فصل ششم: تذکرات واخطارها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فصل ششم: تذکرات واخطارها

          فصل ششم: تذکرات واخطارها

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏ تذکرات به نیروهای مسلح ایران

‏      هشدار به قاعدین و مخالفین داخلی‏

‏      هشدار به مردم و ارتش عراق‏

‏       هشدار به دولتهای منطقه ‏

‏ ‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 355

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 356