فهرست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

فهرست

‏فهرست مطالب‏

‏عنوان‏       ‏صفحه‏

‏مقدمه‏      ‏دبیر کنگره‏     ‏1‏

‏1 - متن سخنرانی یادگار حضرت امام(ره)‏   ‏حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد ‏

‏حاج سیداحمد خمینی رحمت الله علیه‏   ‏خمینی (قدس سره الشریف)‏   ‏4‏

‏2 - تعلیم و تزکیه‏

‏3 - انسان شناسی و کاربرد آن در تعلیم و تربیت‏  ‏بختیار شعبانی‏

‏از دیدگاه امام خمینی(ره)‏           

‏4 - مبانی و اصول تعلیم و تربیت از‏    ‏محمدرضا مصطفی پور‏

‏دیدگاه امام خمینی(ره)‏

‏5 - اصول و مبانی تعلیم و تربیت از‏    ‏عباس کوثری‏

‏دیدگاه امام خمینی‏           ‏ ‏

‏6 - تعلیم و تربیت از نظر امام خمینی‏

‏7 - تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی‏

‏8 – بحثی پیرامون کار مایه و مبانی اندیشه های‏  ‏سید علی اکبر حسینی‏

‏9 - نظام مفاهیم اساسی تعلیم و تربیت در اندیشه‏  ‏حسن ملکی‏ 

‏حضرت امام خمینی(ره)‏          

‏10 - مقایسه عرفان امام خمینی با حافظ و مولانا‏  ‏فاطمه عاطفی فرد‏   

‏11 – بررسی دیدگاه حضرت امام(ره) در مقایسه ‏  ‏محمدابراهیم مداحی – دکتر الهه حجازی‏

‏با نظریات روانشناختی‏

‏12 - اصول آموزش و پرورش از دیدگاه حضرت امام(ره)‏

‏13 - رهیافت جامعه شناختی به نقش محوری ما در نظام‏ ‏شهلا باقری‏

‏تربیتی حضرت امام(ره)‏          

‏14 - نگاهی به برخی نظرات فلسفی و عرفانی‏‏ امام‏  ‏دکتر سالار منافی‏

‏خمینی(س) در زمینه تعلیم و تربیت‏         


‏[[
‎[[page ا

‏15 - امام خمینی فیلسوف بزرگ تربیتی‏

‏16 - تأثیر نگرشهای فقهی امام خمینی بر مسائل تربیتی‏ ‏    غفور خوئینی‏    

‏17 - بررسی ابعاد تربیتی وصیت نامه سیاسی، الهی ‏ ‏سید کمال واعظی‏‎ ‎‏حضرت امام خمینی و دیدگاههای کلی ایشان در رابطه ‏‎ ‎‏با تعلیم و تربیت‏           

‏18 - ‏‏تأثیر نگرش دینی و عرفانی امام بر تعلیم و تربیت‏

‏19 - نقش تعلیم و تربیت در سعادت و شقاوت از نظر‏

‏ محقق خراسانی و امام خمینی(ره)‏

‏20 - نقش تربیت در سیاست، اجتماع و حل مسایل ‏  ‏محمدحسین ترکمن‏

‏جوامع اسلامی‏           

‏21 - نقش تربیت در سیاست، اجتماع و حل مسایل‏  ‏مصطفی کواکبیان‏

‏جوامع اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)‏       

‏22 - نقش تربیت در سیاست، اجتماع و حل مسایل‏  ‏دکتر پوراندخت فاضلیان‏

‏جوامع اسلامی‏

‏23 - نظری بر اهداف تربیتی در دانشگاهها از دیدگاه ‏  ‏حسین حسینی‏

‏حضرت امام(ره)‏

‏24 - هدفهای تعلیم و تربیت از دیدگاه حضرت امام خمینی‏

‏25 - هدفهای تعلیم و تربیت‏

‏26 - تربیت دینی با الهام از سیرۀ تربیتی حضرت‏  ‏           غلامرضا منفرد‏

‏امام خمینی‏           

‏27 - تربیت کودک و جوان از دیدگاه حضرت امام خمینی‏ 

‏28 - تعلیم و تربیت فرزندان شاهد از دیدگاه حضرت‏  ‏رحیم عبادی‏   

‏امام خمینی‏           

‏29- روشهای تربیتی از دیدگاه حضرت امام خمینی‏  ‏سیدمهدی موسوی‏   

‏30 - روش عبرت آموزی ‏     ‏     دکتر علی قائمی‏     ‏465‏

‏31 - جایگاه و رسالت معلم و مربّی از دیدگاه حضرت‏  ‏ابوالفضل فخرالاسلام کمیجانی‏   ‏477‏

‏امام خمینی‏


[[‏
‎[[page ب

‏32 – جایگاه و رسالت معلم و مربّی از دیدگاه حضرت‏  ‏محمدرضا عطایی‏

‏امام خمینی‏            ‏493‏

‏33 - نقش خانواده در تربیت کودک از دیدگاه امام خمینی‏

‏34 - امام الگوی تربیت اسلامی‏         ‏دکتر علی شریعتمداری‏   

‏35 - نقش نهادهای تأدیبی و تربیتی در پرتو رهنمودهای‏            ‏محمدعلی ارجمندی‏

‏امام خمینی ‏           ‏ ‏

‏36 - امام خمینی اسوۀ تعلیم و تربیت‏   ‏          غلامرضا مدبّری‏    

‏37 - امام خمینی اسوۀ تعلیم و تربیت‏             ‏علی غفّاری‏    

‏38 - حضرت امام اسوۀ تعلیم و تربیت‏   ‏         سیمین وهابزاده مرتضوی‏    ‏563‏


[[‏
‎[[page ج‎

‎ ‎

[[‏‎[[page د