فصل هفتم: دشمن در جنگ تحمیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فصل هفتم: دشمن در جنگ تحمیلی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

          فصل هفتم: دشمن در جنگ تحمیلی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏ صفات و ماهیت دشمن

‏      جنایات دشمن در عراق‏

‏       جنایات دشمن در ایران‏

‏      حامیان دشمن‏

‏ ‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 441

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 442