مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

مقدمه

مقدمه

‏با پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری جمهوری اسلامی در ایران، امریکا که منافع خود را در این‏‎ ‎‏کشور از دست رفته دید، با کمک عوامل داخلی و خارجی خود به منظور سرنگونی‏‎ ‎‏جمهوری‌اسلامی و بازگرداندن مطامع نامشروع خود که با نام منافع در تعقیب آن بود، دست به‏‎ ‎‏اقداماتی زد، که اگر نبود بیداری و هوشیاری ملت ایران، هر کدام می توانست به فروپاشی یک‏‎ ‎‏نظام نوپا بیانجامد. از جمله این اقدامات می توان از غائلۀ گنبد، برانگیختن احساسات قومی با‏‎ ‎‏نامهای خلق عرب، خلق بلوچ و انفصال کردستان از ایران و به آشوب کشاندن دانشگاهها نام برد.‏

‏     ‏‏سفارت امریکا در ایران، کانون چنین توطئه هایی بود که با تسخیر آن توسط دانشجویان‏‎ ‎‏پیرو خط امام، دیگر انجام اینگونه توطئه ها عملی نبود و امریکا ناگزیر رابطه خود را با ایران‏‎ ‎‏قطع کرد. حضرت امام (س) طی پیامی قطع رابطۀ امریکا را به نفع ملّت ایران و انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی دانستند و فرمودند:‏

«...ما این قطع رابطه را به فال نیک می گیریم؛ چون که این قطع رابطه دلیلی بر قطع امید‎ ‎امریکا از ایران است.»‎[1]‎

‏    ‏‏امریکا پس از این رسوایی، برنامۀ دیگر خود را که تدارک جنگ علیه این نظام نوپا بود به‏‎ ‎‏اجرا گذاشت. آماده ساختن رژیم بعث عراق برای حمله به ایران، که تا آن زمان هم پیمان‏‎ ‎‏شوروی تلقی می شد، بهترین گزینه برای امریکا بود؛ چرا که با حذف نظام شاهنشاهی در‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه ا

‏ایران و خارج شدن این کشور از نیم سایۀ بلوک غرب و به تبع، پشت کردن به نقشی که به‏‎ ‎‏عنوان ژاندارم منطقه برای ایران قائل شده بودند، خلأ قدرت برای امریکا در این منطقه را‏‎ ‎‏موجب گردید و با به هم خوردن توازن قوا و معادلات استراتژیک بین شرق و غرب، سپردن‏‎ ‎‏چنین نقشی به حزب بعث عراق برای امریکایی ها می توانست یک گزینه نسبتاً مناسب باشد.‏‎ ‎‏بالاخص که در این هنگام، شوروی نیز با دخالت نظامی در افغانستان دچار مشکلات فراوان‏‎ ‎‏شده بود و امکان سازش امریکا با رقیب فراهم بود؛ لذا برای اولین بار در دوران جنگ سرد،‏‎ ‎‏امریکا و شوروی بر سر حمله عراق به ایران توافق کردند؛ زیرا رهبران شوروی نیز به تصور‏‎ ‎‏آنکه مشغول شدن ایران با یک کشور همسایه، موجبی برای غفلت جمهوری اسلامی ایران‏‎ ‎‏از سرنوشته همسایه دیگر خود خواهد شد، آن را یک مزیت محسوب می کردند.‏

‏     وقتی برای اولین بار در تاریخ جنگ سرد، شرق و غرب سیاسی برای مقابله با یک نظام‏‎ ‎‏«نه‏‏‌‏‏شرقی نه غربی»، توافق کردند که جنگ را به ایران اسلامی تحمیل کنند تا این کانون نور را‏‎ ‎‏که گرمابخش دلهای محرومان و مستضعفان جهان و شادی آفرین قلوب تمامی رنجدیدگان‏‎ ‎‏تاریخ معاصر بود، براندازند و به ملتهای مظلوم و تحت ستم که با پیروزی انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏جانی تازه در کالبدشان دمیده شده بود، بباورانند که هر حرکت استقلال طلبانه و‏‎ ‎‏آزادیخواهانه، در برابر خواست و ارادۀ ابرقدرتها محکوم به شکست است! باید تبعات آن را‏‎ ‎‏نیز متوجه می شدند؛ اما گویی در تصمیمات شریرانه، مقدرات به گونه ای دیگر رقم‌می خورد.‏‎ ‎‏چنانکه چندی پس از پایان جنگ، عراق به کویت حمله کرد، سپس امریکا عراق را مورد‌‏‏حمله‏‎ ‎‏قرار داد، شوروی از هم پاشید و امریکا نقش ژاندارمی منطقه را رأساً به عهده گرفت و در این‏‎ ‎‏نقش جدید، دولت خود را به عنوان دولتی جنگ افروز به جهانیان معرفی کرد.‏

‏     تحمیل جنگ بر ایران و  سیر تحولات آن نشان داد محاسبات قدرتها تا چه میزان‏‎ ‎‏غیر‌واقع بینانه است؛ چرا که امّت سربلند و مقاوم ما که از آموزه های مکتبی چون اسلام ناب‏‎ ‎‏سیراب شده، و عشق به پیامبر اکرم (ص) و ائمه هدی (ع) با جانش درآمیخته و با باور قلبی به‏‎ ‎‏آیۀ شریفۀ: ‏کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٍ کَثیرَةً بِاِذنِ الله ‏ راه خویش را انتخاب کرده بود، در عرصۀ‏‎ ‎‏دفاع، از عشق مایه گرفت و از جان مایه گذاشت و در حراست از میهن اسلامی حتی یک گام‏‎ ‎‏عقب ننشست و هنرمندانه توانست معنویت انقلاب را به جهان صادر کند.‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه ب

‏     همانگونه که انقلاب اسلامی با رهبری حضرت امام خمینی (س) به پیروزی رسید، در‏‎ ‎‏دفاع مقدس نیز با رهنمودها و فرماندهی ایشان ادامه یافت، و آنچه حاصل شد دستاوردی‏‎ ‎‏عظیم بود؛ چرا که در دویست سال اخیر، برای اولین بار ایران در جنگی نابرابر حتی یک‏‎ ‎‏وجب از خاک خود را از دست نداد؛ از مستشاران خارجی کمک نگرفت؛ روی پای خود‏‎ ‎‏مردانه ایستاد؛ در صنایع دفاعی به خودکفایی رسید؛ حتی در اوج جنگ از رفتن به پای‏‎ ‎‏صندوقهای رأی برای تعیین سرنوشت، غفلت نکرد و خود را به عنوان قدرتی که می تواند‏‎ ‎‏پشتوانه مستضعفان جهان باشد تثبیت کرد.‏

‏     در این تبیان آنچه گردآوری شده، آن دسته از رهنمودهای آن رهبر بزرگ است که با‏‎ ‎‏دوران حماسه دفاع که بحق، دفاع مقدس نام گرفت، ارتباط مستقیم دارد و می تواند همواره‏‎ ‎‏در زمینۀ دفاع ملتها از هویت و استقلال خویش، مشعل راه بماند.‏

‏ ‏

ویژگیهای این مجموعه

‏     ‏‏این مجموعه که در شاخۀ جنگ و جهاد گروه اجتماعی معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم‏‎ ‎‏و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده است، مشتمل بر نه فصل می باشد:‏

‏     فصل اول که «علل جنگ و هویت ما در جنگ تحمیلی» نام دارد، به مباحثی دربارۀ علل‏‎ ‎‏تحمیل جنگ، هویت ما در جنگ تحمیلی، ضرورت دفاع، انگیزه های دفاعی و شعارهای‏‎ ‎‏اصولی در جنگ، اختصاص داده شده است.‏

‏     فصل دوم با عنوان «ایجاد روحیه جنگی و دفاعی» آورده شده و در آن تشویق و تقدیر از‏‎ ‎‏رزمندگان، دعوت از مردم برای دفاع و کمک به رفع موانع در جنگ مطرح گردیده است.‏

‏     در فصل سوم به نقش اقشار مختلف با عنوان «مردم در جنگ» پرداخته شده است.‏

‏     در فصل چهارم «نقش نهادها در جنگ» از جمله نهادهای دینی، نظامی، مردمی و‏‎ ‎‏سازمانهای پشتیبانی مورد توجه بوده است.‏

‏     در فصل پنجم مباحثی درباره «تبلیغات در دفاع مقدس» مورد اشاره قرار گرفته است.‏

‏     در فصل ششم «تذکرات و اخطارهای حضرت امام (س)» به نیروهای مسلح، مردم و‏‎ ‎‏ارتش عراق و دولتهای منطقه گردآوری شده است.‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه ج

‏     فصل هفتم با عنوان «دشمن در جنگ تحمیلی»، صفات و ماهیت دشمن، جنایات دشمن‏‎ ‎‏بر مردم عراق و ایران، و حامیان دشمن را بیان می کند.‏

‏     ‏‏فصل هشتم که «صلح و پذیرش قطعنامه 598» نام دارد، مطالبی درباره صلح تحمیلی، ادعای‏‎ ‎‏صلح، صلح واقعی، سازمانهای صلح طلب و علل پذیرش قطعنامه 598 مطرح گردیده است.‏

‏     ‏‏و در فصل آخر «برکات و دستاوردهای جنگ» تقدیم می گردد.‏

‏     این مجموعه با توجه به نکات ذیل تنظیم شده است:‏

‏     1ـ علاوه بر انتخاب عناوین و سرفصلهای مطالب، برای هر یک از قطعات منتخب نیز‏‎ ‎‏عنوانی در نظر گرفته شده که عبارت آن دقیقاً عین عبارت حضرت امام (س) نیست، هر چند‏‎ ‎‏کوشش شده به تعابیر ایشان نزدیک باشد؛ بنابراین عناوین مذکور از تنظیم کنندگان این‏‎ ‎‏مجموعه می باشد و نباید به حضرت امام منتسب گردد.‏

‏     2ـ در تنظیم قطعات منتخب داخلی هر یک از فصول و عناوین فرعی ترتیب و توالی‏‎ ‎‏تاریخی صدور آنها از طرف حضرت امام (س) ملاک بوده است، نه توالی منطقی مطالب.‏

‏     3ـ تاریخ صدور پیامها و سخنرانیهای حضرت امام مأخوذ از مجموعه ‏‏صحیفه امام‏‏، در‏‎ ‎‏ذیل هر قطعه ذکر شده و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل در پایان هر قطعه،‏‎ ‎‏در انتهای کتاب آورده شده است.‏

‏     4ـ از آنجا که ترتیب و تفکیک موضوعات این مجموعه توسط خود حضرت امام (س)‏‎ ‎‏صورت نگرفته است، به ناچار جمع آوری و تنظیم آنها به صورت فعلی دارای کاستیهایی‏‎ ‎‏است که مسئولیت آن برعهده تنظیم کنندگان می باشد.‏

‏     در پایان لازم می دانیم از کلیه همکارانی که ما را در تدوین این مجموعه یاری داده اند،‏‎ ‎‏بویژه برادر علی اصغر رحمتی، سپاسگزاری نماییم و لازم است از شهید سید مرتضی آوینی‏‎ ‎‏یاد گردد که در اواخر سال 1368 و در بدو تشکیل گروه جنگ و جهاد، دعوت مؤسسه را برای‏‎ ‎‏سرپرستی این گروه پذیرا شد و مجموعه تبیانهایی که به دفاع مقدس مرتبط می باشد، به‏‎ ‎‏نحوی از یادگارهای ایشان محسوب می گردد.‏

‏ ‏

معاونت پژوهشی

‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (س)‏

‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه د

  • ))صحیفه امام؛ ج 12، ص 233 .