوشش در مواظبت و نگهداری بوده کوتاهی ننمایند‏‎ ‎‏و نکرده اند، ولی این لباس پاره شده و یا چیزی شکستنی بوده شکسته شده و یا مفقود شده، آیا این ها‏‎ ‎‏شرعاً موظفند خود آن چیز را و یا قیمتش را به صاحب آن بپردازند یا نه؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 7صفحه 352

بسمه تعالی، اگر خودش تلف شده و آن ها اتلاف نکرده اند و کوتاهی در حفظ آن ننموده اند ضامن نیستند.

‏3. در صورت وجوب تأدیه آن شی ء و یا قیمت، آیا می توانند از مبلغ درآمد این کار آن را بدهند.‏

بسمه تعالی، در صورت ضمان باید از مال خودشان بدهند.

‏4. فقیهی در رساله اش مسأله را یک نوع نوشته است مثلاً نوشته تسبیحات اربعه را سه بار واجب است‏‎ ‎‏در نماز بخوانند، ولی موقعی که از خودش سؤال شد، فرمودند مستحب است، مقلد موظف است به‏‎ ‎‏کدام یکی از این ها عمل بنماید.‏

بسمه تعالی، می تواند دو مرتبه استفتا کند.

[سؤال 8578]‏ ‏ ‏ 4680‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 28 / 9 / 1361‏

‏دفتر استفتای حضرت آیت الله‌ العظمی، نایب الامام خمینی، دامت برکاته، سلام‏‎ ‎‏علیکم، با احترام، بدین وسیله متقاضی است پاسخ استفتای زیر را کتباً اعلام فرمایید.‏

‏به منظور چاپ یک سری نمایشگاه های نهضت های اسلامی در صد سال اخیر،‏‎ ‎‏توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منطقۀ 9 و امور تربیتی آموزش و پرورش قم، به‏‎ ‎‏مبلغ هشت میلیون ریال وام نیاز می باشد. آیا برداشت این مبلغ از کمک های مالی‏‎ ‎‏فرهنگیان به جبهه های نبرد حق علیه باطل برای مدت سه ماه، به عنوان قرض الحسنه،‏‎ ‎‏مجزی است؟ ‏

بسمه تعالی، جایز نیست.

[سؤال 8579]‏ ‏ ‏ 4681‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 13 / 9 / 1361‏

‏محضر مبارک زعیم عالی قدر، رهبر جهان اسلام، حضرت امام خمینی، روحی له‏‎ ‎‏الفداء، سلام علیکم، پس از مراتب سلام، از خدای تبارک و تعالی سلامتی کامل، و‏‎ ‎‏طول عمر تا انقلاب حضرت مهدی (عج) را برای آن مرجع عالی قدر مسئلت دارم:‏

‏غرض از مزاحمت این که از افرادی که در کتابخانه عضو می شوند، مبلغی به عنوان‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 7صفحه 353

‏حق عضویت، جهت توسعۀ کتابخانه می گیریم، و به افراد نیز مطلب را متذکر می شویم.‏‎ ‎‏آیا مجاز هستیم در امور دیگری صرف نماییم؟‏

بسمه تعالی، با اجازۀ صاحبان وجه، مانع ندارد. 

[سؤال 8580]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 800

‏3. موضوع سفره های متعدد در خرامه در شهرین محرم و صفر؛ چنانچه امام اجازه‏‎ ‎‏فرماید به مصرف کمک به ضعفای محل برسد.‏

بسمه تعالی، مجازید.

[سؤال 8581]‏ ‏ ‏ 4682‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 7 / 9 / 1358‏

‏محضر مبارک رهبر عالی قدر عالم تشیع حضرت آیت الله‌ العظمی حاج آقا روح الله‌‏‎ ‎‏خمینی، دامت برکاته، دوام و بقای عمر آن جناب را از خالق جهان خواستارم.‏

‏لطفاً به مسأله ذیل جواب بفرمایید.‏

‏در زمان طاغوت عده ای افراد خیّر جهت تأسیس حسینیه ای در تهران به نام‏‎ ‎‏حضرت علی اکبر علیه السلام، پولی جمع آوری نمودند که بنایی ساخته و از آن بهره برداری‏‎ ‎‏نمایند. ولی به عللی که ممکن است دولت آن را تصاحب کند؛ از این عمل منصرف‏‎ ‎‏شدند. تصمیم گرفتند پولی که از افراد گرفته بودند به آن ها برگردانند و همین کار را‏‎ ‎‏کردند؛ ولی چون در محلات مختلف تهران قبض های حسینیه به فروش رفته بود،‏‎ ‎‏امکان این که همه افرادی که پول داده بودند شناسایی و پول آن ها به خودشان مسترد‏‎ ‎‏شود نبود؛ لذا مقداری از این پول باقیمانده و هم اکنون در صندوق قرض الحسنه‏‎ ‎‏مسجد اکباتان موجود می باشد و مردم به طور دائم از آن استفاده می نمایند. نظر‏‎ ‎‏جناب عالی دربار‏‏ۀ‏‏ این پول چیست؟ در پایان پیروزی حضرت عالی را که پیروزی و‏‎ ‎‏عظمت اسلام و مسلمین است از خدای بزرگ خواهانم.‏

بسمه تعالی، در صورت امکان پول را در تأسیس حسینیه یا هر راهی که

استفتائات امام خمینی (س)ج. 7صفحه 354

احراز رضای صاحبان پول بشود صرف کنند و در غیر این صورت معامله مجهول المالک با آن بنمایند. 

[سؤال 8582]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2211

‏2. اخیراً در سرخس، شخصی مدعی شد که مثلاً در مکانی امام امیر المؤمنین‏‎ ‎‏علی علیه السلام را در خواب دیده است و عده ای از ضعفا و مردمانی که به این مطالب زود‏‎ ‎‏می گروند، به محلی که خواب دیده شده بود مراجعه و به تدریج صندوقی در آن جا‏‎ ‎‏گذارده شده بود؛ با این که از طرف این جانب چند مرتبه تذکر داده شد که چنین کاری‏‎ ‎‏نکنند ولی توجه نکردند. و موجودی صندوق مزبور شمرده شده که مبلغی در حدود‏‎ ‎‏بیست هزار تومان دارد؛ خواهشمند است مرقوم دارند که در چه مورد وجه مزبور‏‎ ‎‏مخارج شود؟‏

بسمه تعالی، اگر مصرف خاصی برای پول واریز شده تعیین نکرده اند،‎ ‎می توانید به نیت آن حضرت علیه السلام به مصارف امور خیریه برسانید. ان شاء‎ ‎الله‌ موفق باشید.

[سؤال 8583]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2509

‏4. به عنوان مخارج منظورۀ مسجد از مردم محل به طور ماهانه مبالغی در برابر‏‎ ‎‏قبض دریافت می شود و برای گرامیداشت شهیدان جنگ تحمیلی، مجلس ترحیمی و‏‎ ‎‏تذکری از طرف مسجد گاه گاهی منعقد می شود، آیا هزینۀ مجلس ترحیم را می شود از‏‎ ‎‏همان پول مسجد خرج کرد یا نه؟‏

بسمه تعالی، تابع نظرِ دهندگان پول است؛ اگر مخارج مذکوره را هم منظور نموده باشند اشکال ندارد.

[سؤال 8584]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 224

‏3. عده ای افراد خیّر پولی برای خریدن اجناسی که مورد احتیاج مسجد می باشد،‏‎ ‎‏می دهند و به نام مسجد اجناس خریداری می شود؛ آیا می توان در خارج از مسجد،‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 7صفحه 355

‏برای کارهای خیر استفاده نمایند؟‏

بسمه تعالی، اگر برای خصوص مسجد مزبور داده اند، باید در خصوص آن مسجد از آن استفاده شود.

[سؤال 8585]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 4020

‏2. یکی از افراد کلیمی در درمانگاه، برای نمازخانه پولی پرداخته اند. استفاده از این‏‎ ‎‏پول، جایز است یا خیر؟ در صورت جایز نبودن، به خودش برگردانیم یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، استفاده از پول او برای این امر، اشکال ندارد. 

[سؤال 8586]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5419

‏2. مبالغی که امت حزب الله‌ به عنوان کمک به جبهه، به کمیتۀ امداد امام خمینی‏‎ ‎‏می دهند، آیا جایز است مبلغی از آن را به مصرف پادگان های آموزشی بسیج ـ که آماده‏‎ ‎‏رفتن به جبهه می باشند ـ درآورد؟‏

بسمه تعالی، باید در همان راهی صرف کنند که مردم برای آن پول داده اند.

[سؤال 8587]‏ ‏ ‏ 4683‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 28 / 10 / 1361‏

‏دفتر محترم امام خمینی، مدّ ظله العالی ‏

‏سندیکای سابق شرکت ارج در زمان طاغوت، از هر کس که در این شرکت‏‎ ‎‏استخدام می شده، برای هر یک ماه، 20 ریال از حقوقش جهت سندیکا کسر می نمود و‏‎ ‎‏پول جمع شده، صرف خرید میوه و شیرینی جهت عیادت از بیماران شرکت و‏‎ ‎‏پرداخت وام بلاعوض می شد. و باقیمانده این مبلغ که 000 / 57 تومان می باشد، اکنون‏‎ ‎‏توسط اعضای سندیکای سابق، تحویل انجمن اسلامی شده است و از بدو تأسیس این‏‎ ‎‏شرکت تا پایان زمان سندیکا در حدود 000 / 11 نفر در این جا استخدام و اخراج‏‎ ‎‏شده اند؛ آیا صحیح است که از پول مربوطه، به عنوان صندوق قرض الحسنه استفاده‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 7صفحه 356

‏شود یا صرف امور دیگری شود؟ لطفاً جواب دهید. والسلام‏

بسمه تعالی، این پول، برای هر چه جمع شده باید صرف در همان شود؛ و چنانچه برای مطلق خیرات گرفته شده، صرف در قرض الحسنه مانع ندارد.

[سؤال 8588]‏ ‏ ‏ 4684‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 19 / 7 / 1367‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّظله‏‎ ‎‏العالی، با تقدیم سلام‏

‏احتراماً؛ ضمن ارسال کپی متن نامۀ مورخ 31 / 1 / 1364 وزارت آموزش و‏‎ ‎‏پرورش و پاسخ حضرت عالی در خصوص استفاده از کمک های مردمی برای تجهیز‏‎ ‎‏مجتمع های آموزشی رزمندگان در جبهه ها، به استحضار می رساند که با توجه به‏‎ ‎‏شرایط جدید کشور، تعدادی از مجتمع های رزمندگان در جبهه ها تعطیل و در مقابل،‏‎ ‎‏چندین مجتمع آموزشی خاص رزمندگان در چند شهر بزرگ، تشکیل گردیده است تا‏‎ ‎‏ان شاء الله‌ امور مربوط به تحصیل رزمندگان عزیز، به نحو مطلوب و با کیفیت بهتر‏‎ ‎‏پیگیری شود.‏

‏مستدعی است اعلام فرمایید که آیا می توان از امکانات و تجهیزات موجود در‏‎ ‎‏مجتمع های آموزشی رزمندگان در جبهه ها، جهت مجتمع های آموزشی رزمندگان در‏‎ ‎‏شهرها که نیاز مبرم به این امکانات و تجهیزات دارند استفاده نمود؟‏

‏با آرزوی طول عمر حضرت عالی و پیروزی اسلام و مسلمین‏

‏ ‏ ‏ محمد علی نجفی، وزیر آموزش و پرورش‏

بسمه تعالی، مشکل است.

[سؤال 8589]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2389

‏2. در سال پنجاه و هشت، دو نفر سیاه پوست جهت بررسی انقلاب اسلامیمان به‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 7صفحه 357

‏ایران آمدند و روز اول با بنده ـ که رشته ام ادبیات انگلیسی است ـ اتفاقی برخورد کرده‏‎ ‎‏و چون زبان می دانستم، جهت راهنمایی خود انتخاب کردند. پس از تحقیقات، تصمیم‏‎ ‎‏گرفتند نتیجۀ سفرشان را به صورت کتابی بیرون آورند و انقلاب اسلامی و اسلام را به‏‎ ‎‏هموطنان خود بشناسانند. چون پول نداشتند، با همین عنوان که قرار است آنان کتابی‏‎ ‎‏در سودان برای معرفی انقلاب اسلامی و اسلام به چاپ برسانند از برادران دانشجو و‏‎ ‎‏دیگران مقداری پول جمع آوری کردیم. پس از این که کارشان در ایران پایان یافت، با‏‎ ‎‏مراجعه به وزارت امور خارجه متوجه شدیم به هیچ عنوان نمی توانیم ارز خارج کنیم.‏‎ ‎‏آن ها رفتند و پول که حدود پنج هزار و پانصد تومان است نزد این جانب ماند که به‏‎ ‎‏حساب جداگانه ای در بانک واریز نموده ام. خود بنده نیز به فکر بودم به خارج بروم،‏‎ ‎‏بلکه بتوانم با آن دو سیاه پوست تماس گرفته و پول را در راهی که جهت آن،‏‎ ‎‏جمع آوری شده به مصرف برسانیم که تا کنون موفق نشده ام. استدعا دارم دستور‏‎ ‎‏فرمایید: آیا در راه دیگری می توان آن را به مصرف رساند و اگر جواب مثبت است چه‏‎ ‎‏راهی؟ از جانب آیت الله‌ منتظری قبلاً حسابی جهت تبلیغات خارجی باز شده است.‏‎ ‎‏آیا می توانم پول را به آن حساب واریز نمایم؟‏

بسمه تعالی، در مورد مذکور، با احراز رضایت صاحبان آن می توانید بدهید.

[سؤال 8590]‏ ‏ ‏ 4685‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 24 / 10 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی، امام خمینی، دام ظله العالی ‏

‏دو روز به محرم مانده بود، در منزل آقای پسندیده، زنی اظهار فقر و بی سرپرستی‏‎ ‎‏می کرد: سه بچه یتیم دارم و سی هزار تومان قرض دارم، منزل خریدم. رفتم منزلش را‏‎ ‎‏دیدم. در روز عاشورا به مردم گفتم، مردم چهار هزار تومان کمک کردند. بعد کشف‏‎ ‎‏شد که زن شوهردار بوده و شوهرش معتاد است و به قول آن شخص که از او منزل را‏‎ ‎‏خریده، قرضش را هم داده است. ‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 7صفحه 358

‏بعد که او را دیدم، گفت: شوهرم آن وقت جبهه بوده، و من متعه بودم و شوهرم‏‎ ‎‏معتاد نیست. تکلیف بنده را نسبت به این پول روشن بفرمایید.‏

‏با این کشف خلاف، آیا پول را به آن زن بدهم، یا باید به مستحق دیگر داد؟ و یا‏‎ ‎‏این که به وکیل شما بدهم؟‏

بسمه تعالی، پول را یا باید به صاحبانش رد کنید، و یا به مصرفی که یقین دارید صاحبان آن راضی هستند، برسانید.

[سؤال 8591]‏ ‏ ‏ 4686‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 15 / 9 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ امام خمینی، پس از سلام‏

‏مقداری حدود بیست هزار تومان پول جهت احداث ساختمان کتابخانه ای در‏‎ ‎‏روستای سویز، از بین مردم جمع شده و چون این پول جهت ساختن ساختمان کم‏‎ ‎‏می باشد و حدود دو سال است که راکد می باشد:‏

‏1. آیا جناب عالی اجازه می فرمایند در تعمیرات حمام روستا یا موتور آب‏‎ ‎‏لوله کشی مصرف شود؟‏

‏2. آیا جناب عالی اجازه می فرمایند به حساب هلال احمر جمهوری اسلامی جهت‏‎ ‎‏جبهۀ جنگ واریز گردد؟ ‏

بسمه تعالی، به هر مصرف که معلوم باشد صاحبان پول راضی هستند، می توانند صرف کنند.

[سؤال 8592]‏ ‏ ‏ 4687‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 23 / 12 / 1361‏

‏دفتر محترم استفتای امام خمینی، با آرزوی سلامت و طول عمر برای امام امت و‏‎ ‎‏پیروزی رزمندگان جبهه های حق علیه باطل به استحضار می رساند:‏

‏مردم مسلمان ایران همه ساله مبالغی به امامزاده ها و بقاع متبرکه اهدا و کمک‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 7صفحه 359

‏می نمایند. آیا سازمان اوقاف می تواند ده درصد این گونه وجوه را صرف تبلیغ و نشر‏‎ ‎‏معارف اسلام، تعمیر و تکمیل مساجدی که بانی ندارد، خرید کتب مذهبی و اهدا به‏‎ ‎‏روستاها و مصارفی از این قبیل نماید؟ والسلام‏

بسمه تعالی، چنانچه برای مصرف خاصی اهدا نشده و تعمیر و سایر نیازهای بقعه رفع شده باشد، صرف در امور مذکوره با رعایت مقررات دولت اسلامی مانع ندارد.

[سؤال 8593]‏ ‏ ‏ 4688‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 3 / 3 / 1362‏

‏خدمت حضرت آیت الله‌ العظمی، امام خمینی، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی ایران، خواهشمند است به سؤالات ذیل پاسخ مرقوم فرمایید:‏

‏1. چنانچه شخصی تصمیم بر آن داشته باشد که از دارایی خودش، یک باب منزل‏‎ ‎‏مسکونی را، به عنوان صدقات به مصرف برساند. باتوجه به شرایط جامعه، از میان‏‎ ‎‏صدقات، چه نوع از آن از اهمّیت و پاداش بیشتری برخوردار است؟‏

بسمه تعالی، می توانید کسی را که نیاز به مسکن دارد، در آن اسکان دهید، به خصوص اگر از صلحا باشد.

[سؤال 8594]

‏2. در رابطه با سؤال فوق، آیا شخص مذکور می تواند آن را به صورت شرطی،‏‎ ‎‏مشروط بر این که مادام الحیات، حق استفاده و فسخ را داشته باشد انتقال دهد؟ ‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

[سؤال 8595]‏ ‏ ‏ 4689‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 16 / 6 / 1361 ‏

‏دفتر محترم حضرت آیت الله‌، امام خمینی، مدّ ظله ‏

‏احتراماً؛ به عرض می رساند: شخص مؤمن و خیّری ـ که اغلب اوقات به صوم و‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 7صفحه 360

‏صلاة مشغول است ـ مبلغ دویست هزار ریال وجه نقد، در اختیار یکی از اعضای‏‎ ‎‏هیأت امنای موقوفات رینه لاریجان قرار داده، تا در راه خیری مصرف کند. شخص‏‎ ‎‏خیّر دیگری در جنب تکیۀ رینه، در طبقۀ تحتانی سقّاخانه تکیه، ساختمانی را برای‏‎ ‎‏سکونت امام جماعت یا دیگر اهل علم بنا نموده، که چند سال است همچنان نیمه تمام‏‎ ‎‏است. لذا بدین وسیله استفتا می شود که آیا می شود این وجه را در راه تعمیرات این بنا‏‎ ‎‏هزینه نمود یا خیر؟ والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، اگر اجازۀ صرف در مطلق خیرات را، صاحب پول داده، در فرض مرقوم، اشکال ندارد. 

[سؤال 8596]‏ ‏ ‏ 4690‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 20 / 11 / 1361‏

‏محضر مقدس حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی دام ظله العالی ‏

‏در ابتدای جنگ مبلغی برای کمک به جنگ زده هایی که به قم وارد شده بودند از‏‎ ‎‏حضرت آیت الله‌ آقای پسندیده اخذ و خرج شده است و تتمه این مبلغ 745020 ریال‏‎ ‎‏موجود است آیا اجازه می فرمایید به حساب 7788 بانک ملی قم که برای تأمین سه‏‎ ‎‏روز جنگ، قابل پرداخت با امضای حضرت آیت الله‌ آقای مشکینی افتتاح شده است‏‎ ‎‏واریز کنیم.‏

بسمه تعالی، باید به همان مصرفی که برای آن پول گرفته اید برسانید. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. 7صفحه 361

استفتائات امام خمینی (س)ج. 7صفحه 362