مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

مقدمه

مقدمه

قدجاءکم من الله نور و کتاب مبین‎[1]‎

‏امام خمینی(س) یکی از مجذوبان و شیفتگان قرآن مجید است که سالیان دراز معتکف‏‎ ‎‏آستان این رشحۀ الهی بوده و با تهذیب و خروج از بیت تاریک نفس با تلاوت قرآن انس‏‎ ‎‏گرفته و از آن خوشه های فراوان برچیده و از سرچشمۀ زلال آن بهره ها اندوخته است و‏‎ ‎‏برخی از آنچه را که دریافته و فهمیده در آثار مکتوب و غیرمکتوب خود به دیگران‏‎ ‎‏عرضه داشته که برای طالبان و تشنگان معارف قرآنی غنیمتی گرانبهاست.‏

‏     دیدگاههای امام(س) در شاخۀ «تاریخ و علوم قرآنی» در یک اثر مستقل گرد نیامده و‏‎ ‎‏باید آن را در لابه لای آثار ایشان یافت، و این نکته باید مورد اشاره قرار گیرد که حضرت‏‎ ‎‏امام(س) در این زمینه کمتر به سیاق و روش مرسوم در تألیفات این علم سخن گفته اند‏‎ ‎‏بلکه در پی بیان حقیقت قرآن و اسرار آن و گشودن هرچه بیشتر راه بهره برداری از قرآن‏‎ ‎‏بوده اند. به همین دلیل در آثار ایشان پیرامون بسیاری از عناوین موجود در کتابهای «تاریخ‏‎ ‎‏و علوم قرآن» مطلبی، همچون بحث جمع آوری و اعراب و رسم الخط و تعداد آیات قرآن‏‎ ‎‏دیده نمی شود. از سوی دیگر عناوین و مباحثی یافت می شود که در این کتابها کمتر‏‎ ‎‏می توان آن را دید مانند: فهم قرآن، مهجوریت قرآن و... .‏

‏     ما در این مقدمه نمی توانیم به تمامی دیدگاههای ایشان اشاره کنیم و فقط به بیان چند‏‎ ‎‏مطلب برای نمونه می پردازیم و جستجوگران معارف قرآنی را به مطالعۀ هرچه عمیقتر‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه ا

‏این مجموعه فرا می خوانیم.‏

‏     امام(س) قرآن را نازلۀ غیبی و مظهر رحمت مطلقۀ الهی می دانند که جامع تمامی‏‎ ‎‏کمالات و صورت اسم اعظم و همتای انسان کامل است. این کتاب عظیم از این مرتبه‏‎ ‎‏نازل شده و در کسوت الفاظ و حروف در آمده تا بشر را از ملک عالم به ملکوت و‏‎ ‎‏ماورای آن سیر دهد.‏

‏     قرآن همان گونه که خود در وصف خویش می گوید: نور و برهان و فرقان و هادی‏‎ ‎‏است. و دربردارندۀ برترین معارف در معرفت خدا و اسما و صفات و افعال اوست که‏‎ ‎‏هیچ حکیم و عارف و سالکی را برتر و بیشتر از آن نه سخنی بوده و نه تواند بود، بلکه‏‎ ‎‏دسترسی به حدّ نهایی معارف قرآن نیز ویژه «مَنْ خوطب بِهِ» و خاصّان او به توسط تعلیم‏‎ ‎‏اوست. بنابراین فهم کامل حقایق قرآن از دسترس همگان خارج و فوق طاقت بشر است.‏‎ ‎‏با اینهمه اوصاف، قرآن در مرتبۀ نازلۀ خود در خور فهم همگان است و سفرۀ گستردۀ‏‎ ‎‏الهی است که همه می توانند از آن بهره گیرند. ولی باید دانست شرط بهره وری هرچه‏‎ ‎‏تمامتر و کاملتر از قرآن بستگی تمام به پاکی درون و رفع موانع فهم و شاگردی عالمان‏‎ ‎‏حقیقی قرآن و ثقل کبیر ـ اهل بیت پیغمبر(ص) ـ دارد.‏

‏     امام(س) در همین راستا تفسیر قرآن را برتر از اندیشۀ بشر می دانند و می شناسند و‏‎ ‎‏فرزند ارشد و بزرگوار ایشان در تفسیر گرانسنگ خود می نویسد: پدر محقق و آشنای به‏‎ ‎‏رموز قرآن و برخی اسرار آن می فرمایند: «همانا تفسیر قرآن برای کسی جز خداوند‏‎ ‎‏تعالی میسور نیست؛ زیرا قرآن علم حق است که پایین آمده و احاطۀ برآن در امکان‏‎ ‎‏[‏‏کسی‏‎ ‎‏]‏‏نیست.»‏‎[2]‎‏ و همین امر است که موجب شده است، تنها عالم به حقیقت قرآن‏‎ ‎‏«من خوطب به» باشد که او نیز در همان مرتبه قرار دارد و از همان جا نازل شده است .‏

‏     امام(س) در حالی که کوششهای مفسّرین قرآن را اجر می نهند، این حقیقت را گوشزد‏‎ ‎‏می کنند که تاکنون تفسیری بر قرآن نگاشته نشده است و تفسیر باید مقصد قرآن را بگوید‏‎ ‎‏نه شأن نزول آن را، و سپس راه تفسیرنویسی را بیان می نمایند. در همین جا، پیرامون‏‎ ‎‏تفسیر به رأی، این عقیده را طرح کرده و آن را ترجیح می دهند که مراد روایات از تفسیر‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه ب

‏به رأی، اظهار نظرهای شخصی در آیات احکام است، وگرنه بهره های اخلاقی و تربیتی‏‎ ‎‏از قرآن نه «تفسیر» است و نه «تفسیر به رأی».‏

‏     همان گونه که اشاره رفت امام در حین اعتقاد به عظمت و جایگاه رفیع قرآن، آن را‏‎ ‎‏فرستاده شده برای هدایت همگان می شناسند و سفارش فراوانی در رجوع به قرآن و‏‎ ‎‏فهم آن می نمایند و با این دیدگاه که «چون قرآن کلام خداوند و برتر از اندیشۀ بشر است‏‎ ‎‏پس انسانها را یارای آن نیست که آن را دریابند» سخت مخالفت می ورزند و قرائت بدون‏‎ ‎‏تدبّر و درک را کافی نمی دانند. بر این اساس، ایشان برخلاف فتوای مشهور فقها پیرامون‏‎ ‎‏حرمت فروش و در اختیار قرار دادن قرآن به کفّار، برای تبلیغ و ترویج اسلام و هدایت‏‎ ‎‏دیگران، این عمل را لازم و ضروری می دانند و در ضمن ردّ دلایل قائلان به حرمت آن،‏‎ ‎‏به سیرۀ پیغمبر(ص) در نگارش آیات قرآن در نامه های خود به غیر مسلمانان استشهاد‏‎ ‎‏می کنند، و در بخشی از بحث خود می نویسند:‏

‏     اعتقاد به لزوم حفظ قرآن و دیگر مقدّسات از اینکه دست کافران به آن برسد‏‎ ‎‏مخالف مذاق شارع است که تبلیغ اسلام و گسترش احکام آن و هدایت مردم را به‏‎ ‎‏هروسیلۀ ممکن لازم می شمرد. و احتمال مسّ کتاب احیاناً مزاحمت با این‏‎ ‎‏مصلحت غالبه ندارد.‏‎[3]‎

‏    ‏‏امام(س) قرآن را کتاب انسان سازی و هادی بشر و اداره کنندۀ همه جوانب و نیازهای‏‎ ‎‏انسان معرفی می کنند و آن را در بردارندۀ مسائل فردی و اجتماعی و سیاسی و امور دنیا‏‎ ‎‏و آخرت می شناسند. ایشان همچنین قرآن را کتابی ضدّ ستم و محرّک و بیدارکنندۀ‏‎ ‎‏انسانها و موجب پرخاش علیه ستمگران می دانند که حیات و مجد مسلمانان در گذشته‏‎ ‎‏در عمل به قرآن، و درماندگی و سستی امروز آنها در مهجوریت این کتاب کریم، و تجدید‏‎ ‎‏حیات و سرافرازی امروز آنان در گرو رجوع به قرآن است. از این رو مهجوریت قرآن در‏‎ ‎‏تاریخ و بویژه در زمان ما برای او سخت دشوار است و دردی جانکاه از آن برسینه دارد و‏‎ ‎‏حرکت انقلاب اسلامی را در جهت احیای قرآن و مقاصد آن ترسیم می نمایند.‏

‏ ‏


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه ج

ویژگیهای این مجموعه:

‏1. این مجموعه که در گروه معارف اسلامی حوزه معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر‏‎ ‎‏آثار امام خمینی(س) استخراج و تنظیم شده است، مشتمل برسه بخش است:‏

‏     * بخش اول که عنوان «هویت قرآن» به آن داده شده دارای شش فصل است و در آن‏‎ ‎‏به مباحثی همچون: منزلت، جامعیت، مقاصد، دعوت، اعجاز و تحریف قرآن پرداخته‏‎ ‎‏شده است.‏

‏     * بخش دوم به علوم قرآنی اختصاص یافته و در چهار فصل تنظیم شده است.‏‎ ‎‏مباحث مطروحه در این فصول عبارت است از کیفیت نزول، قرائت و آداب آن، فهم و‏‎ ‎‏حُجب فهم و مراتب آن، و با مطالبی پیرامون تفسیر قرآن و تفسیر به رأی به پایان‏‎ ‎‏می رسد.‏

‏     * بخش سوم تحت عنوان «مردم و قرآن» به بحث پیرامون برخورد مردم با قرآن و‏‎ ‎‏جایگاه قرآن در میان آنها پرداخته است. مباحث این بخش عبارتند از: صبر و استقامت‏‎ ‎‏در دفاع از قرآن، قیام برای قرآن، پیروزی در پرتو قرآن، معاندین و قرآن و مهجوریت‏‎ ‎‏قرآن در میان مسلمین.‏

‏     2. فهرست تفصیلی، فهرست آیات و روایات و فهرست مآخذ کلام امام در پایان این‏‎ ‎‏مجموعه آورده شده که راهنمای مناسبی برای دسترسی به مطالب و مآخذ مورد نیاز‏‎ ‎‏محققین است.‏

‏     3. در تنظیم این مجموعه کوشیده ایم، عبارتها را با توجه به پیام صریح و اصلی آنها در‏‎ ‎‏ذیل نزدیکترین عنوان انتخابی بیاوریم و حتی الامکان از تکرار آنها در دیگر عناوین‏‎ ‎‏خودداری کنیم. لذا برای دریافت کلیه دیدگاههای امام پیرامون یک موضوع نمی توان به‏‎ ‎‏موارد ذکرشده ذیل همان عنوان اکتفا کرد و مراجعه به دیگر عناوین مجموعه‏‎ ‎‏اجتناب ناپذیر است.‏

‏     4. برای هریک از قطعات منتخب، عنوانی را برگزیده ایم که عین عبارت حضرت امام‏‎ ‎‏نیست، در عین حال، سعی شده است از مطالب داخل هر قطعه برداشت شود؛ لذا‏‎ ‎‏نمی توان این جمله های انتخابی را به حضرت امام نسبت داد و لازم است محققین در نقل‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه د

‏مطالب آن دقت لازم مبذول فرمایند.‏

‏     5. حتی الامکان سعی شده مطالب ذیل هر عنوان به ترتیب تاریخ تألیف و بیان‏‎ ‎‏برگزیده شود؛ ولی در بعضی موارد بنا به ضرورت این توالی رعایت نشده است.‏

‏     6. هریک از متون منتخب به تناسب موضوع و تاریخ با علامت «***» از یکدیگر‏‎ ‎‏تفکیک شده و از ابتدا تا انتهای مجموعه به ترتیب شماره گذاری شده اند. فهرست مآخذ‏‎ ‎‏در پایان مجموعه که بر اساس شماره قطعات منتخب تنظیم گردیده، تاریخ، مخاطبین و‏‎ ‎‏آدرس مطالب را نشان می دهد.‏

‏     در پایان لازم می دانیم از کلیه افرادی که ما را در تهیه این مجموعه یاری داده اند‏‎ ‎‏خصوصاً از تلاشهای بی شائبه جناب حجت الاسلام والمسلمین حسین مستوفی و‏‎ ‎‏خواهر فاطمه گودرزی تشکر کنیم و کلام را با دعایی از حضرت امام به پایان ببریم.‏

‏     «از خداوند تعالیٰ عظمت اسلام و قرآن و استقلال مملکت اسلامی و شوکت و‏‎ ‎‏بزرگی پیروان قرآن کریم را خواستارم.»‏

‏ ‏

معاونت پژوهشی                               

‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (س) ‏


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه ه

‎ ‎

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه و

  • )) (مائده / 15).
  • )) تفسیر قرآن کریم؛ ج 1، ص 13.
  • )) کتاب البیع؛ ج 2، ص 539 ـ 545.