فصل ششم: تذکرات واخطارها
هشدار به دولتهای منطقه
اخطار به حامیان صدام در منطقه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اخطار به حامیان صدام در منطقه

اخطار به حامیان صدام در منطقه

‎ ‎

‏ ‏

هشدار به دولتها در جنگ

‏من به همۀ دولتهایی که در این جنگ تحمیلی و یورش غیرانسانی به‏‎ ‎‏ایران، با دولت کافر بعث همکاری می کنند، چه همکاری تبلیغاتی و‏‎ ‎‏چه نظامی به هر نحو که باشد جداً اخطار می کنم که علاوه بر خذلان‏‎ ‎‏الهی و ننگ ابدی، از جزای عاجل به دست ملتهای خود و ارتش‏‎ ‎‏نیرومند کشور اسلامی ما غافل نباشید و خود را به هلاکت نکشید، که‏‎ ‎‏هنگام عقوبت الهی و انتقام منتقم حقیقی، هیچ یک از ابرقدرتها به‏‎ ‎‏فریاد شما نخواهند رسید. تا عذاب الهی نازل نشده و راه برگشت به‏‎ ‎‏اسلام باز است، به خود آیید و از مخالفت با اسلام عزیز و قرآن مجید‏‎ ‎‏دست بردارید.(681)‏

24 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هشدار به کشورهای منطقه

‏ما همچو سیلی خواهیم زد به صدام و حزب بعث عراق که دیگر بلند‏‎ ‎‏نشود از جای خودش. ما باید این اشتباه را رفع کنیم، هم از دولت‏‎ ‎‏غاصب عراق و هم از سایر دولتهای اسلامی که گمان می کنند اگر‏‎ ‎‏هجومی به ایران بشود ایران صدمه به آن وارد می شود. ایران یک‏‎ ‎‏موجود الهی است که هیچ چیز او را صدمه نخواهد زد. ایران واحد‏‎ ‎‏است و با دست واحد، 35 میلیون جمعیت با صدای واحد در مقابل‏‎ ‎‏قدرتها ایستاده است و هیچ قدرتی نمی تواند یک ملت را منزوی کند.‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 419

‏و هیچ ملتی نمی تواند بر یک ملتی که به پاخاسته است حکومت‏‎ ‎‏کند.(682)‏

28 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تهدید به مقابله با کشورهای متعدی

‏امروز در مقابل همۀ کشورهایی که بخواهند به ما تعدی کنند قیام‏‎ ‎‏خواهیم کرد. و ملت ما با قدرت اسلامی با قوای نظامی و انتظامی، با‏‎ ‎‏مجاهدین اسلام و با همۀ قدرتهای مسلح و غیرمسلح با هم هستند و‏‎ ‎‏کسی نمی تواند به این مملکت تعدی کند.(683)‏

28 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هشدار به شیخ نشینها

‏این کویت و سایر شیخ نشینها تنبه پیدا بکنند به اینکه اینطور امور‏‎ ‎‏برای آنها صرفه ندارد. بدانند این معنا را که ابرقدرتها از شما استفاده‏‎ ‎‏می کنند و آن روزی که دیدند از شما استفاده حاصل نمی شود، تفالۀ‏‎ ‎‏شما را به دور می ریزند.(684)‏

17 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نبود رشد سیاسی در دولتهای منطقه

‏دو کشور مسلم، چند کشور مسلم که در مقابلشان اسرائیل ایستاده و‏‎ ‎‏هیچ اعتنا به آنها نمی کند و دارد پیش می آید او را رها کرده اند، آمده اند‏‎ ‎‏سراغ ایران که فریاد می زند که ما اسلام را می خواهیم، فریاد می زند که‏‎ ‎‏باید اسرائیل از بین برود، فریاد می زند که ما نباید تحت قدرتها و‏‎ ‎‏ابرقدرتها باشیم. اگر این مسلمین با هم مجتمع بشوند چه قدرتی‏‎ ‎‏می تواند مخالفت با اینها بکند؟ برای اینکه آنها احتیاج به شما دارند،‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 420

‏شما چه احتیاجی به آنها دارید؟ آنها نفت شما را می خواهند. رگ‏‎ ‎‏حیات آن قدرتهای بزرگ دست مسلمانهاست، آنها احتیاج دارند.‏‎ ‎‏خوب، در عین حالی که آنها احتیاج دارند، ما چرا باید تحت فرمان‏‎ ‎‏آنها باشیم و نفتمان را هم تقدیم کنیم؟ سایر چیزهای دیگرمان را‏‎ ‎‏تقدیم کنیم و همه مان بازار بشویم، بازار بشویم برای امریکا یا‏‎ ‎‏شوروی؟ این برای این است که ما رشد سیاسی نداریم.(685)‏

8 / 10 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هشدار به امریکا و سرسپردگان وی

‏امریکا و سرسپردگانش باید به خود آیند و از توطئه ها دست بردارند که‏‎ ‎‏ایران دیگر جای تاخت و تاز آنان نیست. و امید آن است که دولتهای‏‎ ‎‏پیرو امریکا که خزائن گرانمایه و سرمایۀ ملتها را با روی گشاده در پای‏‎ ‎‏امریکا نثار می کنند و در راه تقرب به آن چپاولگر، با اسلام و جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی به جنگ تسلیحاتی و تبلیغاتی برمی خیزند، از خواب گران‏‎ ‎‏بیدار شده و با ملتهای خود هم صدا شوند و از زیر ننگ وابستگی خارج‏‎ ‎‏شوند. این دولتهای وابسته مگر ندیدند که کاخ سفید با کمال‏‎ ‎‏بی اعتنایی اعلام کرد که به خاطر آنان و نفت آنان از منافع اسرائیل‏‎ ‎‏نمی گذرد؟ و مگر متوجه نشدند که امریکا با اعمال «وتو» و تهدید‏‎ ‎‏سازمانها بی اعتنایی خود را به آنان ثابت نمود؟(686)‏

21 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نصیحت به حسین اردنی

‏از صدام بیخبرتر و وابسته تر حسین اردنی‏‎[1]‎‏ است که پس از تجربۀ‏‎ ‎‏برادر جنایتکارش، از خواب خرگوشی بر نخواسته و داوطلب جنگ‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 421

‏با اسلام و قرآن کریم شده و پیش قدم برای نامنویسی در این جنایت و‏‎ ‎‏خیانت بر ملت و ارتش خود گردیده است. غافل از آنکه علاوه بر آنکه‏‎ ‎‏ملت اردن مسلمان است و هرگز با اسلام به جنگ برنخواهد خواست‏‎ ‎‏و در این اسم نویسی توفیقی پیدا نخواهد کرد، سرنوشت او همان‏‎ ‎‏سرنوشت شاه مخلوع با آن قدرت بزرگ شیطانی و پشتیبانی‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ و کوچک خواهد بود، چنانچه سرنوشت صدام به‏‎ ‎‏خواست خداوند قادر همان است. اینان نمی دانند قیام یک ملت‏‎ ‎‏منسجم از مرد و زن، کوچک و بزرگ، یعنی چه. و نمی دانند ملتی که‏‎ ‎‏برای خدا و نصرت احکام آسمانی او و نجات مظلومان و محرومان‏‎ ‎‏قیام نموده نصرت خداوند قادر را با خود دارد. من به حسب وظیفۀ‏‎ ‎‏اسلامی و انسانی او را نصیحت می کنم که گول وعده های شیطان‏‎ ‎‏بزرگ را نخورد، و خود را با جنود خداوند قهّار درگیر نسازد؛ و به‏‎ ‎‏جای این حرکت سفیهانۀ غیر اسلامی، ارتش خود را برای نجات‏‎ ‎‏بیت المقدس مجهز کند که نفع خود و ملت عرب و اسلام در آن است؛‏‎ ‎‏والاّ بازی کردن با آتش و مقابله با قدرت اسلام عواقبی دردناک دارد. و‏‎ ‎‏ملت و دولت ایران نمی خواهند که به کشورهای اسلام صدمه و ضرری‏‎ ‎‏وارد شود؛ بلکه می خواهند همه به برادری در مقابل دشمنان اسلام،‏‎ ‎‏خصوصاً اسرائیل، دشمن سرسخت اسلام و عرب، ایستاده و‏‎ ‎‏چپاولگران جهانخوار را از سلطه بر کشورهای اسلامی و مسلمانان و‏‎ ‎‏مستضعفان باز دارند و دست چپاولگران و ستمکاران را قطع کنند.(687)‏

22 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نصیحت به دولتهای اسلامی

‏به دولتها نصیحت می کنم که دست از کینه توزی و زورآزمایی بردارند، و‏‎ ‎‏با دولت و ملت ایران دست برادری دهند تا اسرائیل غاصب را از‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 422

‏کشورهای اسلامی و زمینهای مغصوب بیرون رانند. و نژادپرستی و‏‎ ‎‏زبان سالاری را، که در اسلام محکوم و مردود است، کنار زنند، تا سعادت‏‎ ‎‏دارین را در آغوش گیرند و هیچ قدرتی نتواند با آنان مقابله کند.(688)‏

22 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تنبه حکومتهای منطقه

‏ما اعلام می کنیم که این حکومتهایی که در منطقه هستند یا خارج‏‎ ‎‏منطقه هستند توجه داشته باشند که آنها را دارند وادار می کنند که‏‎ ‎‏خودشان را به هلاکت بیندازند، برای خاطر امریکا یا بلوک دیگر.‏

‏     ما به آنها مکرر تنبه داده ایم که شما آلت دست ابرقدرتها هستید و‏‎ ‎‏از شما استفاده می کنند، به شما استفاده نمی دهند.(689)‏

26 / 2 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هشدار و نصیحت به دولتهای منطقه

‏از نصیحت به حکومتهای همجوار و منطقه دریغ ندارم. و آنان‏‎ ‎‏می دانند امروز با فتح خرمشهر مظلوم، دولت و ملت پیروزمند ما از‏‎ ‎‏موضع قدرت سخن می گوید. و من به پیروی از آنان به شما اطمینان‏‎ ‎‏می دهم که اگر از اطاعت بی چون و چرای امریکا و بستگان آن دست‏‎ ‎‏بردارید و با ما به حکم اسلام و قرآن کریم رفتار کنید، از ما جز خیر و‏‎ ‎‏پشتیبانی نخواهید دید. و شما بدانید آنقدر که ابرقدرتها از صدام، این‏‎ ‎‏نوکر چشم و گوش بسته، پشتیبانی کردند از شماها که قدرتهای‏‎ ‎‏کوچک و حکومتهای ضعیف هستید پشتیبانی نمی کنند. و شما‏‎ ‎‏عاقبت این جنایتکار و هم قطار جنایتکارش شاه مخلوع را به عیان‏‎ ‎‏دیده اید. قدرتهای بزرگ بیش از آنچه از شما استفاده نمایند از شما‏‎ ‎‏طرفداری نمی کنند. و شماها را برای منافع خویش به هلاکت‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 423

‏می کشند. و من نصیحت برادرانه به شما می کنم که کاری نکنید که‏‎ ‎‏قرآن کریم برای برخورد با شما تکلیف نماید و ما به حکم خدا با شما‏‎ ‎‏رفتار کنیم. و یقین بدانید که امثال حسنی مبارک مصری و حسین‏‎ ‎‏اردنی و دیگر هم جنایتکارانِ آنان برای شما نفعی ندارند و دین و‏‎ ‎‏دنیای شما را تباه می کنند. و اگر با نشستهای خود بخواهید طرح‏‎ ‎‏کمپ‌دیوید‏‎[2]‎‏ یا فهد را، که مرده اند، زنده کنید؛ که ما خطر بزرگ برای‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی خصوصاً حرمین شریفین می دانیم، اسلام به ما‏‎ ‎‏اجازۀ سکوت نمی دهد. و اینجانب در پیشگاه مقدس خداوند تکلیف‏‎ ‎‏الهی خود را ادا نمودم.(690)‏

3 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هشدار به دولتهای منطقه

‏من به دولتهای عربی منطقه هشدار می دهم که با تسلیم شدن در مقابل‏‎ ‎‏اینگونه طرحها، علاوه بر قبول اسارت خویش به دست امریکا و از آن‏‎ ‎‏ننگینتر اسرائیل، دشمنی ملت و دولت و قوای مسلح نیرومند ایران را‏‎ ‎‏برای همیشه به بار می آورد. و اگر امروز به دامن اسلام برنگردید، فردا‏‎ ‎‏دیر است. شما را فریبکاریهای امریکا و رجزخوانیهای «حُسنی»‏‎[3]‎‏ و‏‎ ‎‏«حسن»‏‎[4]‎‏ و «حسین»‏‎[5]‎‏ و «قابوس»‏‎[6]‎‏ ـ‌که حقاً احتیاج به قَیم دارند و‏‎ ‎‏سفیهانه جوانان کشورهای خود و اسلحه و مهمات ارتش خویش را‏‎ ‎‏که باید در راه نجاتشان از چنگال اسرائیل به کار برند‌ گول نزند. و با‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 424

‏یک کشور اسلامی که شاه معدوم را با آن قدرت شیطانی و حمایت‏‎ ‎‏شیطانهای بزرگ و کوچک و صدام جنایتکارتر از شاه معدوم را به‏‎ ‎‏جهنم فرستاد، به ستیز برنیانگیزاند. شما به مطبوعات و رسانه های‏‎ ‎‏گروهی خود اجازه ندهید که به تبعیت از بوقهای ابرجنایتکاران، به‏‎ ‎‏سمپاشی و تهمت و افترا نسبت به کشور و نظامی که می خواهد با همۀ‏‎ ‎‏مسلمانان و دولتهای منطقه با برادری و حُسن جوار رفتار کنند‏‎ ‎‏مشغول باشند. شما که هر روز شاهدید که رئیس جمهور محترم‏‎[7]‎‏ و‏‎ ‎‏دولت و مجلس ایران کراراً شما را نصیحت نموده اند و به دوستی‏‎ ‎‏دعوت کرده اند، و می خواهند قدرت عظیم اسلامی ایران را برای دفع‏‎ ‎‏دشمنانی که به کشورهای شما چشم طمع دوخته اند، در کنار شما به‏‎ ‎‏کار برند، و شما و ذخایر شما را از حلقوم جهنمی جهانخواران برای‏‎ ‎‏نفع ملتهای شریف مظلوم منطقه بیرون کشند.(691)‏

6 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایران، دوست دولتهای منطقه

‏قوای مسلح از سپاه پاسداران و بسیج و عشایر و نیروهای مردمی و‏‎ ‎‏قوای نظامی و انتظامی و کمیته ها و دیگر نیروها به انواع سلاحها و‏‎ ‎‏صلاحها مجهز و آماده هستند، و فریاد شهادت طلبی و «جنگ، جنگ‏‎ ‎‏تا پیروزی» آنان فضای ایران بلکه جهان را به هیجان و لرزه درآورده‏‎ ‎‏است، و از موضع قدرت عظیم، دست پربرکت و قدرتمند خود را‏‎ ‎‏برای دوستی و برادری ایمانی پیش تمام مسلمین خصوصاً ملتها و‏‎ ‎‏دولتهای منطقه و همسایه دراز کرده و آنان را نصیحت می کنم.(692)‏

6 / 3 / 61

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 425

دعوت به اتحاد مسلمین

‏اگر مسلمانان جهان از خواب برخیزند و با یاری خداوند دست اتحاد‏‎ ‎‏ایمانی به هم دهند هیچ قدرتی نمی تواند آنها را تهدید کند. و مقامات‏‎ ‎‏ایرانی آنان را به‌برادری و اتحاد در هر مقطع دعوت کرده اند. و امید‏‎ ‎‏است که به خود آیند و شرافت انسانی و اسلامی خویش را فدای‏‎ ‎‏قدرتهای شیطانی نکنند، و به جای آنکه با جمهوری اسلامی ایران‏‎ ‎‏ـ‌که برای نجات آنان و کشورهای اسلامی حاضر به پشتیبانی از آنان‏‎ ‎‏است‌ دست اخوت دهند، به مخالفت برنخیزند، و خود را فدای صدام‏‎ ‎‏عفلقی و اربابانش نکنند. و در غیر این صورت ملت بزرگ و قوای‏‎ ‎‏مسلح برومند ایران در هر پیشامدی که به دست خود آنان تحقق پیدا‏‎ ‎‏کند خود را در پیشگاه مقدس خداوند بزرگ و ملتهای اسلامی مسئول‏‎ ‎‏نمی داند. و ملت ایران نمی تواند در مقابل پیشامدهایی که اسلام یا‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی را خصوصاً مهبط وحی و حرمین شریفین را‏‎ ‎‏تهدید می کند بی تفاوت باشد.(693)‏

15 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دعوت به اتحاد دولتهای اسلامی با ایران

‏ملت سلحشور و دولت انقلابی ایران اگر مسألۀ جنگ عراق و توطئه‏‎ ‎‏برای اغفال ما از آنچه به آن مبتلا هستیم و نقشه برای شکست ما در هر‏‎ ‎‏دو جبهه نبود، به گونه ای دیگر عمل می کرد. و ما برای چندمین بار به‏‎ ‎‏دولتهای اسلامی، خصوصاً دولتهای منطقه روی آورده و از آنان‏‎ ‎‏می خواهیم و قاطعانه به آنان تذکر می دهیم که برای حفظ شرف و جان‏‎ ‎‏و ناموس و مال ملتهای اسلامی به پاخیزند و با ما و دولت سوریه و‏‎ ‎‏فلسطینیها متحد شده و در صف واحد از عزت و شرف اسلام و عرب‏‎ ‎‏دفاع کنند، و برای همیشه دست این جنایتکاران را از کشورهای‏‎ ‎‏زرخیز خود قطع نمایند و فرصت را از دست ندهند که فردا دیر‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 426

‏است.(694)‏

6 / 4 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تذکر به دولتهای منطقه

‏من و تمام اشخاصی که مسئول هستند ـ‌البته من طلبه ای هستم و‏‎ ‎‏مسئول نیستم، لکن من موعظه می کنم‌ تاکنون کراراً ما به این دولتهای‏‎ ‎‏منطقه تذکر داده ایم که ما با شما نمی خواهیم بجنگیم. ما آنطور نیستیم‏‎ ‎‏که وقتی زور پیدا کردیم، با قلدری بخواهیم در یک کشور دیگری‏‎ ‎‏دخالت کنیم. ما در عین حالی که قدرتمندترین دولتهای منطقه هستیم‏‎ ‎‏و به برکت اسلام، یک قدرتی این کشور ما و این ملت ما دارد که‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ هم نمی توانند تعرض به او بکنند، در عین حال، ما‏‎ ‎‏می خواهیم که با همۀ این کشورهای اسلامی و خصوصاً اینهایی که در‏‎ ‎‏منطقه هستند، در خلیج هستند و در اطراف خلیج هستند، می خواهیم‏‎ ‎‏برادر باشیم. می خواهیم همۀ آنها با هم دست به هم بدهیم. و خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی آن قدر مقدورات به این کشورهای اسلامی داده است،‏‎ ‎‏چه از جهات معنوی و چه از جهات مادی، که اگر بفهمند این‏‎ ‎‏حکومتها و توجه به مسائل پیدا بکنند، قدرتی هستند که در مقابل آنها‏‎ ‎‏قدرت دیگری اندک است.‏

‏     شما، کشور شما، کشورهای خلیج و کسان دیگری که در منطقه‏‎ ‎‏هستند قدرت مادی دارند؛ یعنی، نفت دارند؛ آن نفتی که اگر ده روز به‏‎ ‎‏روی غرب بسته بشود، همه تسلیم خواهند شد، با همۀ قدرتی که در‏‎ ‎‏دست دارند و در دست داریم، مع الأسف، قدرت ایمان نیست در کار.‏‎ ‎‏اگر به جای نفت، ما ایمان داشتیم، احتیاج به هیچ چیز نداشتیم.(695)‏

3 / 5 / 61

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 427

تذکر به کشورهای منطقه

‏ما چقدر به این کشورهای منطقه باید بگوییم که بابا، ما به شما کار‏‎ ‎‏نداریم! شما بیایید و با ما برادری کنید تا همه با قدرتهای بزرگ مقابله‏‎ ‎‏کنیم و کشورهای خودمان را نجات بدهیم.‏

‏     شماها خیال می کنید که آلمان، انگلستان و در رأس همه، امریکا،‏‎ ‎‏صلاح شما را می خواهد؟ شوروی صلاح شما را می خواهد؟ آنها‏‎ ‎‏صلاح خودشان را می خواهند. آنها شماها را به بند می کشند تا از شما‏‎ ‎‏استفاده کنند. آن روزی که ببینند استفاده نمی تواند بکنند، شما را دور‏‎ ‎‏می اندازند و همراهی با شما نمی کنند.(696)‏

3 / 5 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بی خطر بودن ایران برای منطقه

‏شماها چه داعی دارید که دائماً دم از این می زنید که ایران خطر است‏‎ ‎‏برای ما؟ ایران خطر است برای امریکا، ایران خطر است برای شوروی،‏‎ ‎‏نه برای شما. ایران رحمت است برای شما. شما بیایید و به ایران دست‏‎ ‎‏برادری بدهید تا بفهمید لذت برادری را و بفهمید که زندگی استقلالی‏‎ ‎‏در مقابل آن همه چیزهایی که طمع دارید از خارجیها‏‏[‏‏یعنی چه.‏‎ ‎‏]‏‏زندگی‏‎ ‎‏استقلالی از همۀ آنها بهتر است. چرا شما با ایران مخالفت می کنید؟‏

‏     ‏‏بحمدالله بعضی از کشورهای منطقه به خود آمدند و از آن راهی که‏‎ ‎‏داشتند، برگشتند. و من امیدوارم که همۀ کشورهای منطقه و دولتهای‏‎ ‎‏منطقه به خود بیایند و مطمئن باشند که یک ایران قدرتمند اسلامی‏‎ ‎‏برای آنها بهتر است از امریکا و شوروی. آنها فقط مصالح خودشان را‏‎ ‎‏در نظر دارند و اسلام مصالح کشورهای اسلامی و مسلمانان؛ همه را،‏‎ ‎‏بلکه مصالح بشر را.(697)‏

3 / 5 / 61

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 428

مجرم بودن حامیان صدام

‏من باید تذکر بدهم، هشدار بدهم به این بعضی از این کشورها که باز‏‎ ‎‏هم کمک کاری می کنند به دشمن اسلام؛ من هشدار بدهم که توجه‏‎ ‎‏داشته باشید. برای آتیۀ خودتان زحمت تولید نکنید. شما هر کدام که‏‎ ‎‏امروز به صدام کمک کنید، خیانت به اسلام کرده اید و مجرم هستید‏‎ ‎‏پیش اسلام. اگر تا امروز عذری می تراشیدید که ما از عراق می ترسیم،‏‎ ‎‏امروز دیگر آن عذر نیست. عراق ـ‌یعنی، حکومت عراق‌ خودش را‏‎ ‎‏هم نمی تواند حفظ کند تا چه رسد به اینکه بخواهد به شما تعدی کند.‏‎ ‎‏این عذر، منقطع است امروز. و ما اگر ببینیم بعضی دولتها باز کمک‏‎ ‎‏می کنند، کمک نظامی می کنند، کمک مالی می کنند به دولت عراق، آنها‏‎ ‎‏را مجرم می شناسیم و ان شاءالله ، با آنها اگر برنگردند معاملۀ مجرم‏‎ ‎‏می کنیم و احکام اسلام را دربارۀ آنها جاری می کنیم. و من نصیحت‏‎ ‎‏می کنم باز به آنها که دیر نیست و امروز هم برگردید و لااقل، کمک‏‎ ‎‏نکنید به این مجرم اصلی و به آن مجرم اصلیتر که امریکا باشد.(698)‏

3 / 5 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هشدار به دولتهای خلیج فارس

‏من الآن را عرض می کنم که اگر این دولتهایی که در خلیج فارس و‏‎ ‎‏اطراف خلیج فارس و در جاهای دیگر هستند، اینها یک همچو امری‏‎ ‎‏را تصویب کنند و مثل طرح امریکا یا طرح بعد از او، که طرح شده‏‎ ‎‏است، اینها ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ تصویب کنند و اسرائیل را شناسایی کنند، ملت ما و‏‎ ‎‏ارتش ما و سپاه پاسداران ما و اسلام و خدای تبارک و تعالی از آنها‏‎ ‎‏نخواهد گذشت. و بترسند از آن روزی که این ملت احساس بکند؛ این‏‎ ‎‏ارتش، این سپاه پاسداران احساس بکنند که تکلیف دارند که این‏‎ ‎‏اشخاصی که «کمپ دیوید» را یا شبیه او را برای استقلال و برای‏‎ ‎‏شناسایی اسرائیل تصویب کردند، تکلیف شرعی برایشان یک وقت‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 429

‏حاصل بشود که اینها باید تأدیب بشوند.(699)‏

14 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هشدار مجدد به دولتهای منطقه

‏ما مجدداً به دولتهای منطقه هشدار می دهیم که بیش از این برای‏‎ ‎‏نجات یک سبع جنایتکار‏‎[8]‎‏ که اگر فرصت یابد منطقه را به آتش‏‎ ‎‏می کشد، زحمت نکشید و خود را به غرقاب هلاکت دچار نکنید. و‏‎ ‎‏وعده های امریکا و دیگران شما را غافل نکند که با ادامۀ کمک به‏‎ ‎‏دشمن اسلام ممکن است برای ملت و دولت ایران تکلیفی پیش آید‏‎ ‎‏که ما میل به آن نداریم. و تا وقت نگذشته است به اسلام و دستورات‏‎ ‎‏حیاتبخش آن گردن نهید و کشور خود را از شرّ قدرتهای اغفال کننده‏‎ ‎‏نجات دهید. و بدانید که رو آوردن به اسلام و مسالمت با جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی به صلاح شماست، و دولت و ملت ایران برای شما بهتر از‏‎ ‎‏امریکا و صدام و مصر و دیگر دغلبازان است.(700)‏

22 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دولتهای منطقه، آلت دست امریکا

‏کلام آخر با دولتهای منطقه است که همچون صدام بدبخت آلت‏‎ ‎‏دست امریکا شده اند، و برای رضای امریکا و اسرائیل و برای حفظ‏‎ ‎‏منافع آنها بویژه امریکا می خواهند خود را به خذلان اخروی و‏‎ ‎‏هلاکت و ننگ دنیوی دچار کنند. نصیحت می کنم که شما در این چهار‏‎ ‎‏سال که از عمر جمهوری اسلامی می گذرد مشاهده کردید که‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ و اکثر دولتهای منطقه در محو آثار نبوت و قرآن کریم‏‎ ‎‏کوشش کردند، و با تمام قوای مادی و معنوی از دشمن اسلام حمایت‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 430

‏کردند و کردید، ولی جمهوری اسلامی به عنایت خداوند متعال و‏‎ ‎‏پشتیبانی ملت عظیم القدر ایران با قدرت و بدون اتکال به غیر خداوند‏‎ ‎‏متعال به پیش می رود، و همۀ کوششهای شما و ذخیره های ملتهای‏‎ ‎‏مظلومتان به باد فنا رفت. از این کار بیهوده و زیانبار دست برداشته و با‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی که تنها قدرت بزرگ و برومند منطقه است دوستی‏‎ ‎‏کنید. و مطمئن باشید که امریکا در شدتها و گرفتاریها به شما کمک مؤثر‏‎ ‎‏نخواهد کرد، و شما را چنانچه از تحلیل دولت امریکا معلوم است‌ برای‏‎ ‎‏منافع خود می خواهد. و از اسرائیل این دشمن اسلام و عرب جانبداری‏‎ ‎‏نکنید که این افعی افسرده اگر دستش برسد به صغیر و کبیر شما رحم‏‎ ‎‏نمی کند. مکرراً دولتمردان ایران در هر فرصتی اعلام نموده اند که‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی مایل است با همۀ همجواران و دیگران با صلح و صفا‏‎ ‎‏زندگی کند، و از دولتهای اسلامی اگر مورد تهاجم واقع شوند پشتیبانی‏‎ ‎‏می کند، لکن در مقابل کج رفتاریها و ستمگریها و اسلام شکنیها با قامت‏‎ ‎‏بلند ایستاده است و از هیچ قدرتی باک ندارد. و چون برای نصرت‏‎ ‎‏خداوند به پاخاسته به وعدۀ او دل بسته است و امید نصرت او را دارد. و‏‎ ‎‏او فرموده است: ‏اِن تَنْصُرُوا الله َ یَنْصُرْکُم وَ یُثّبِتْ اَقدامَکُم‏.(701)‏

12 / 1 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نصیحت به حکومت حجاز و شیخ نشینها

‏من به حکومت حجاز نصیحت می کنم که اینطور با مسلمین رفتار‏‎ ‎‏نکنند و اینطور طرفدار دشمنهای اسلام و دشمنهای بیت الله الحرام‏‎ ‎‏نباشند. من نصیحت می کنم که تا دیر نشده به خود آیند. نگذارند یک‏‎ ‎‏وقت که وقت گذشته است آن وقت عذرخواهی کنند؛ حال صدام را‏‎ ‎‏مشاهده کنند. صدام ـ‌از همۀ حکومت عراق‌ از همۀ حکومتهای‏‎ ‎‏منطقه قویتر بود، و امروز همچو ذلیل شده است که نمی داند چه بکند‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 431

‏و دست گدایی به این ور‌و آن ور دراز می کند و فایده ندارد.‏

‏     من به حکومتهای اطراف خلیج و به حکومتهای منطقه هشدار‏‎ ‎‏می دهم که دست از مخالفت با ایران و مساعدت با صدام بردارند.‏‎ ‎‏دست بردارند که این حزب بعث از بین برود و حکومت عراق به‏‎ ‎‏دست مسلمانها اداره بشود و ایران همان طوری که به دست خود مردم‏‎ ‎‏اداره می شود عراق هم اینطور باشد، و حکومت اسلامی برای همۀ‏‎ ‎‏شیوخ منطقه بهتر است از یک قدرت پوشالی امریکا.(702)‏

11 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تجدید نظر در افکار دولتهای منطقه

‏از آنها می خواهم که تجدیدنظر بکنند در افکار خودشان. آن روزی که‏‎ ‎‏شما گرفتار بشوید امریکا به دردتان نمی خورد؛ همان طوری که‏‎ ‎‏امروز صدام امریکا به دردش نمی خورد، هی می گوید ما بیطرفیم.‏‎ ‎‏نمی تواند بگوید من هم طرفم. اصلاً اینها می خواهند یک دسته ای را‏‎ ‎‏به جان هم بریزند و استفاده اش را آنها بکنند. آنها حاضر نیستند که‏‎ ‎‏سربازهای خودشان را به کشتن بدهند برای خاطر صدام و برای‏‎ ‎‏خاطر دیگران. سایر حکومتهای منطقه بیدار بشوند و گرفتاری صدام‏‎ ‎‏برای آنها عبرت باشد. و خدای تبارک و تعالی اگر چنانچه، آنها‏‎ ‎‏برگردند و به طریق اسلامی برگردند، خدای تبارک و تعالی بخشنده‏‎ ‎‏است و ما هم تابع احکام خدا هستیم.(703)‏

11 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تذکر به دولتهای منطقه

‏ما باید به همۀ کشورهای منطقه بگوییم که ما و اسلام به ما اجازه‏‎ ‎‏نمی دهد که حتی یک وجب از ملک شما و از مملکت شما تصاحب‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 432

‏کنیم، ما دفاع داریم می کنیم از شما و از کشور خودمان. ما دفاع از‏‎ ‎‏نوامیس شما می کنیم، ما دفاع از علمای شما می کنیم، ما دفاع از‏‎ ‎‏متدینین شما می کنیم، ما دفاع از ملت شما می کنیم. لکن بعد از اینکه‏‎ ‎‏ان شاءالله پیروزی حاصل شد، کشور شما مال خود شماست و همۀ‏‎ ‎‏کشورهای منطقه مال صاحبانش هست و کشور اسلامی به یک وجب‏‎ ‎‏از خاک دیگران طمع ندارد. لکن نمی گذارد که کسانی که طمع در‏‎ ‎‏مملکت خودش دارند و کسانی که تعدی کردند به کشور ما،‏‎ ‎‏نمی گذارد آنها را به حیات خودشان ادامه بدهند.(704)‏

1 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هشدار به کشورهای استفاده کننده از نفت

‏اینجانب به همۀ کشورهای منطقه و کشورهایی که به نحوی از نفت‏‎ ‎‏استفاده می کنند هشدار می دهم که دولت ایران با تمام قدرت در مقابل‏‎ ‎‏این جنایت‏‎[9]‎‏ ایستادگی می نماید؛ و مصمم است تا در صورت وقوع‏‎ ‎‏چنین جنایتی، با تمام قدرت تنگۀ هرمز را مسدود کند و اجازه ندهد‏‎ ‎‏حتی یک قطره نفت از آنجا صادر شود. مسئول پیامدهای این حادثۀ‏‎ ‎‏بزرگ دولت فرانسه است.(705)‏

31 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تذکر به کشورهای اسلامی

‏باید این کشورهای اسلامی به خود بیایند، توجه کنند به مطلب، خیال‏‎ ‎‏نکنند که صدام را نگه می دارند و ما را از دست می دهند برای آنها‏‎ ‎‏خوب است. آنها اسلام را نگه دارند. ما اسلام را می خواهیم. اسلام را‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 433

‏نگه دارید تا از همه شرهای شرق و غرب نجات پیدا بکنید.(706)‏

18 / 11 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آگاه کردن دولتهای منطقه

‏آنهایی که به این کمک می کنند نمی فهمند، متوجه نیستند. امریکا اینها‏‎ ‎‏را بازی می دهد، اینها را آلت دست قرار داده، همان طوری که صدام‏‎ ‎‏مبتلا شده است. با اینکه عراق طرف نسبت نیست قدرتش با دیگر‏‎ ‎‏جاهایی که الآن در خلیج و اینها هستند، همان طور که اینها مبتلا‏‎ ‎‏شدند، امریکا می خواهد اینها را مبتلا کند، دیگران را هم می خواهد‏‎ ‎‏مبتلا کند. باید اینها بفهمند که تکلیفشان چی هست، با اسلام‏‎ ‎‏تکلیفشان چی هست، با ایران تکلیفشان چی است. آنها بعد‏‎ ‎‏می خواهند زندگی کنند، بعد که صدام رفت اینها می خواهند زندگی‏‎ ‎‏کنند. ما میل داریم که اینها زندگیشان زندگی صحیح باشد.‏

‏     ما همیشه میل داریم که در این منطقه که هستیم اسباب آسایش‏‎ ‎‏مردم بشویم، نه اینکه اسباب گرفتاری مردم بشویم. خوب،‏‎ ‎‏نمی گذارند ما کار خودمان را انجام بدهیم. اگر یک سال مهلت به ایران‏‎ ‎‏بدهند، آن وقت می فهمند که هم منطقه خوب خواهد شد، هم دست‏‎ ‎‏قدرتها بریده خواهد شد، هم هر منطقه ای در محل خودش برای‏‎ ‎‏خودش زندگی مرفه خواهد پیدا کرد.(707)‏

13 / 12 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نصیحت به کشورهای منطقه

‏به همۀ کشورهای منطقه نصیحت می کنیم، نصیحت بر همه ـ‌همه‏‎ ‎‏باید نصیحت کنند هم را‌ نصیحت می کنیم که از این جانور دست‏‎ ‎‏بردارید، این آدم شدنی نیست. این صدام محال است که آدم بشود. از‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 434

‏این دست بردارید، خودتان را مبتلا نکنید به آن چیزی که نباید مبتلا‏‎ ‎‏بشوید. ما نصیحت می کنیم، ما خیرخواه شما هستیم.(708)‏

10 / 4 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هشدار به دولتهای منطقه

‏اینجانب به شما دولتهای منطقه هشدار می دهم که با مشورت با عقلا‏‎ ‎‏و تفکر در آیندۀ خود، بدون توجه به وعده های امریکا و دوستانش،‏‎ ‎‏که می خواهند شما را گرفتار کنند و با تخیلات نابجا همچون صدام‏‎ ‎‏عفلقی شما را به دام می اندازند تا خود را در منطقه هر چه بیشتر‏‎ ‎‏حاضر کنند و سرنوشت منطقه را به دست گیرند، خود را از این مهلکه‏‎ ‎‏کنار گیرید. و مطمئن باشید که دولتی چون دولت ایران، که متعهد به‏‎ ‎‏اسلام است و از فرامین الهی تخطی نمی کند، اگر دست برادری او را‏‎ ‎‏فشار دهید هرگز ضرر نمی بینید. و چه بهتر که دولتهای منطقه تمام‏‎ ‎‏نیروی خود را برای محو اسرائیل از جغرافیا تجهیز کنند.(709)‏

4 / 6 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هشدار به دولت مصر

‏اینجانب نصیحت برادرانه به شما نمودم؛ اکنون خود دانید. و به‏‎ ‎‏دولتهای نظیر حکومت مصر هشدار می دهم که مبادا گول توطئۀ‏‎ ‎‏امریکا را بخورد، و به بهانۀ مین گذاری در دریای سرخ و کانال سوئز،‏‎ ‎‏که سر و صدای آن را به قدری بلند کرده اند که انسان مطمئن می شود‏‎ ‎‏که چیزی جز توطئۀ ابر قدرتها نیست، دست به اعمال‏‎ ‎‏ماجراجویانه ای بزند. و همان طور که همه می دانند، تا کنون اصل‏‎ ‎‏قضیه در پردۀ ابهام است. از طرف دیگر، آسیب دیدن چند کشتی و‏‎ ‎‏جنجال دولتهای استعمارگری چون امریکا و انگلستان و فرانسه خود‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 435

‏نشان دهندۀ نقشۀ حضور بیشتر آنان در آن منطقه است. که هر چه این‏‎ ‎‏هیاهوها دامنه دارتر می شود، انسان به پوچ بودن دعوی مطمئنتر‏‎ ‎‏می گردد. و در هر صورت، اگر مصر با دولت و ملتی مثل ایران که برای‏‎ ‎‏بستن دست ستمکاران انقلاب نموده است بخواهد مقابله کند، باید‏‎ ‎‏بداند که ملتهای مسلمان و انقلابی جهان او را محکوم نموده و ساکت‏‎ ‎‏نخواهند نشست. صلاح حال امثال مصر آن است سرنوشت خود را به‏‎ ‎‏دست امریکا و دوستانش ندهد و خود را بی جهت وارد معرکه‏‎ ‎‏نکند.(710)‏

4 / 6 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تذکر به دولتهای وابستۀ مرتجع

‏باید تذکر دهم به دولتهای وابستۀ مرتجع که با این کنفرانسهای‏‎ ‎‏بی محتوا و اعلامیه های تو خالی و حمایتهای بی اساس، رژیم کافر و‏‎ ‎‏جنایتکار عراق را نمی توانند نجات دهند؛ و ممکن است خود به‏‎ ‎‏منجلابی که حزب بعث عفلقی در آن غرق شده است غرق شوند.‏‎ ‎‏پس، صلاح دین و دنیای آنان این است که دست از این رفت‌و‌آمدها‏‎ ‎‏بردارند؛ و بیش از این، این مفلوک را به رسوایی و خذلان نکشند، و‏‎ ‎‏خود را به مهلکۀ دنیا و عذاب آخرت دچار نکنند.(711)‏

25 / 5 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آگاه کردن کشورهای منطقه

‏بار دیگر به کشورهای منطقه اعلام می کنیم که جمهوری اسلامی،‏‎ ‎‏علی رغم اقتدار روزافزون خود در صحنه های سیاسی و نظامی و‏‎ ‎‏پشتیبانی توده های میلیونی مردم که هر روز شاهد رژۀ با شکوه دهها‏‎ ‎‏لشکر از نیروهای آموزش دیدۀ آن هستیم، هیچ گاه درصدد توسعه و‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 436

‏کشورگشایی نبوده ایم و همواره درصدد آنیم که با کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏و ‏‏[‏‏منطقه‏‏]‏‏ در صلح و آرامش روابط دوستانه داشته باشیم. و اعراب و‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی، و خصوصاً کشورهای خلیج فارس، باید بدانند‏‎ ‎‏که هیچ گاه با وجود رژیم فاسد و جنگ افروزی چون صدام، منطقه‏‎ ‎‏روی آرامش را نخواهد دید. و تا این غدۀ چرکین در کالبد کشور‏‎ ‎‏اسلامی عراق باقی است، منطقه نیز در تب و تاب ناامنی و حوادث‏‎ ‎‏خواهد سوخت.(712)‏

15 / 1 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هشدار به ابرقدرتها و کشورهای خلیج فارس

‏به همۀ سران کشورهای خلیج فارس و همۀ ابرقدرتهای شرق و غرب‏‎ ‎‏و خصوصاً امریکا و شوروی هشدار می دهم و آنان را از دخالت و‏‎ ‎‏ماجراجویی و تصمیمات عجولانه بر حذر می دارم و به ملت امریکا‏‎ ‎‏از اینکه عنان عقل و ارادۀ خویش را در مهمترین مسائل سیاسی و‏‎ ‎‏بین المللی و نظامی به دست افرادی چون ریگان‏‎[10]‎‏ بسپارد نصیحت‏‎ ‎‏می کنم. چرا که ریگان در کارها و خصوصاً در مسائل سیاسی و‏‎ ‎‏تصمیم گیریها ناتوان شده است و به کمک عقلا و اندیشمندان نیازمند‏‎ ‎‏شده است که مردم امریکا را به ورطۀ سقوط نکشاند. من به سران‏‎ ‎‏کشورهای خلیج فارس سفارش می کنم که به خاطر یک عنصر‏‎ ‎‏ورشکستۀ سیاسی، نظامی، اقتصادی بیش از این خود و مردم‏‎ ‎‏کشورتان را تحقیر نکنید و با توسل به دامن امریکا ضعف و ناتوانی‏‎ ‎‏خود را برملا نسازید و از گرگها و درنده ها برای شبانی و حفظ منافع‏‎ ‎‏خود استمداد نطلبید ابرقدرتها آن لحظه ای که منافعشان اقتضا کند‏‎ ‎‏شما و قدیمیترین وفاداران و دوستان خود را قربانی می کنند و پیش‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 437

‏آنان دوستی و دشمنی و نوکری و صداقت ارزش و مفهومی ندارد.‏‎ ‎‏آنان منافع خود را ملاک قرار داده اند و به صراحت و در همه جا از آن‏‎ ‎‏سخن می گویند. چه خوب است که بعض سرانِ سرسپردۀ کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی به اربابان و خدایان زر و زور و تزویر خود، این نکته را جدی‏‎ ‎‏گوشزد کنند که اینقدر از منافع خود در خلیج فارس سخن نگویید،‏‎ ‎‏برای اینکه همین مسأله موجب حساسیت شدید مردم منطقه است که‏‎ ‎‏امریکا و فرانسه و انگلیس چه منافعی در آبهای خلیج فارس دارند تا‏‎ ‎‏پای دخالت نظامی و جنگ هم می خواهند آن را حفظ کنند؟ البته‏‎ ‎‏سیاست ما در مورد خلیج فارس از اول تاکنون صریح و روشن بوده‏‎ ‎‏است. جمهوری اسلامی ایران به امنیت در خلیج فارس اهمیت‏‎ ‎‏زیادی می دهد و به همین دلیل و علی رغم فراهم بودن همه نوع‏‎ ‎‏امکانات دریایی و هوایی و زمینی در بستن تنگۀ هرمز و صدمه وارد‏‎ ‎‏کردن به کشتیها و نفت کشها و منافع و مراکز صدور نفت و‏‎ ‎‏پالایشگاهها و بنادر منطقه تا به حال از سیاست صبر و انتظار و‏‎ ‎‏جلوگیری از گسترش جنگ پیروی نموده است و فقط در حد نشان‏‎ ‎‏دادن مقدار کمی از قدرت و حضور و توانایی خود و مقابله به مثل‏‎ ‎‏وارد عمل گردیده است. و دنیا به این حقیقت رسیده است که ناامنی‏‎ ‎‏در خلیج فارس فقط به ضرر ایران تمام نمی شود، بلکه قویترین‏‎ ‎‏قدرتها و ابرقدرتها هم اگر مثل امریکا تمامی امکانات هوایی و‏‎ ‎‏دریایی و جاسوسی ـ‌خبری خود و هم پیمانان خود در منطقه را بسیج‏‎ ‎‏کنند، که حتی یک کشتی را بدون خطر اسکورت و حفاظت نمایند، از‏‎ ‎‏این خطر و ضرر مصون نخواهند ماند و در این گرداب ناامنی غرق‏‎ ‎‏می شوند و علی رغم آنهمه مقدمات و تمهیدات و جار و جنجالهایی‏‎ ‎‏که در جهانْ امریکا برپا نموده است و دهها خبرنگار و فیلمبردار را به‏‎ ‎‏منطقه گسیل داشته اند تا خبر موفقیت نقشه های شوم امریکا را‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 438

‏مخابره کنند، خداوند زمینۀ رسوایی و زبونی امریکا را به دست غیب‏‎ ‎‏خود فراهم می آورد و اقتدار معنوی پرچم لااله الا الله را بر پرچم کفر‏‎ ‎‏به نمایش می گذارد و دل بندگان خالص خویش را شادمان می سازد و‏‎ ‎‏چه بهتر که امریکا و ریگان از مسیر سیاست مین گذاری شدۀ‏‎ ‎‏خلیج‌فارس که کوس رسوایی آنان را در جهان به صدا درآورده است‏‎ ‎‏مجدداً عبور نکند و بر مرکب غرور و جهلی که تا به حال دهها بار‏‎ ‎‏صاحب خود را بر زمین کوبانیده است، سوار نشود و لااقل شبح‏‎ ‎‏قدرت و قدرت نمایی خود را پیش نوکران خود مثل کویت حفظ کند‏‎ ‎‏و بیش از این آنان را از شکست و خفت خود شرمسار و سرافکنده‏‎ ‎‏نسازد و مطمئن باشند که ادامۀ جولان در خلیج فارس منطقه را به‏‎ ‎‏کانون خطر و بحران ناخواسته علیه خود آنان سوق می دهد. و دنیا اگر‏‎ ‎‏خودش را آمادۀ بحران نفت و به هم خوردن همۀ معادلات اقتصادی و‏‎ ‎‏تجاری و صنعتی کرده است، ما هم آماده ایم و کمربندها را محکم‏‎ ‎‏بسته ایم و همه چیز برای عملیات آماده است. و حتماً امریکا باید به‏‎ ‎‏این نکته برسد که دخالت نظامی در خلیج فارس صرفاً یک آزمایش‏‎ ‎‏نیست که یک دام بزرگ و یک بازی خطرناک است و ما و همۀ‏‎ ‎‏مسلمانان منطقۀ خلیج فارس، حضور نظامی ابرقدرتها را نقشه و‏‎ ‎‏مقدمۀ تهاجم و حمله به ممالک اسلامی و کشور جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏ایران و در ادامۀ حمایت از صدام تلقی می کنیم. مسلمانان جهان با‏‎ ‎‏همراهی نظام جمهوری اسلامی ایران عزم خود را جزم کنند تا‏‎ ‎‏دندانهای امریکا را در دهانش خرد کنند و نظاره گر شکوفایی گل‏‎ ‎‏آزادی و توحید و امامت جهان نبی اکرم باشند.(713)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 439

عدم خستگی ایران از جنگ

‏همۀ ابرقدرتها و حامیان رژیم رو به زوال بعث مطمئن باشند که‏‎ ‎‏بین المللی کردن درگیریها در جنگ و ایجاد جوّ فشار و جریانات‏‎ ‎‏ساختگی سیاسی و تبلیغاتی و دیپلماسی علیه جمهوری اسلامی ایران‏‎ ‎‏در جهان و دخالتهای نظامی و غیرنظامی در خلیج فارس و‏‎ ‎‏بزرگ نمایی مشکلات و اختلاف تراشی و ارائۀ تحلیلهای کور و‏‎ ‎‏بی ثمر، ما را از هدف سرنگونی صدام و حزب بعث عراق و تنبیه‏‎ ‎‏متجاوز باز نخواهد داشت و به لطف خدا تمامی فشارها و‏‎ ‎‏محاصره های جهانی را برای نیل به این هدف بزرگ تحمل می کنیم و‏‎ ‎‏از جنگ کردن در راه خدا خسته نمی شویم.(714)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اخطار به نظامیان امریکا و اروپا

‏امروز یکی از افتخارات بزرگ ملت ما این است که در برابر بزرگترین‏‎ ‎‏نمایش قدرت و آرایش ناوهای جنگی امریکا و اروپا در خلیج فارس‏‎ ‎‏صف آرایی نمود. و اینجانب به نظامهای امریکایی و اروپایی اخطار‏‎ ‎‏می کنم که تا دیر نشده و در باتلاق مرگ فرونرفته اید، از خلیج فارس‏‎ ‎‏بیرون روید. و همیشه اینگونه نیست که هواپیماهای مسافربری ما‏‎ ‎‏توسط ناوهای جنگی شما سرنگون شود؛ که ممکن است فرزندان‏‎ ‎‏انقلاب ناوهای جنگی شما را به قعر آبهای خلیج فارس بفرستند.(715)‏

29 / 4 / 67

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 440

  • )) ملک حسین، پادشاه سابق اردن.
  • )) قرارداد کمپ دیوید توافقنامه ای بود که میان سادات، رئیس جمهور مادام العمر حاکم بر مصر و مناخیم بگین، نخست وزیر وقت رژیم غاصب اسرائیل با میانجیگری جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت امریکا در آغاز سال 1358‌ه‌.ش‌. برابر با سپتامبر 1987 در شهر کمپ دیوید امریکا به امضا رسید.
  • )) حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر.
  • )) ملک حسن، پادشاه مراکش.
  • )) ملک حسین، پادشاه اردن.
  • )) سلطان قابوس، پادشاه عمان.
  • )) حضرت آیت الله خامنه ای که در آن زمان رئیس جمهور بودند.
  • )) صدام حسین، رئیس جمهور عراق.
  • )) اشاره به تحویل هواپیماهای سوپراستاندارد فرانسوی به عراق برای هدف قراردادن اهداف اقتصادی و کشتیهای نفتکش ایران.
  • )) رونالد ریگان، رئیس جمهور وقت امریکا.