توسعه و عدالت از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عزتی، مرتضی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1380

زبان اثر : فارسی

توسعه و عدالت از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)

‏ ‏توسعه و عدالت از دیدگاه حضرت امام خمینی (س)

‏ ‏

مرتضی عزتی‎[1]‎

‏ ‏

چکیده

‏     ‏‏عدالت و توسعه دو مفهوم مهم و تحقق هر یک از آنها از آرمانهای‏‎ ‎‏بزرگ انسانی است. اندیشمندان مختلف برای این دو موضوع اهمیت‏‎ ‎‏ویژه ای قائل شده اند و در زمینه آنها مباحث گسترده ای را مطرح کرده اند.‏‎ ‎‏گاهی از اوقات این دو آرمان بزرگ در تعارض قرار می گیرند. در این زمینه‏‎ ‎‏نیز مسایل عمده ای وجود دارد، هنگام تعارض این دو، کدام باید مقدم‏‎ ‎‏داشته شود؟ در این زمینه نیز دیدگاههای مختلفی وجود دارد. حضرت‏‎ ‎‏امام خمینی (س) نیز در این زمینه نظراتی داشته اند. اما دیدگاههای آن‏‎ ‎‏حضرت در این زمینه به صورت منسجم و منظم از سوی ایشان ارایه نشده‏‎ ‎‏است. این تحقیق در صدد آن بوده است تا این دیدگاهها را به صورتی‏‎ ‎‏منسجم تبیین کند. در این تبیین تلاش شده است جایگاهی که اسلام برای‏‎ ‎‏این دو هدف و آرمان قایل شده است از دیدگاه حضرت امام مشخص‏