فصل پنجم: تبلیغات در دفاع مقدس
تبلیغات دشمن
انتشار شایعات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

انتشار شایعات

انتشار شایعات

‎ ‎

‏ ‏

شایعه پراکنی دشمن در جنگ

‏شایعه کردند که خرمشهر را آنها گرفتند. اصلاً از نزدیک، خود آقای‏‎ ‎‏بنی صدر رفته در خرمشهر، در آبادان، در جاهای دیگر رفته، خودش‏‎ ‎‏رفته. این شایعات را درست می کنند برای دلخوشی خودشان. شنیدم‏‎ ‎‏که امروز هم یک شایعۀ مرگ فلانی شده است، و دلخوش کرده‏‎ ‎‏خودش را به اینکه فلانی مُرد. من بمیرم که شما باید دعا کنید خدا‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 319

‏بمیرد! خدا هست، من کی هستم. ملت ما خدا دارد.(538)‏

4 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تخریب روحیۀ ارتش

‏کوشش کنید که این پیشرفتهایی که ‏‏[‏‏ارتش‏‏]‏‏ می کند یک قدری زیادتر‏‎ ‎‏باشد؛ برای اینکه ممکن است که صدام و دوستان صدام تبلیغ کنند در‏‎ ‎‏آنجا که این فرماندهی که کنار رفته است، حالا دیگر ضعف پیدا کرده‏‎ ‎‏است ارتش.‏

‏     با اینکه من می دانستم که امثال آقای بنی صدر‏‎[1]‎‏ گویندۀ خوبی‏‎ ‎‏هستند، اما در پیشرفت مطالب، شماها هستید که پیش می روید،‏‎ ‎‏سرباز است که کار را انجام می دهد، لکن ممکن است صدامیان یک‏‎ ‎‏وقت تبلیغ کنند به اینکه چه و روحیۀ ارتش خودشان را با این حقه‏‎ ‎‏بخواهند بالا ببرند و روحیۀ ارتش ما را بخواهند پایین بیاورند.‏

‏     شما اگر بعد از این واقعه، یکی دو تا پیروزی پیدا بکنید، این‏‎ ‎‏مطلب هم شکسته می شود و نمی تواند صدام دیگر تبلیغ بکند به اینکه‏‎ ‎‏نه، دیگر روحیه ها ضعیف شده است؛ نه، روحیه ها سرجای خودش‏‎ ‎‏هست، مسأله ای هم واقع نشده است و ارتش هم همه چیزش سر‏‎ ‎‏جای خودش است، فرماندهان سر جای خودشان هستند، هیچ قضیۀ‏‎ ‎‏تازه ای واقع نشده.(539)‏

24 / 3 / 60

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

کمک تبلیغاتی به صدام

‏شما می بینید که جمهوری اسلامی ایران که از ابتدا با آوای «نه شرقی و‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 320

‏نه غربی» برای استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی برپاخاست و‏‎ ‎‏انقلاب کرد و پیروز شد، تمام منحرفین و قدرتهای کافر در مقابلش‏‎ ‎‏جبهه گرفتند و علیه آن از خارج و داخل به وسیلۀ تفاله ها و انگلها و‏‎ ‎‏گروهکهای منافق ملحد به کارشکنی و شرارت پرداختند، و تمامی‏‎ ‎‏بوقهای تبلیغاتی علیه انقلاب اسلامی ایران به صدا درآمدند و‏‎ ‎‏دستگاههای نفاق افکن بین مسلمانان به تکاپو برخاستند و سیل تهمت‏‎ ‎‏و افترا به وسیلۀ موجهای استعماری به سوی جمهوری اسلامی ایران‏‎ ‎‏جاری گردید و کمکهای بیدریغ تبلیغاتی و تسلیحاتی از هر طرف به‏‎ ‎‏سوی رژیم عراق برای سرکوبی اسلام سرازیر شد.(540)‏

27 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اغوای صدام

‏تبلیغات خارجی و خصوصاً تبلیغات رادیوهای منحرف، مثل‏‎ ‎‏بی.بی.سی و رادیوی امریکا و رادیوهای دیگری که ملاحظه می شود،‏‎ ‎‏اینها به عالَم جلوه داده بودند که ایران به واسطۀ اینکه یک نظم و یک‏‎ ‎‏ترتیب خاصی ندارد، آشفته است و درهم ریخته است و جای این‏‎ ‎‏است که هر کس که بتواند، از این خوان نعمت یک چیزی بردارد! و‏‎ ‎‏همین موجب این شده بود که صدام بی خرد را اغوا کردند که برو و‏‎ ‎‏فتح قادسیه را تجدید کن و ایران یک لقمۀ چرب و نرمی است که به‏‎ ‎‏آسانی می شود او را بلعید! و این احمق هم بدون اینکه توجه به اطراف‏‎ ‎‏قضایا بکند، به واسطۀ آن غرور شیطانی که داشت و آن اغواهایی که‏‎ ‎‏شیاطین به او کردند و او را وادار کردند به اینکه حمله به ایران بکند.‏‎ ‎‏این کار ابلهانه را کرد و جزای خودش را دید و دارد می بیند.(541)‏

11 / 9 / 60

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 321

اتهام به جمهوری اسلامی

‏این آقایانی که از بلاد مختلفه آمده اند و در ایران الآن مجتمع هستند‏‎ ‎‏برای هفته مبارک وحدت، مطالعه کنند در اوضاع ایران. گوش کنند به‏‎ ‎‏رسانه های گروهی کشورهای قدرتمند و اتباع آنها و اوضاع ایران را هم‏‎ ‎‏ملاحظه کنند. ببینند که در ایران آن مسائلی که آنها طرح می کنند هست؟‏‎ ‎‏دولت ایران بچه های خردسال را هم می کشد؟ دولت ایران اطفال‏‎ ‎‏مسلمین را هم می کشد؟ دولت ایران الآن متزلزل است و ورشکسته‏‎ ‎‏است و همه چیزش از بین رفته است؟ ملت ایران الآن روبرگردانده اند‏‎ ‎‏از جمهوری اسلام؟ در بین ملت ایران اختلاف هست؟ اینها را مطالعه‏‎ ‎‏کنند و از آن طرف بروند، اگر همه نمی توانند بروند، از هر طایفه ای یک‏‎ ‎‏چند نفری مأمور بشود که بروند و ببینند صحنه هایی که صدام به وجود‏‎ ‎‏آورده است در کشور ما، ببینند خرابیهایی که این فاسد به امر دولتهای‏‎ ‎‏بزرگ انجام داده است چه جنایاتی است. بروند اردوگاههای آواره های‏‎ ‎‏ما را ببینند، و از آن طرف بروند جنگنده های ما و ارتش ما و سپاه‏‎ ‎‏پاسداران ما و همۀ ملت ما که سپاه پاسداران هست، آنها ملاحظه کنند،‏‎ ‎‏وقتی رفتند منعکس کنند. شما که بطور آزاد آمدید و این کشور را به نور‏‎ ‎‏خودتان منور کردید، بروید این موارد را ملاحظه کنید. شهرستانهای‏‎ ‎‏ایران را ببینید که آشفته است؟ همه به هم خورده است؟ ایران دیگر‏‎ ‎‏متزلزل شده به طوری که نمی تواند سر پای خود بایستد؟ یا اینکه اینها‏‎ ‎‏تبلیغاتی است که می کنند برای اینکه مسلمین جهان را از این انسجام‏‎ ‎‏بزرگی که در ایران پیدا شده است غافل کنند؟ شماها که آمدید بروید به‏‎ ‎‏بلاد خودتان، به ممالک خودتان، مسائلی که دارید عنوان کنید. اگر‏‎ ‎‏رسانه های گروهی به شما گوش بکنند، اگر روزنامه ها حرفهای شما را‏‎ ‎‏منعکس بکنند بروید مسائل ایران را طرح کنید.(542)‏

20 / 10 / 60

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 322

تبلیغ صلح طلبی صدام

‏تبلیغات زیادی که شما می دانید در همۀ بوقهای تبلیغاتی هست،‏‎ ‎‏اخیراً دیگر به اینجا رسیده اند که از این راه تبلیغ کنند که صدام‏‎ ‎‏صلح طلب است و ایران قبول نمی کند. ایران که می گوید ما از آن راهی‏‎ ‎‏که داریم عقب می نشینیم، ببینید چه راهی را او می گوید، ایران چه‏‎ ‎‏می گوید. در عین حالی که می دانند باز هم نخست وزیر ما،‏‎ ‎‏رئیس جمهور ما، رئیس مجلس ما، وزیر خارجۀ ما، همۀ اینها تکرار‏‎ ‎‏می کنند که بیایند اشخاص ببینند که ما چه می گوییم، آیا ما صلح طلب‏‎ ‎‏نیستیم؟ صدام صلح طلب است؟!(543)‏

24 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اعوجاج در تبلیغات دشمن

‏حُسن قضیه این است که تبلیغات اینقدر اختلاف دارد و اینقدر اعوجاج‏‎ ‎‏دارد و اینقدر خلاف ضروری است که دیگر هر که بشنود هم، اگر‏‎ ‎‏راست هم اینها بگویند، می گویند دروغ است. این بوقهای تبلیغاتی که‏‎ ‎‏هر روز یک چیز می گویند و هر روز یک مطلب واضح الفساد را‏‎ ‎‏می گویند، طوری اینها حیثیت خودشان را از دست داده اند که هر که‏‎ ‎‏بشنود که رادیوی کذایی چه گفت، می گوید رادیو دروغ می گوید.(544)‏

24 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تناقض در تبلیغات دشمن

‏تبلیغات بسیار عظیم دشمنان ما چون با اختلاف زیاد و تناقض گوییها‏‎ ‎‏انجام گرفته و می گیرد، گمان نمی کنم تأثیر چشمگیری داشته‏‎ ‎‏باشد.(545)‏

29 / 12 / 60

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 323

مخالفت با اسلام

‏ملاحظه می فرمایید که تمام رسانه های دنیا ـ به استثنای کمی از آنها - ‌و‏‎ ‎‏تمام رسانه های بزرگ دنیا الآن یا با صراحت و یا با تلویح با این‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی و اسلام مخالفت می کنند، و در هر شب و روز‏‎ ‎‏ساعات بسیار را برای سرکوبی جمهوری اسلامی صرف می کنند.(546)‏

26 / 2 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تخریب روحیۀ مردم

‏به طوری تبلیغات شده بود که همه چیز ما را می خواستند وابسته کنند به‏‎ ‎‏غیر، و به ما حالی کنند که شما هیچ کاری ازتان نمی آید، اصلاً جنگ معنا‏‎ ‎‏هیچ ندارد، شما نمی توانید اصلاً جنگ بکنید با هیچ جا اصلاً.(547)‏

22 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تبلیغ خستگی ملت از جنگ

‏امروز ابرقدرتها، ملت حاضر در صحنۀ ما را متهم می کنند که از‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی روبرگردانده، و از جنگ که حقیقتاً دفاع از اسلام‏‎ ‎‏است خسته شده اند. آنان ملت ایران را نشناخته اند و ناچار به‏‎ ‎‏دروغ پردازی پرداخته اند، و با اتهامات گوناگون به قوای مسلح و ملت‏‎ ‎‏ایران، تصمیم دارند به هر صورتی که هست بار دیگر جنایات خود را‏‎ ‎‏در ایران تکرار نمایند.(548)‏

31 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ادعای اعزام کودکان به جبهه

‏اجانب تبلیغ می کنند که در ایران بچه های کوچک را با زور به جبهه‏‎ ‎‏می فرستند، در حالی که چنین نیست. مردم می خواهند جلوی این‏‎ ‎‏جوانهای چهارده پانزده ساله را بگیرند که به جبهه نروند، ولی آنها از‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 324

‏دست پدر و مادرها فرار می کنند و به جبهه می روند. مسلماً فردی را‏‎ ‎‏که بالغ نیست، نه کسی می گوید به جبهه برو و نه کسی چنین حقی دارد‏‎ ‎‏که بگوید. مردم ما بحمدالله ، خودشان از رفتن به جبهه ها استقبال‏‎ ‎‏می کنند و جبهه ها را پر می کنند.(549)‏

3 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تبلیغ تلفات زیاد ایران

‏الآن که شما ملاحظه می کنید و صدامیان اشتلم‏‎[2]‎‏ می کشند که حتی در‏‎ ‎‏این نبرد آخر گاهی می گویند هفت هزار، گاهی می گویند پانزده هزار،‏‎ ‎‏ما از ایرانیان را ـ‌یعنی از این سپاهیان ایران را‌ کشتیم و از بین بردیم،‏‎ ‎‏بیش از چهار هزار ما نفرستادیم در جبهه ها. ما ارتشمان و قوایمان در‏‎ ‎‏کنار هستند الآن.(550)‏

21 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تبلیغات وسیع علیه ایران

‏ما که دستمان از تبلیغات کوتاه است، نسبت به آنها نمی توانیم آن قدر‏‎ ‎‏تبلیغ داشته باشیم؛ همۀ رسانه های گروهی در دست دشمنان ماست و‏‎ ‎‏هر روز هم تبلیغ می کنند و هر روز هم ایران را محکوم می کنند.‌... اگر‏‎ ‎‏چیزی ندارند، یا در مطبوعاتشان یا در رادیوهاشان یک مصاحبه‏‎ ‎‏درست می کنند. مصاحبه با کی؟ مصاحبه با آن که اینجا را چاپیده و‏‎ ‎‏فرار کرده، این را سند قرار می دهند و بر ضد ما تبلیغ می کنند. همۀ‏‎ ‎‏تبلیغات دنیا بر ضد ماست.(551)‏

21 / 11 / 61

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 325

تبلیغ دروغهای شاخدار

‏سردار نگونبخت قادسیه دستِ دریوزگی به هر طرف دراز و چشم امید‏‎ ‎‏به جنایتکاران ورشکسته دوخته که چند روزی دیگر به جنایات خود‏‎ ‎‏نسبت به ملت مظلوم عراق و مسلمان عرب و غیر عرب ایران و منطقه‏‎ ‎‏ادامه دهد. و آنچنان بیچاره و درمانده شده است که با وقاحت تمام، قلم‏‎ ‎‏سیاه بر ادعاهای پوچ خود کشیده، و با اسرائیل ـ‌که تا دیروز ادعای‏‎ ‎‏دشمنی با آن را می کرد‌ دوست صمیمی شده، و با امریکا ـ‌که مدعی ترک‏‎ ‎‏روابط با آن بود‌ آرزوی وابستگی می کند، و با دویله های وابسته به‏‎ ‎‏امریکا ـ‌که با اخافه و ارعاب و عربده جیب آنان را خالی کرده بود‌ اکنون‏‎ ‎‏با تملق و سرافکندگی چشم طمع دوخته است، و به حسنی‏‎[3]‎‏ و حسن‏‎[4]‎‏ و‏‎ ‎‏حسین‏‎[5]‎‏ و نمیری‏‎[6]‎‏ و دیگر جنایتکاران تاریخ ـ‌که خود ورشکستگانی‏‎ ‎‏بیش نیستند‌ امید نجات بسته است.و بوق و شیپور رسانه های گروهی‏‎ ‎‏سرتاسری با تبلیغاتی که امروز دروغهای شاخدارشان بر همگان روشن‏‎ ‎‏گردیده است، برای نجات این غریق وامانده به دست و پا افتاده اند تا چند‏‎ ‎‏روز دیگر بر رخسار درخشندۀ آفتاب عالمتاب اسلام پرده پوشند،با‏‎ ‎‏آنکه خود می دانند این سیل خروشان رحمت الهی برای نجات‏‎ ‎‏مسلمانان و جمیع مستضعفان و محرومان جهان را با حیله های شیطانی‏‎ ‎‏نتوان جلوگیری کرد،و این خورشید آسمان معنویت را با تبلیغات‏‎ ‎‏دروغین خاموش نتوان نمود.(552)‏

22 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تبلیغات دروغین

‏شماها و رسانه های گروهی اکثر ایستگاهها، چه تبلیغ دروغین بکنید‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 326

‏و چه نکنید و چه چشم و گوشهای خود را از حقیقت روشن ببندید یا‏‎ ‎‏نه، صدام عفلقی و حزب بعث عراق اساساً ضد اسلامند و در منطقه‏‎ ‎‏فتنه انگیزند.(553)‏

22 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تبلیغات همه جانبۀ دشمن

‏شما می بینید که در مقابل شما جوانهای عزیز سرتاسر ملت، سرتاسر‏‎ ‎‏کشور، جوانهای برومند سرتاسر کشور، در مقابل شما همه جور‏‎ ‎‏دشمنی هست، دشمنهای نظامی هست، دشمنهای تبلیغاتی هست.‏‎ ‎‏شما الآن ملاحظه می کنید که این نفتی‏‎[7]‎‏ که الآن نشت کرده است در‏‎ ‎‏خلیج و برادرهای خلیجی ما را به زحمت انداخته است و ملت عرب‏‎ ‎‏را دارد به زحمت می اندازد و الآن در حال زحمت هستند، شما‏‎ ‎‏ملاحظه بکنید که تمام این تبلیغات خارجی باز به ضد ماست. نظیر‏‎ ‎‏این است که بگویند که چرا شما نفت دارید تا اینکه صدام بزند و‏‎ ‎‏نفتتان بیاید، این تقصیر با شماست که نفت دارید، این تقصیر با‏‎ ‎‏شماست که مردمتان در خوزستان هستند، تقصیر از صدام نیست که‏‎ ‎‏اینها را می کشد، تقصیر از آنهاست که آنجا هستند و کشته می شوند.‏‎ ‎‏اینها وضعشان اینطوری است که یک کلمه راجع به صدام که چرا این‏‎ ‎‏کار را کردی، چرا این نفت را، حالا ما کار نداریم به ‏‏[‏‏اینکه‏‏]‏‏ احتیاج به‏‎ ‎‏این نفت جزئی نداریم بحمدالله . ما راجع به این حرف می زنیم که‏‎ ‎‏خوب، این برادرهای عربی که الآن در اطراف خلیج هستند، از کویت‏‎ ‎‏و نمی دانم قطر و دوبی و بحرین و امثال اینها، اینها الآن در مضیقۀ آب‏‎ ‎‏هستند، نمی گویند که چرا این کار را کردی، این دولتها نمی گویند‏‎ ‎‏صدام چرا این کار را کرده، می گویند نفتهای ایران آمده اینجا! نفتهای‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 327

‏ایران خودش راه افتاده رفته آنجا! اصلاً وضع دنیا یک وضع تأسفباری‏‎ ‎‏است که نمی شود گفت که این چه جور وضعی پیدا کرده؛ این چه‏‎ ‎‏روحیه ای است که این مردم دنیا پیدا کردند. یعنی اینهایی که‏‎ ‎‏رسانه های گروهی دستشان است و اینهایی که قدرتها دستشان است‏‎ ‎‏اجتماع می کنند که ببینیم چه باید کرد. خوب، چه باید کرد؟ هرچه‏‎ ‎‏صدام اجازه فرمایند آنطور باید عمل کرد! یک نفر آدمی که این همه‏‎ ‎‏تاکنون جنایت کرده و یک کلمه نگفتید شماها.(554)‏

21 / 1 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سکوت در برابر جنایات عراق

‏ارزشهای انسانی دفن شده است در دنیا. انسانیت در دنیا دفن شده‏‎ ‎‏است. آنهایی که دعوی حقوق بشر می کنند، و سازمانها و کذا که با‏‎ ‎‏عرض و طول و طَمْطَراق زیاد در دنیا هستند، ندیدیم که محکوم کنند‏‎ ‎‏این عمل را.‏‎[8]‎‏ به دروغ از آنهایی که با ما دشمنند چیزی را می گیرند و‏‎ ‎‏در مقابل، مقابل اسلام و در مقابل ایران، ملت عزیز ایران اطلاعیه‏‎ ‎‏صادر می کنند و هشدار می دهند به ما، و دلیلشان این است که دشمنها‏‎ ‎‏اینطور گفته اند. دلیل محکم سازمانهای دنیا این است که شما بچه های‏‎ ‎‏کوچک را در خیابانها می کشید و هر روز در اوین‏‎[9]‎‏ صدها نفر را‏‎ ‎‏تیرباران می کنید؛ دلیلش این است که منافقین گفته اند. این دلیل‏‎ ‎‏بزرگی است برای سازمان، اما سازمانها نمی پرسند که صدام چه کرده‏‎ ‎‏است در اینجا. وضع دنیا اینطور شده است.(555)‏

4 / 2 / 62

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 328

تبلیغات دامنه دار بر‌ضد‌ایران

‏تبلیغات دامنه داری که ایران الآن چه شده است، بچه های کوچک را‏‎ ‎‏چه می کنند، بچه های دون پانزده سال و چهارده سال را به زور‏‎ ‎‏می فرستند به جبهه ها، که تازه همین مسأله بوده است، و نمی دانم‏‎ ‎‏طرفدار حقوق بشر اعتراض کرده، آنها هم نشسته اند آنجا و گوششان‏‎ ‎‏به این است که رادیو امریکا چه بگوید، رادیوی بی‌بی‌سی چه بگوید،‏‎ ‎‏رادیوی کذا چه بگوید. خودشان مسائل را می دانند، نه اینکه ندانند‏‎ ‎‏اینها، لکن برای اینکه ایران را محکوم کنند این مسائل را‏‎ ‎‏می گویند.(556)‏

15 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حمایت تبلیغاتی از صدام

‏امروز امریکا و شوروی و فرانسه و سایر قدرتها از اسلام احساس‏‎ ‎‏خطر کردند و به همین جهت به سود صدام تبلیغاتی را راه انداخته اند.‏‎ ‎‏آنها اینطور در ذهنشان آمده است ـ‌که درست هم هست‌ که اگر‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی پابگیرد و باقی بماند، جای پایی از آنها باقی‏‎ ‎‏نخواهد ماند، و می ترسند که از همۀ منطقه دستشان کوتاه شود.(557)‏

28 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تبلیغات ضدایرانی ابرقدرتها

‏الآن معلوم است صدمۀ این جنگ بر دوش امریکا وارد شده است،‏‎ ‎‏می بینید که چه می کند در اینجا، می آید در خلیج فارس چه می کند،‏‎ ‎‏نمی دانم در کجا چه می کند، هیاهو می کند که ما نمی گذاریم چه بشود،‏‎ ‎‏از این حرفهایی که می زنند و هیچ وقت هم فایده ای ندارد. در سایر‏‎ ‎‏جاها، فرانسه هم همین طور، انگلستان هم همین طور، همۀ اینها‏‎ ‎‏چون سنگینی جنگ بر آنها واقع شده است و اینجا می بینند غیرمسائل‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 329

‏دیگری است، اینجا یک مسألۀ بالاتر از مسائل دیگر است، از این‏‎ ‎‏جهت آنها تبلیغاتشان هی زیاد می شود و تشرهایشان هی زیاد‏‎ ‎‏می شود، به خیال اینکه ما از این تشرها مثلاً می ترسیم.(558)‏

14 / 12 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بزرگ نمایی صدام

‏اینها از هر راهی که دستشان برسد شروع می کنند به تبلیغات. صدام‏‎ ‎‏هر وقت که مجال پیدا بکند، بدبخت می گوید: ما هر وقت بخواهیم،‏‎ ‎‏جزیرۀ خارک را با خاک یکسان می کنیم. ما از روحیۀ او متوجه هستیم‏‎ ‎‏که اگر یک آن فرصت پیدا بکند و قدرت پیدا کند، جزیرۀ خارک که‏‎ ‎‏هیچی، تهران را هم از بین می برد. یک همچون موجود خبیثی است،‏‎ ‎‏لکن نمی تواند. تودهنی خورده است او. الآن در عراق هم آشفته است‏‎ ‎‏کارش. قدرتهای بزرگ هم معلوم نیست دیگر حالا صدام را همچو‏‎ ‎‏قبول داشته باشند. ولی آنها می گویند، ولو اینکه حالا در بین خودشان‏‎ ‎‏یک لافی زده باشند، یک صحبتی کرده باشند، رسانه های گروهی هم‏‎ ‎‏شروع می کنند؛ «پرزیدنت صدام حسین دیروز در بین مردم چی‏‎ ‎‏گفت.»، به آنهایی که فرار کرده بودند، نشان شجاعت داد، در بین آنها چه‏‎ ‎‏گفت! اینها مسائلی است که گفته می شود. خوب! آدم چه بکند؟(559)‏

18 / 5 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تأثیر معکوس تبلیغات دشمن

‏شما بدانید، هرچه تبلیغات دنیا و شیاطین دنیا بر ضد شما می گویند،‏‎ ‎‏دلیل بر قدرت شماست.(560)‏

4 / 2 / 64

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 330

تبلیغ خستگی مردم از جنگ

‏تبلیغ به اینکه «مردم دیگر خسته شدند از جنگ»، این خستگی‏‎ ‎‏ایجاد‌می کند؟ روز قدس‏‎[10]‎‏ یکدفعه سیلی زد به صورت همه شان و‏‎ ‎‏تحلیل عملی ای که ملت ایران کرد، تمام تحلیلهای آنها را نقش به‏‎ ‎‏آب کرد. این هنر اسلام است از یک طرف و هنر ملت ایران است از‏‎ ‎‏طرف دیگر. در روز قدس که همه شاهد بودید و سفرایی هم که‏‎ ‎‏گفتند امروز هستند اینجا، آنها هم شاهد بودند. روز قدس یک‏‎ ‎‏مطلبی نبود که در مخیلۀ امثال کارتر و امثال رؤسای جمهور امریکا‏‎ ‎‏ـ‌چه حالا و چه سابق‌ وارد بشود. آنها خیال می کردند که ـ‌از بس به‏‎ ‎‏آنها اشتباهی فهمانده بودند‌ خیال می کردند که ایران دیگر خسته‏‎ ‎‏شده است، «این قدر به مردم فشار آمده، خانه ها بر رویشان خراب‏‎ ‎‏شده است، آواره شده اند، اینها دیگر از میدان در رفته اند، بنابراین،‏‎ ‎‏می شود زود قضایا را ختم کرد»، یکدفعه چشم باز کردند و ایران را‏‎ ‎‏دیدند که یکپارچه قیام است و یکپارچه جنگ خواهی؛ یعنی‏‎ ‎‏مدافع.(561)‏

30 / 3 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتهام تروریست بودن ایران

‏این قدر هیاهو راه انداختند برای جلوگیری از تروریست، آن قدر‏‎ ‎‏تبلیغات کردند که ایران تروریست پرور است و ایران چطور و جزء‏‎ ‎‏تروریست. عراق از جرگۀ تروریستها خارج شد چون سجده کرد به‏‎ ‎‏امریکا، و ایران وارد شد برای اینکه اعتنای به آنها نکرده، میزان‏‎ ‎‏تروریستی همین است پیش آنها و خود آنها مرکز این امور هستند.‏‎ ‎‏اگر فوج فوج مردم را بکشند، بریزند بکشند، قتل عام کنند هیچ‏‎ ‎‏اشکالی نیست، بعد نسبت می دهند به ایران که در حبسهایش کشتار‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 331

‏چه شد و چه شده.(562)‏

9 / 9 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تبلیغ پیروزی دروغین عراق

‏جزیرۀ خارک را خوب! زدند، بعضی جاهایش هم اشکال دارد. معلوم‏‎ ‎‏است زدند، اما توانستند که نفت ایران را قطع کنند؟ نتوانستند، الآن هم‏‎ ‎‏باز با اینکه می گویند که، خود آنها عده ایشان می گویند به اینکه الآن‏‎ ‎‏همان طور که سابق جریان داشت نفت، حالا هم جریان دارد بلکه‏‎ ‎‏بیشتر یک قدری، الآن هم می گویند که ایران تمام شد نفتش، تمام شد.‏‎ ‎‏من نمی دانم جزیرۀ خارک چند دفعه نابود باید بشود؟ اولی که زدند‏‎ ‎‏گفتند ما با خاک یکسانش کردیم، پس باید یک قطره نفت نداشته‏‎ ‎‏باشد، خاک است دیگر! بعد چهل و نه مرتبه می گویند یا چند و چند‏‎ ‎‏مرتبه تازه زدند، هر دفعه می گویند ما از بین بردیمش. خوب، یک‏‎ ‎‏چیز را چند دفعه از بین می برید؟ این وضع دنیاست.(563)‏

9 / 9 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

گوش ندادن به تبلیغات دشمن

‏بر ماست که به هیچ یک از این بوقهای تبلیغاتی و آنهایی که تبع آنها‏‎ ‎‏هستند یا از زبان امریکا صحبت می کنند یا اشتباه می کنند در‏‎ ‎‏امور‌راجع به این که جنگ را باید پایان داد، هیچ گوش ندهیم.‏‎ ‎‏جنگ‌ممکن نیست پایان بپذیرد، الاّ به رفتن این حزب فاسد،‏‎ ‎‏ان شاءالله .(564)‏

25 / 1 / 66

*  *  *

‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 332

  • )) سیدابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران و فرمانده کل قوا که در 20 / 3 / 60 از فرماندهی کل قوا عزل شد.
  • )) لاف پهلوانی زدن.
  • )) حُسنی مبارک، رئیس جمهور مصر که پس از انور سادات به قدرت رسید.
  • )) ملک حسن دوم، پادشاه مراکش.
  • )) ملک حسین، پادشاه سابق اردن.
  • )) جعفر نُمیری، رئیس جمهور اسبق سودان.
  • )) حملۀ هواپیمای عراق به یک فروند کشتی نفتکش ایران و نشت نفت به آبهای کشورهای حوزۀ خلیج فارس.
  • )) اشاره به موشک باران دزفول و اندیمشک توسط عراق.
  • )) اشاره به زندان اوین تهران.
  • )) اشاره به تظاهرات روز قدس.