تربیت کودک و جوان از دیدگاه حضرت امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : کردلو، منیره

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

تربیت کودک و جوان از دیدگاه حضرت امام خمینی

تربیت کودکان و جوانان از دیدگاه حضرت امام 

 نوشته: منیره کردلو

‏تاکنون مکاتب مختلف روانشناسی پیرامون "عوامل موثر در رشد" سخن رانده اند؛ مکاتبی‏‎ ‎‏چون مکتب فروید، را جرز، آدلر، اریک فرام، الیس، برن، گلاسر و ... هرکدام زاویه ای از انسان را‏‎ ‎‏موردنظر قرار داده و از آنجایی که این مکاتب به منبع وحی اتصال ندارند، نمی توانند به همه‏‎ ‎‏ابعاد آدمی توجه داشته باشند فلذا هر کدام با دید محدود خود با شناخت انسان پرداخته اند. ‏

‏اما حضرت امام(ره) بدلیل اینکه 1 ـ معارف را از سر منبع وحی "قرآن" و سخنان معصومین‏‎ ‎‏فرا گرفته و خود نیز فقیه و مجتهد در دین بودند 2 ـ خود معلمی بودند که سالیان سال به امر‏‎ ‎‏تربیت شاگردان و شخصیت های بزرگواری چون شهید مطهری و حضرت آیت الله خامنه ای و ... ‏‎ ‎‏پرداخته اند و اصول اسلامی را در مقام عمل بکار برده اند 3 ـ و نیز ایشان یک جامعه شناس و‏‎ ‎‏سیاستمدار به معنی واقعی کلمه هستند، مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه و دین را‏‎ ‎‏می شناسند. لذا راهبردهایشان تنها جنبه تئوریک ندارد و از جنبه صرفاً علمی برخوردار نیست‏‎ ‎‏بلکه زمانی که در مقام عمل عرضه می شود، در سیطره قوانین شرع و عقل می باشد‏‎[1]‎

‏در این تحقیق ابتدائاً بر آن هستیم که دیدگاه حضرت امام(ره) را پیرامون "عوامل موثر در‏‎ ‎‏رشد" را مورد بررسی قرار دهیم. از بیانات ایشان اینطور برمی آید که چهار عامل در رشد آدمی‏‎ ‎‏مؤثرند که عبارتند از: ‏1 ـ محیط 2 ـ وراثت 3 ـ فطرت 4 ـ اراده (خود فرد) 

‏1 ـ و اما محیط شامل عواملی همچون: تأثیر دین، فرهنگ، خانواده، مدرسه، رسانه ها،‏‎ ‎‏حکومت‏

‏"شما می توانید که جوانها را تربیت کنید به یک تربیتی که تقوی در آن باشد"‏ ‎[2]‎

حضرت امام خمینی(ره) 


کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 397

"بچه های کوچک که در دست معلمین ... است لایق این هستند که یک انسان به تمام معنی‏‎ ‎‏بشوند و لایق این هستند که یک شیطان بشوند، یک حیوان بشوند، تربیت است که این طفل را‏‎ ‎‏به راه انسانیت وا می دارد یا به راه حیوانیت"‏ ‎[3]‎

‏در باب تأثیر فرهنگ می فرمایند: ‏

‏"وقتی فرهنگ فاسد شد جوانهای ما که زیر بنای تأسیس همه چیز هستند، از دست ما‏‎ ‎‏می روند."‏‎[4]‎ ‏اما م(ره) ‏

‏"به آنها حالی کنید که شما خودتان مفاخر داشتید، خودتان فرهنگ دارید، خودتان همه چیز‏‎ ‎‏دارید"‏‎[5]‎  ‏ امام(ره) ‏

‏در خصوص اثر دین بر جوان می فرمایند: ‏

‏"این جوانها را خدای تبارک و تعالی توفیق داد از آنجا درآمدند به سنگرها رفتند."‏‎[6]‎

‏"و نکتۀ دیگری که از باب نهایت ارادت و علاقه ام به جوانان عرض می کنم، این است که در‏‎ ‎‏مسیر ارزشها و معنویات از وجود روحانیت و علماء متعهد اسلام استفاده کنید و هیچ گاه و تحت‏‎ ‎‏هیچ شرایطی خود را بی نیاز از هدایت و همکاری آنان ندانید."‏‎[7]‎ 

‏"اگر نبودند اینها (روحانیت) این جوانهایی که از دست ما گرفته بودند، از دست اسلام گرفته‏‎ ‎‏بودند و در مراکز فحشاء برده بودند ... ‏‎[8]‎

‏خانواده بعنوان یک نهاد (هر چند کوچک) نقش بسزایی در سازندگی شخصیت فرد، ایفا‏‎ ‎‏می کند. ‏

‏حضرت امام خمینی(ره) در این خصوص می فرمایند: ‏

‏"این خانه کوچک فاطمه "سلام الله علیها" و این افرادی که در آن خانه تربیت شدند که به‏‎ ‎‏حسب عدد، چهار پنج نفر بودند و به حسب واقع تمام حق تعالی را تجلی دادند."‏‎[9]‎

‏"دامن مادر بزرگترین مدرسه ای است که بچه در آن تربیت می شود آنچه که بچه از مادر‏‎ ‎‏می شنود غیر از آن چیزی است که از معلم می شنود"‏‎[10]‎

‏"خانه های شما باید خانه تربیت اولاد باشد، منزل علماست منزل شما و منزل تربیت دینی،‏‎ ‎‏منزل تربیت علمی، تهذیب اخلاق باشد، توجه به سرنوشت اینها در عهده پدران است و در‏‎ ‎‏عهده مادرها، مادرها بیشتر مسؤول هستند و مادرها اشرف هستند، شرافت مادری از شرافت‏‎ ‎‏پدری بیشتر است"‏‎[11]‎


کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 398

"شغل بچه داری، شریفترین شغل در عالم بزرگ کردن یک بچه است و تحویل دادن یک‏‎ ‎‏انسان است به جامعه"‏‎[12]‎

‏"اول مدرسه ای که بچه دارد، دامن مادر است، مادر خوب، بچه خوب تربیت می کند و خدای‏‎ ‎‏نخواسته اگر مادر منحرف است، بچه از همان توی دامن مادر منحرف بیرون می آید. و چون‏‎ ‎‏بچه ها آن علاقه ای که به مادر دارند به هیچ کس ندارند و در دامن مادر که هستند تمام چیزهایی‏‎ ‎‏که دارند خلاصه می شود در مادرها و همه چیز را مادر می بینند حرف مادر، خلق مادر، عمل‏‎ ‎‏مادر، در بچه اثر دارد.».‏‎[13]‎

‏"بانوان باید معلم باشد برای فرزندان خود، در دامن خود مثل استادان مثل معلمان تربیت‏‎ ‎‏کنند. پدران باید معلم باشند از برای فرزندان خود، خانواده شما باید مدرسه باشد ... "‏‎[14]‎

‏ایشان برای محیط های آموزشی "از کودکستان ها تا دانشگاه اهمیت ویژه ای قائلند لذا‏‎ ‎‏می فرمایند: ‏

‏" ... شما می دانید که این بچه های کوچک که در دبستان هستند و بعد از او در جاهای دیگری‏‎ ‎‏مثل دبیرستان و بعد هم منتهی می شوند به دانشگاهها، همینها سرمایه این کشور هستند، یعنی‏‎ ‎‏سرمایه علمی و سازندگی علمی این کشور هستند .... اینها از اول که وارد در کودکستان می شوند‏‎ ‎‏اماناتی هستند الهی به دست آنهائی که در کودکستان آنها را تعلیم می دهند و همین امانات از آنجا‏‎ ‎‏منتقل می شوند به جاهای دیگر."‏‎[15]‎

‏" ... فرهنگی ها یک مسأله بسیار بزرگی در گردنشان هست و او تربیت است، تربیت‏‎ ‎‏جوانهاست تربیت بچه هاست. این تربیت بچه ها اگر تحقق درست پیدا بکند که این بچه های‏‎ ‎‏کوچکی که تحت تربیت معلمین هستند خوب تربیت بشوند، مملکت ما بعدها نجات پیدا‏‎ ‎‏می کند."‏‎[16]‎

‏ایشان در خصوص نحوۀ تربیت در مدارس می فرمایند: ‏

‏"شما اگر بتوانید، این بچه ها را تربیت کنید. بطوری که از اول بار بیایند به اینکه خداخواه‏‎ ‎‏باشند، توجه به خدا داشته باشند، شما اگر عبودیت الله را و پیوند با خدا را به این بچه ها تزریق‏‎ ‎‏کنید و این بچه ها زود قبول می کنند امر را، اگر عبودیت خدا را به اینها و تربیت الهی را و آنکه هر‏‎ ‎‏چه هست از اوست به اینها القاء کنید و آنها بپذیرند، خدمت کردید به این جامعه." ‏‎[17]‎

‏بنا بر فرمایشات ایشان در مدارس، باید تربیت، تربیت مذهبی و سوق دادن کودک به سمت‏‎ ‎


کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 399

و جهت الهی باشد از آنجائی که رسانه ها اعم از مطبوعات و تلویزیون و رادیو و ... نقش بسزائی‏‎ ‎‏در تربیت نسل نو دارند لذا حضرت امام با عنایت به اهمیت مسئله می فرمایند. ‏

‏" ... اگر مطبوعات اصلاح بشود، رسانه های گروهی اصلاح بشود، یک جامعه اصلاح‏‎ ‎‏می شود. اگر مطبوعات جوانها را نکشاند بطرف فحشاء و ببرد طرف صراط مستقیم مراکز فحشاء‏‎ ‎‏هم برچیده می شود."‏‎[18]‎

‏" .... مطبوعات که باید خدمت بکنند به این ملت و باید همان را پیش بگیرند که ملت داشته‏‎ ‎‏است و بواسطه همان پیروز شده است."‏‎[19]‎

‏" .... باید مطالب نشریات رو به انتقاد سالم و مصلحت اندیشی و هدایت باشد."‏‎[20]‎

‏" .... آنچه در خبرگزاریها مهم است کیفیت آن است ... "‏‎[21]‎

‏" .... از تمام دستگاههای تبلیغاتی اَلان، امروز نقش رادیو تلویزیون از همه دستگاهها بالاتر‏‎ ‎‏است."‏‎[22]‎

‏" .... باید تبلیغات فرهنگی ما خصوصاً در رادیو و تلویزیون بیشتر باشد ... "‏‎[23]‎

‏در زمینه نقش حکومت و تأثیر آن در تربیت نسل جدید می فرمایند: ‏

‏" .... حکومت اسلامی اگر آمد، این مفسده ها را از بین برمی دارد. نمی گذارد جوانهای ما فاسد‏‎ ‎‏بشوند نمی گذارد این فرهنگ عقب نگه داشته بشود ... "‏‎[24]‎

‏2 ـ وراثت: ‏

‏شامل انتخاب همه، زمان تلقیح، دوران بارداری، زمان تولد، دوران شیردهی از دیدگاه‏‎ ‎‏امام(ره) یکی دیگر از عوامل رشد، عامل وراثت است قبل اینکه نطفه انعقاد یابد بخشی از‏‎ ‎‏تربیت حاصل است و آن اینکه والدین، چه کسانی باشند؟ ‏

‏" .... (اسلام) قبل از اینکه شما ازدواج کنید، دستور دارد چه زنی را انتخاب کن، چه مردی را‏‎ ‎‏انتخاب کن، چرا این ها را دستور دارند؟ برای اینکه همانطوری که یک زارع، یک دهقان وقتی که‏‎ ‎‏می خواهد یک مزرعه ای را بسازد، اول نظر می کند که زمین چه جور تخمی است، یک زمین‏‎ ‎‏صالح انتخاب می کنی، آن تخمی را که می خواهد بکارد چه جور تخمی است، یک تخم گندم‏‎ ‎‏صالحی انتخاب می کند، چی لازم دارد برای تربیت تمام اینها را در نظر دارد تا اینکه این مزرعه را‏‎ ‎‏آباد کند ... اسلام در انسان این نظر را داشته است که آن زوجی که انتخاب می شود. چه جور باشد‏‎ ‎

کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 400

تا از این زوج انسان صحیح پیدا بشود، آن زنی که انتخاب می کنی چه جور زنی باشد ... "‏‎[25]‎

‏حدیث نبوی نیز می فرماید: ‏

‏"‏انظر فی ای شی تضع ولدک فان الغرق دساس‏"‏ ‎[26]‎

‏امام صادق(ع) می فرمایند: ‏

‏"‏ازخاندان صالح همسر بگیرید که نطفه اثر (پنهانی) دارد‏."‏‎[27]‎ 

‏علی(ع) می فرمایند: ‏

‏"‏سجایای اخلاق دلیل پاکی وراثت و فضیلت خانوادگی است‏."‏‎[28]‎

‏نقل است که محمد حنفیه، فرزند علی بن ابیطالب(ع) در جنگ جمل علمدار لشگر بود،‏‎ ‎‏علی(ع) به او فرمان حمله داد، محمد حنفیه حمله کرد، ولی دشمن با ضربات نیزه و تیر جلو‏‎ ‎‏علمدار را گرفت، محمد از پیشروی بازماند. حضرت خود را به او رساند و فرمود از ضربات‏‎ ‎‏دشمن نترس حمله کن! قدری پیش رفت ولی باز متوقف شد حضرت از ضعف فرزندش سخت‏‎ ‎‏آزرده خاطر شد نزدیک آمد، با قبضۀ شمشیر به دوشش کشید و فرمود این ضعف و ترس را از‏‎ ‎‏مادرت ارث برده ای یعنی من که پدر تو هستم ترسی ندارم اگر مادر شریف تو فضیلتی چون‏‎ ‎‏صدیقه اطهر می داشتی نمی ترسیدی این ترس را از مادر ضعیف خود ارث برده ای ‏‎[29]‎

‏حضرت امام(س) همچنین در مورد مسئله تلقیح می فرمایند: ‏

‏"اسلام در انسان این نظر را داشته ... روی چه ادبی این ازدواج باید باشد، بعد هم در چه حالی‏‎ ‎‏باید تلقیح بشود و چه ادبی دارد."‏‎[30]‎

‏علم ثابت کرده که بسیاری از عقب ماندگیهای ذهنی و جسمی ناشی از مسائل تلقیح است،‏‎ ‎‏عوامل نظیر عامل ‏‎RH‎‏ خون، بیماریهای سرخچه و سفلیس ماد ر، استعمال مواد مخدر و‏‎ ‎‏دخانیات، هیجانات مادر، مسمومیت ها و ... که از عوامل شناخته شده مؤثر از عقب ماندگیها‏‎ ‎‏است بسیاری از عوامل عقب ماندگی تاکنون شناخته شده است‏‎[31]‎ ‏در اینجا باید مدعی شد‏‎ ‎‏اسلام به بسیاری از عوامل مؤثر در عقب ماندگی ها اشاره کرده است مثلاً خوردن برخی از مواد‏‎ ‎‏غذایی را قبل یا بعد از تلقیح نهی کرده. ‏

‏پیغمبر اکرم(ص) به علی(ع) فرموده اند.‏

‏عروس را در هفته اول از لبنیات و سرکه و ترشی و گشنز منع کن‏‎[32]‎

‏علی(ع) عرضه داشتند، چرا از این چهار چیز او را جلوگیرم، فرمودند زیرا چشم به این چهار‏‎ ‎


کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 401

چیز باز شود و با انعقاد نطفه در زمانهای خاصی را نهی فرموده و زمان معینی را توصیه نموده‏‎ ‎‏است فی المثل انعقاد نطفه در روز جمعه موجبات دانا شدن طفل و نیز روز دوشنبه مسببات‏‎ ‎‏حافظ قرآن شدن جنین را فراهم می سازد و بالعکس تشکیل نطفه در نیمه شعبان موجب‏‎ ‎‏زشت رو شدن نوزاد می شود.‏‎[33]‎

‏علاوه بر آن آداب دیگری در خصوص مکان انعقاد نطفه و ... مورد تاکید قرار گرفته که در‏‎ ‎‏کتاب مکارم الاخلاق و حلیة المتقین و سایر کتب به آن اشاره شده. ‏

‏" ... اسلام این نظر را داشته که .... در ایام حمل چه ادبهائی است بعد هم در ایام شیر دادن چه‏‎ ‎‏ادبهائی است همه اینها برای این است که این مکتب های توحیدی که بالاترینش اسلام است‏‎ ‎‏آمده اند برای اینکه انسان درست بکنند. ‏

‏علی(ع) فرمودند: برای زن آبستن در و غذائی بهتر از خرمای تازه نیست، خدای متعال به‏‎ ‎‏مریم فرمود: درخت خرما را به جانب خود تکان ده، خرمای تازه برایت بریزد، بخور و بنوش و‏‎ ‎‏چشم روشن دار. ‏

‏در مکتب اسلام به زن باردار اهمیت ویژه ای قائل است و از حقوق خاصی او را برخوردار‏‎ ‎‏کرد. فی المثل از وظایف مرد است که در دوران حمل، شرایط آرامش روانی زن را فراهم سازد. ‏

‏در امر تغذیه زن باردار نیز سفارشات زیادی شده مثلا خوردن خرما، به، سیب، خربزه،‏‎ ‎‏کندر و ... توصیه شد. در مورد ایام شیردهی قرآن می فرماید: ‏

‏"و مادران بایستی دو سال کامل فرزندان خود را شیر دهند، آن کس خواهد فرزند را شیر تمام‏‎ ‎‏دهد و بعهده صاحب فرزند (یعنی پدر) است که خوراک و لباس مادر را بحد متعارف بدهد‏‎ ‎‏هیچکس را تکلیف جز به اندازه طاقت نکنند نه باید مادر در نگهداری فرزند به زیان و زحمت‏‎ ‎‏افتد و نه پدر بیش از متعارف برای کودک متضرر شود.» ‏‎[34]‎

‏3 ـ فطرت: ‏

‏سومین عامل که از عوامل رشد آدمی است عامل فطرت است که متأسفانه بسیاری از‏‎ ‎‏روانشناسان از آن غافل بوده اند، اگر فطریات آدمی را بشناسیم تربیت، راحت تر صورت می ‍گیرد. ‏

‏حضرت امام(ره) می فرمایند: ‏

‏"اگر چنانچه این اطفال را از اول یک نحو تربیت بکنند که در آن انحراف نباشد، تربیتهای‏‎ ‎


کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 402

مناسب با انسان باشد، مناسب با فطرت پاک انسانها باشد، از آن اول وقتی که معلمین دبستان و‏‎ ‎‏کودکستان، بعد بالاتر، اینجا هم همان تربیت به صراط مستقیم باشد و آنها را به آن راهی که‏‎ ‎‏فطرتشان اقضا دارد هدایت کنند معلمین، از باب اینکه اینها جوان هستند و اول بچه بودن و‏‎ ‎‏حالا جوان دیگری شدند و در آنجا اگر باز تعلیم و تربیت یک تربیت انسانی باشد با همان حال‏‎ ‎‏که پذیرش هر تربیت در نو سالها و میانسالها خیلی زود انجام می گیرد، وارد می شوند به مراتب‏‎ ‎‏بعد آنجا هم اگر چنانچه تربیت یک تربیت انسانی باشد و موافق با فطرت انسان که همان فطرت‏‎ ‎‏ودیعه گذاشته از خداست، "‏فطرت الله التی فطرالناس علیها‏" آنطور باشد در دانشگاه هم‏‎ ‎‏همانجور تربیت باشد، اینها بعد که تحویل به جامعه داده می شوند و مقدرات جامعه قهراً به‏‎ ‎‏دست اینها سپرده می شود بالمال، یک کشور را کشور نورانی، کشور انسانی، کشور به فطرت الله‏‎ ‎‏تربیت می کنند و کشور را به جلو می برند ... "‏‎[35]‎

‏و در جای دیگر می فرمایند: ‏

‏" .... جوانها از ابتدا خوبند، مربیها ضایع می کنند انسان را، والا اول بچه که متولد می شود‏‎ ‎(کل مولد یولد علی الفطره)‏ به فطرت انسانیت و به فطرت خوب تولد پیدا می کند، بعدش‏‎ ‎‏مربیها هستند که این را می کشانند به فساد."‏‎[36]‎

‏در این سخن امام اقیانوسی از معرفت نهان است که بر محققین اسلامی است به شناسائی‏‎ ‎‏افکار بلند و رسایی امام خوبان بپردازند. ‏

‏4 ـ خود فرد (اراده): ‏

‏آنچه که متأسفانه انسان شناسان و نیز روانشناسان از آن غافل اند نقش اراده در سازندگی‏‎ ‎‏شخصیت است، درست است عوامل نظیر وراثت و محیط در انسان اثر می گذارد، اما از نقش‏‎ ‎‏اراده آدم نباید غفلت کرد، چه بسا افرادی که در محیط آلوده و با والدینی غیر متشرع روبرو‏‎ ‎‏بوده اند اما به جهت اینکه اراده کرده اند توانسته اند تحولی بنیادی در خویش بوجود آوردند از‏‎ ‎‏دیدگاه امام، آدمی می تواند تمام حصارهای محیط و وراثت را از دست و پای خود باز کند و‏‎ ‎‏تحولی عمیق در خود ایجاد نماید، حضرت امام به نقش اراده با تعابیری همچون تهذیب نفس،‏‎ ‎‏جهاد با نفس، مبارزه با نفس، اشاره می نمایند. ‏

‏ایشان می فرمایند: ‏


کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 403

‏" .... الان جوان هستید و قوای جوانی را الحمدلله دارید و مبتلای به سستیهای پیری نشدید‏‎ ‎‏زود می توانید خودتان را اصلاح کنید ... "‏‎[37]‎

‏" ... جوانان ننشینند که گرد پیری سر و روی آنان را سفید کند " ... شما تا جوان هستید‏‎ ‎‏می توانید کاری انجام دهید تا نیروی و اراده جوانی دارید می توانید هواهای نفسانی، مشتبهات‏‎ ‎‏دنیایی و خواسته های حیوانی را از خود دور بسازید ... "‏‎[38]‎

‏حضرت امام(ره) سرنخ های تعلیم و تربیت کودک و جوان را با دید پیامبر گونه اش اینگونه‏‎ ‎‏ترسیم می نمایند: ‏

‏الف ـ بزرگ شدن طفل در دامن مادر: ‏

‏" ... بچه ها از اول که در دامن مادر نباشد عقده پیدا می کنند و اکثر مفاسد از این عقده هائی‏‎ ‎‏است که بچه ها پیدا می کنند ... "‏‎[39]‎

‏" ... نقشه این بود که این قشر مؤثر که از دامن آنها زنان و مردان مؤثر تربیت می شود، طوری‏‎ ‎‏کنند که اطفال خودشان را از دامن های خودشان برانند و در جاهای دیگری که اطفال در آنجا‏‎ ‎‏جمع می شوند، انباشته کنند که شما را از مهر مادری و آنها را از سرپرستی مادرانشان جدا کنند که‏‎ ‎‏نتوانند این افرادی که باید در دامن های شما تربیت بشوند، از شما جدا بشوند ... "‏‎[40]‎

‏ب ـ تربیت دینی و مذهبی کودک و جوان: ‏

‏" ... شما اگر بتوانید این بچه ها را تربیت کنید بطوری که از اول بار بیایند به اینکه خداخواه‏‎ ‎‏باشند، توجه به خدا داشته باشند، شما اگر عبودیت الله را و پیوند با خدا را به این بچه ها تزریق‏‎ ‎‏کنید و ین بچه ها زود قبول می کنند امر را، اگر عبودیت خدا را به اینها و تربیت الهی را و آنکه هر‏‎ ‎‏چه هست از اوست به اینها القاء کنید و آنها بپذیرند، خدمت کردید به این جامعه، بعدها‏‎ ‎‏دسترنجهای شما ارزشمند خواهندشد و اگر خدای نخواسته برخلاف میل باشد، به این امانت‏‎ ‎‏خدای نخواسته هر کس کرده باشد، خیانت کرده است و این غیر از همه خیانتهاست، خیانت به‏‎ ‎‏انسان است، خیانت به اسلام است، خیانت به عبودیت الله است ... "‏ ‎[41]‎

‏" ... توجه کنید که کودکها را، جوانها را به تعلیمات اسلامی و تربیت های اسلامی تربیت‏‎ ‎‏کنید ... "‏‎[42]‎ 

‏" ... شما می توانید که جوانها را تربیت کنید به یک تربیتی که تقوی در آن باشد ... "‏‎[43]‎


کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 404

ج ـ نقش بازی در رشد کودکان ـ نقش اوقات فراغت جوان‏

‏حضرت امام بعد از اینکه توصیفی از زندگانی امیر مؤمنان دارند اشاره ای به بازی آن حضرت‏‎ ‎‏با کودکان دارد. ‏

‏" ... در یک جائی رفتند و بچه ها وقتی که رفتند گریه می کردند و ایشان وارد شده بود به آنها‏‎ ‎‏غذا داد تلطیف کرد و اینها، بعدش شروع کردند یک صدای شتر که بچه ها را بخندانند، گفتند "من‏‎ ‎‏وقتی آمدم این بچه ها گریه می کردند دلم می خواهد حالا که می روم بخندند بچه ها ... "‏‎[44]‎

‏رفتار و منش حضرت امام(ره) همگی الگوی برای مسلمین است امام با کهولت سن و همه‏‎ ‎‏مشغلات با نوه های خود بازی می کردند. یکی از ساکنان منزل امام حضرت می فرمایند، یکبار‏‎ ‎‏دنبال علی می گشتم (علی نوه امام) اما هر چه گشتم او را پیدا نکردم، احساس کردم که به اطاق‏‎ ‎‏حضرت امام رفته وقتی در زدم دیدم حضرت امام در یک طرف اطاق ایستاده و توپ را به علی‏‎ ‎‏قل می دهد.‏‎[45]‎

‏یکی از برادران فیلمبردار می گوید. برای فیلمبرداری به نزد امام رفته بودم و پسر کوچکم را‏‎ ‎‏هم برده بودم من مشغول فیلمبرداری شدم و پسرم هم بازی می کرد دیدم خیلی سر و صدا‏‎ ‎‏می کند با عصبانیت به او گفتم مگر قرار نبود سر و صدا نکنی امام مریض است. امام که حرفهای‏‎ ‎‏مرا شنید به آرامی گفت: "به بچه کاری نداشته باش، بچه ها آرامش قلب من هستند.‏‎[46]‎

‏در باب اوقات فراغت حضرت امام جوانان را به ورزش توصیه نموده اند منجمله در‏‎ ‎‏سفارشهای شانزده گانه تشویق به ورزش نموده اند. ‏

‏د ـ تاثیرپذیری جوان‏

‏" ... جوانها زود متأثر از امور می شوند، جوانها یک نهال نورس هستند که این نهال نورس‏‎ ‎‏زود آسیب می بیند و زود هم تربیت می شود ...."‏‎[47]‎

‏" ... جوانان دانشگاهی ما گول این قشر مفسد و فاسد را نخورند، از حرفهای زرق و برقدار آنها‏‎ ‎‏گول نخورند تحت تأثیر حرفهای به ظاهر صحیح و در واقع توطئه گر واقع نشوند ... "‏‎[48]‎

‏هـ ـ تحول در جوان‏

‏" ... این جوانهای شما که آنها می خواستند بکشندشان به مراکز فساد ... از خود بیخود کنند تا‏‎ ‎‏حکومت کنند، این جوانها را خدای تبارک و تعالی توفیق داد از آنجا درآمدند به سنگرها‏‎ ‎‏رفتند"‏‎[49]‎


کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 405

و ـ تند روی در جوان: ‏

‏" ... جوان یک طرز فکری دارد که پیرها آن طرز فکر را ندارند و شما در بین خودتان هم‏‎ ‎‏جوانها هستند و هم پیرها هستند شما در این طور امور اگر یک وقت دیدید که یک جوانی‏‎ ‎‏بواسطه تندی که دارد و در عین حالی که سالم است لکن خوب یک تندیهایی در جوانها هست‏‎ ‎‏یک وقت دیدید که مقاله ای نوشته است و این مقاله موجب آزرده گی یک جمعی می شود ... ‏‎ ‎‏باید کوشش کنید که کم بشود."‏‎[50]‎

‏ز ـ دستیابی جوان به مبارزه علمی ـ هنری ‏

‏" ... من در اینجا به جوانهای عزیز کشورمان به این سرمایه ها و ذخیره های عظیم الهی و به‏‎ ‎‏این گلهای معطر و نو شکُفته جهان اسلام سفارش می کنم که قدر و قیمت لحظات شیرین زندگی‏‎ ‎‏خود را بدانید و خودتان را برای یک مبارزه علمی و عملی بزرگ تا رسیدن به اهداف عالی‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی آماده کنید، و من به همه مسئولین و دست اندرکاران سفارش می کنم به هر شکل‏‎ ‎‏ممکن وسایل ارتقاء اخلاقی و اعتقادی و علمی و هنری جوانان را فراهم سازید و آنان را تا مرز‏‎ ‎‏رسیدن به بهترین ارزشها و نوآوریها همراهی کنید و روح استقلال و خود کفائی را در آنان زنده‏‎ ‎‏نگه دارید ... "‏‎[51]‎

‏" .... باید شما از حالا که جوان هستید تحکیم کنید مبانی علمی را، مبانی فقهی را و آنوقت در‏‎ ‎‏آخر، در آخر ایام این چیزهایی که تحکیم شده است، آنوقت شاخ و برگهایش ـ آنوقت ثمره‏‎ ‎‏بدهد - ... "‏‎[52]‎

‏" ... امید است طبقه جوان که به سردی ها و سستیهای ایام پیری نرسیده اند با هر وسیله ای که‏‎ ‎‏بتوانید ملت ها را بیدار کنند با شعر، خطابه، کتاب و آنچه موجب آگاهی جامعه است حتی در‏‎ ‎‏اجتماعات خصوصی از این وظیفه غفلت نکنند ... "‏‎[53]‎

‏ح ـ پیوند جوان با روحانی ‏

‏" ... و نکته دیگری که از باب نهایت ارادت و علاقه ام به جوانان عرض می کنم این است که در‏‎ ‎‏مسیر ارزشها و معنویات از وجود روحانیت و علماء متعهد اسلام استفاده کنید هیچ گاه و تحت‏‎ ‎‏هیچ شرایطی خود را بی نیاز از هدایت و همکاری آنها ندانید ... "‏‎[54]‎

‏ط ـ توطئه برای به فساد کشاندن جوان: ‏

‏" ... این یک برنامه بوده است که برای اینکه وقتی یک جوانی هروئینی بشود دیگر همه‏‎ ‎


کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 406

چیزش را از دست می دهد. یک قوه فعاله است. این قوه فعاله وقتی که مبتلای به هروئین بشود،‏‎ ‎‏.. این دیگر نمی تواند که قیام کند و کار انجام بدهد ... "‏54

‏" ... این قشر جوان که باید از او کار برآید و از او امید هست و می تواند برای کشور خودش‏‎ ‎‏خدمت بکند، اینها را از آنجایی که مرکز خدمت است می کشاندند به مراکز فحشا تا اینها را یک‏‎ ‎‏موجود مهمل بار بیاورند ... "‏‎[55]‎

‏در حال حاضر که کشور ما در معرض تهاجم فرهنگی بیگانگان است، جوانان با ابزارهای‏‎ ‎‏گوناگون در تیررس دشمن هستند، اگر زمانی مواد مخدر مانند خوره ای بر جسم و جان جوانان‏‎ ‎‏افتاده بود هم اکنون وجود فیلم های ویدئوی (غیر مجاز) جوانان را تهدید می کند. ‏

‏ی ـ سیاست و جوان: ‏

‏" ... باید بگوئیم که این کودک های کوچک یا این بچه هائی که به سن بلوغ نرسیده اند یا کم‏‎ ‎‏سن هستند، اینها سهمشان بیشتر است برای اینکه این کودکان عزیز با ضعف بنیه ای که دارند و با‏‎ ‎‏اینکه کوچک هستند، ضعیف هستند، معذالک در این نهضت ها شرکت کرده اند در این نهضت پا به پای‏‎ ‎‏بزرگسالان، در این نهضت شرکت کرده اند ... "‏‎[56]‎

‏" ... ما هم که مأموریم این جوانهائی را که دست ما هستند و با آنها رابطه داریم اینها را باید‏‎ ‎‏تربیت اسلامی، تربیت دینی و متوجه مسائل روز کنیم. جوری باشد که از اول این بچه ها و‏‎ ‎‏جوانها مسائل روز دستشان باشد و بفهمند که باید چه بکنند در آتیه ... "‏‎[57]‎

‏" ... این نهضت و این پیشروی و این پیروزی، مرهون این طبقه جوان ایران، آن هم جوان جوان‏‎ ‎‏درجه سه، طبقه جوان محروم، آنها این مسئله را پیش بردند، این نهضت را پیش بردند و ما‏‎ ‎‏باید از آنها تشکر کنیم ... "‏ ‎[58]‎

‏بر دست اندرکاران تعلیم و تربیت که در سطح مدارس از ابتدائی تا دانشگاهها تدابیری‏‎ ‎‏بیاندیشند تا بنابر فرمودۀ امام فرد از همان ابتدا متوجه مسائل سیاسی روز باشد، ایجاد واحد‏‎ ‎‏درسی به نام تحلیل مسائل سیاسی و نیز آموزش سیاسی معلمین و مربیان به عنوان یک پیشنهاد‏‎ ‎‏عملی، توصیه می شود. ‏

‏ن ـ شهادت طلبی جوانان: ‏

‏" ... جوانهای ما الان پیش من می آیند بعضی از آنها و می گویند که شما دعا کنید که ما شهید‏‎ ‎‏بشویم، این رمز پیروزی بود ... "‏ ‎[59]‎


کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 407

" ... جوانهای ما شهادت را سعادت می دانند، این رمز پیروزی است، آنها که مادی هستند و‏‎ ‎‏ما دیگر، آنها هرگز شهادت را نمی خواهند ولی جوانان ما شهادت را سعادت خودشان‏‎ ‎‏می دانند ... "‏ ‎[60]‎

‏ک ـ جوان و نیروی نظامی ‏

‏" ... یک مملکتی بعد از یک چند سالی بشود یک فرض کنید 20 میلیون جوان که دارد،‏‎ ‎‏بیست میلیون تفنگدار داشته باشند ... "‏ ‎[61]‎

‏گ ـ بیان علاقه نسبت به جوانان ‏

‏به طرز صحبت امام با جوانان توجه کنید: ‏

‏" ... من در اینجا به جوانان عزیز کشورمان، به این سرمایه ها و ذخیره های عظیم الهی و به‏‎ ‎‏این گل های معطر و نو شکُفته جهان اسلام سفارش می کنم که قدر و قیمت لحظات شیرین خود‏‎ ‎‏را بدانند ... "‏ ‎[62]‎

‏" ... و نکته دیگری که در نهایت ارادت و علاقه ام به جوانان عرض می کنم، این است که در‏‎ ‎‏مسیر ارزشها و معنویات از وجود روحانیت و علماء متعهد اسلام استفاده کنید ... "‏ ‎[63]‎

‏"سئوال: نام شما بر زبان جوانان ایران است چگونه می خواهید این محبوبیت عجیب را‏‎ ‎‏تشخیص بدهید؟ جواب: آنها تشخیص دادند که ما همان مطالبی را تعقیب می کنیم که در نهاد‏‎ ‎‏آنها و آرزوی دیرینه آنهاست و ما را خدمتگزار خود می دانند، از این جهت به ما علاقه دارند کما‏‎ ‎‏اینکه من به آنها علاقه دارم."‏ ‎[64]‎

‏ل ـ فرهنگ و جوان‏

‏"فرهنگ مبدأ همه خوشبختی ها و بدبختی های ملت است. اگر فرهنگ ناصالح شد، این‏‎ ‎‏جوانهایی که تربیت می شوند به این تربیب فرهنگ ناصالح، اینها در آتیه فساد ایجاد می کنند،‏‎ ‎‏فرهنگ استعماری جوان استعماری، تحویل مملکت می دهد، فرهنگی که بانقشه دیگران درست‏‎ ‎‏می شود. اگر فرهنگ، فرهنگ صحیح باشد جوانهای ما صحیح بار می آیند ...."‏ ‎[65]‎

‏"مبادا اساتید و معلمین که به وسیله معاشرتها و مسافرت به جهان به اصطلاح متمدن،‏‎ ‎‏جوانان ما را که تازه از اسارت و استعمار رهیده اند، تحقیر و سرزنش نمایند و خدای ناکرده از‏‎ ‎‏پیشرفت و استعداد خارجی ها بت بسازند و روحیه پیروی و تقلید و گدا صفتی را در ضمیر‏‎ ‎‏جوانان تزریق نمایند. و به جای این که گفته شود که دیگران کجا رفتند و ما کجا هستیم به هویت‏‎ ‎‏انسانی خود توجه کنند ... "‏ ‎[66]‎

 

منابع و پانویسها:

‏ ‏

کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 408

 • . خلاصه مقاله سمپوزیوم جایگاه تربیت نوجوان و جوان در آموزش و پرورش مقاله ای از دکتر سید احمد واعظی – سید کمال واعظی – آبان 71
 • . جزوه تربیت کودکان و جوانان با همکاری موسسه نشر و دانشگاه تربیت معلم صفحه 12 پاراگراف 3
 • . همان صفحه 4 / صفحه 63 / صفحه 9 / صفحه 46 و صفحه 65
 • . همان صفحه 4 / صفحه 63 / صفحه 9 / صفحه 46 و صفحه 65
 • . همان صفحه 4 / صفحه 63 / صفحه 9 / صفحه 46 و صفحه 65
 • . همان صفحه 4 / صفحه 63 / صفحه 9 / صفحه 46 و صفحه 65
 • . همان صفحه 4 / صفحه 63 / صفحه 9 / صفحه 46 و صفحه 65
 • . جزوه خانواده و دیگر عوامل محیطی در تربیت با همکاری موسسه نشر و دانشگاه تربیت معلم صفحه 1724
 • . همان صفحه 1603 / صفحه 1606 / صفحه 1613 / صفحه 1617  / صفحه 1617 / صفحه 1618
 • . همان صفحه 1603 / صفحه 1606 / صفحه 1613 / صفحه 1617  / صفحه 1617 / صفحه 1618
 • . همان صفحه 1603 / صفحه 1606 / صفحه 1613 / صفحه 1617  / صفحه 1617 / صفحه 1618
 • . همان صفحه 1603 / صفحه 1606 / صفحه 1613 / صفحه 1617  / صفحه 1617 / صفحه 1618
 • . همان صفحه 1603 / صفحه 1606 / صفحه 1613 / صفحه 1617  / صفحه 1617 / صفحه 1618
 • . همان صفحه 1603 / صفحه 1606 / صفحه 1613 / صفحه 1617  / صفحه 1617 / صفحه 1618
 • . جزوه تربیت کودکان صفحه 5
 • . صفحه 5 / صفحه 4
 • . صفحه 5 / صفحه 4
 • . جزوه نقش خانواده و دیگر عوامل محیطی در تربیت صفحه 1827
 • . همان صفحه 1824 / صفحه 1823 / صفحه 1808 / صفحه 1812  / صفحه 1851
 • . همان صفحه 1824 / صفحه 1823 / صفحه 1808 / صفحه 1812  / صفحه 1851
 • . همان صفحه 1824 / صفحه 1823 / صفحه 1808 / صفحه 1812  / صفحه 1851
 • . همان صفحه 1824 / صفحه 1823 / صفحه 1808 / صفحه 1812  / صفحه 1851
 • . همان صفحه 1824 / صفحه 1823 / صفحه 1808 / صفحه 1812  / صفحه 1851
 • . همان صفحه 1824 / صفحه 1823 / صفحه 1808 / صفحه 1812  / صفحه 1851
 • . جزوه تربیت کودک و جوان صفحه 6
 • . حدیث تربیت کودک از سخنان چهارده معصوم جلد 1 گردآوری پیام آزادی
 • . حلیة المتقین فصل 2 صفحه 63
 • . حدیث تربیت کودک
 • . حلیة المتقین فصل 2 صفحه 63
 • . جزوه تربیت کودک و جوان
 • . کتاب عقب مانده ذهنی ترجمه فرهاد و ماهر انتشارات آستان قدس
 • . کتاب مکارم الاخلاق صفحه 69
 • . حلیة المتقین صفحه 65
 • . قرآن کریم سوره بقره آیه 223
 • . جزوه تربیت کودک صفحه 25
 • . همان صفحه 18 / صفحه 43 / صفحه 32
 • . همان صفحه 18 / صفحه 43 / صفحه 32
 • . همان صفحه 18 / صفحه 43 / صفحه 32
 • . جزوه تربیت کودک و جوان صفحه 7
 • . همان صفحه 3 / صفحه 4 / صفحه 2 / صفحه 12 / صفحه 8
 • . همان صفحه 3 / صفحه 4 / صفحه 2 / صفحه 12 / صفحه 8
 • . همان صفحه 3 / صفحه 4 / صفحه 2 / صفحه 12 / صفحه 8
 • . همان صفحه 3 / صفحه 4 / صفحه 2 / صفحه 12 / صفحه 8
 • . همان صفحه 3 / صفحه 4 / صفحه 2 / صفحه 12 / صفحه 8
 • . همان صفحه 3 / صفحه 4 / صفحه 2 / صفحه 12 / صفحه 8
 • . کتاب امام و بچه ها به کوشش حمید گروگان
 • . همان صفحه
 • . جزوه تربیت کودک و جوان صفحه 18
 • . همان صفحه 28
 • . همان / ص 45، 64، 45، 24، 35 /
 • . همان / ص 45، 64، 45، 24، 35 /
 • . همان / ص 45، 64، 45، 24، 35 /
 • . همان / ص 45، 64، 45، 24، 35 /
 • . همان / ص 45، 64، 45، 24، 35 /
 • . همان / ص 45، 64، 45، 24، 35 /
 • . همان / ص 45، 64، 45، 24، 35 /
 • . همان / ص 38، 31، 28، 27، 26، 45 /
 • . همان / ص 38، 31، 28، 27، 26، 45 /
 • . همان / ص 38، 31، 28، 27، 26، 45 /
 • . همان / ص 38، 31، 28، 27، 26، 45 /
 • . همان / ص 38، 31، 28، 27، 26، 45 /
 • . همان / ص 38، 31، 28، 27، 26، 45 /
 • . همان / ص 38، 31، 28، 27، 26، 45 /
 • . سیمای جوان در کلام امام بخش 3 ابوالقاسم علیزاده حسن آبادی
 • . همان صفحه 86 / صفحه 111
 • . همان صفحه 86 / صفحه 111