احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها

‏ ‏

احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها

‏         مسأله 2624- خوردن گوشت مرغی که مثل شاهین چنگال دارد حرام است و ‏‎ ‎‏خوردن گوشت پرستو و هُدهُد مکروه می‌باشد.‏

‏         مسأله 2625- اگر چیزی را که روح دارد از حیوان زنده جدا نمایند،مثلاً دنبه یا ‏‎ ‎‏مقداری گوشت از گوسفند زنده ببرند،نجس و حرام می‌باشد.‏

‏مسأله 2626- پانزده چیز از حیوانات حلال گوشت،حرام است:‏

‏1-خون.2-فضله.3-نری.4-فرج.5-بچه‌دان.6-غدد که آن را دشول می‌گویند. ‏

‏7-تخم که آن را دنبلان می‌گویند.8-چیزی که در مغز کلّه است و به شکل نخود ‏‎ ‎‏می‌باشد.9-مغز حرام که در میان تیرۀ پشت است.10-پی که در دو طرف تیرۀ پشت ‏‎ ‎‏است.11-زهره‌دان.12-سپرز(طحال).13-بول‌دان(مثانه).14-حدقۀ چشم. ‏

‏15-چیزی که در میان سُم است و به آن ذات‌الاشاجع می‌گویند.‏

‏         مسأله 2627- خوردن سرگین و آب دماغ حرام است و احتیاط واجب آن است که ‏‎ ‎‏از خوردن چیزهای خبیث دیگر که طبیعت انسان از آن متنفر است اجتناب کنند،ولی ‏‎ ‎‏اگر پاک باشد و مقداری از آن به طوری با چیز حلال مخلوط شود که در نظر مردم ‏‎ ‎‏نابود حساب شود،خوردن آن اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2628- خوردن کمی از تربت حضرت سیدالشهدا علیه السلام برای شفا، ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 473

‏و خوردن گِل داغستان و گِل ارمنی برای معالجه اگر علاج منحصر به خوردن اینها ‏‎ ‎‏باشد اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2629- فرو بردن آب بینی و خلط سینه که در دهان آمده،حرام نیست.و نیز ‏‎ ‎‏فرو بردن غذایی که موقع خلال کردن،از لای دندان بیرون می‌آید اگر طبیعت انسان از ‏‎ ‎‏آن متنفر نباشد اشکال ندارد.‏

‏مسأله 2630- خوردن چیزی که برای انسان ضرر دارد حرام است.‏

‏         مسأله 2631- خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مکروه است و اگر کسی با آنها ‏‎ ‎‏وطی کند؛یعنی نزدیکی نماید،حرام می‌شوند و باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در ‏‎ ‎‏جای دیگر بفروشند.‏

‏         مسأله 2632- اگر با گاو و گوسفند و شتر نزدیکی کنند،بول و سرگین آنها نجس ‏‎ ‎‏می‌شود و آشامیدن شیر آنها هم حرام است و باید بدون آن که تأخیر بیفتد آن حیوان را ‏‎ ‎‏بکشند و بسوزانند و کسی که با آن وطی کرده پول آن را به صاحبش بدهد بلکه اگر به ‏‎ ‎‏بهیمۀ دیگری هم نزدیکی کند شیر آن حرام می‌شود.‏

‏         مسأله 2633- آشامیدن شراب،حرام و در بعضی از اخبار بزرگ‌ترین گناه شمرده ‏‎ ‎‏شده است و اگر کسی آن را حلال بداند در صورتی که ملتفت باشد که لازمۀ حلال ‏‎ ‎‏دانستن آن تکذیب خدا و پیغمبر می‌باشد کافر است.از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ‏‎ ‎‏روایت شده است که فرمودند:شراب ریشۀ بدی‌ها و منشأ گناهان است و کسی که ‏‎ ‎‏شراب می‌خورد،عقل خود را از دست می‌دهد و در آن موقع خدا را نمی‌شناسد و از ‏‎ ‎‏هیچ گناهی باک ندارد و احترام هیچ کس را نگه نمی‌دارد و حق خویشان نزدیک را ‏‎ ‎‏رعایت نمی‌کند و از زشتی‌های آشکار رو نمی‌گرداند و روح ایمان و خداشناسی از ‏‎ ‎‏بدن او بیرون می‌رود و روح ناقص خبیثی که از رحمت خدا دور است در او می‌ماند و ‏‎ ‎‏خدا و فرشتگان و پیغمبران و مؤمنین،او را لعنت می‌کنند و تا چهل روز نماز او قبول ‏‎ ‎‏نمی‌شود و روز قیامت روی او سیاه است و زبان از دهانش بیرون می‌آید و آب دهان ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 474

‏او به سینه‌اش می‌ریزد و فریاد تشنگی او بلند است.‏

‏         مسأله 2634- سر سفره‌ای که در آن شراب می‌خورند،اگر انسان یکی از آنان ‏‎ ‎‏حساب شود بنابر احتیاط واجب نباید نشست و چیز خوردن از آن سفره حرام است.‏

‏         مسأله 2635- بر هر مسلمان واجب است مسلمان دیگری را که نزدیک است از ‏‎ ‎‏گرسنگی یا تشنگی بمیرد،نان و آب داده و او را از مرگ نجات دهد.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 475