احکام رهن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام رهن

‏ ‏

احکام رهن

‏         مسأله 2300- رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد ‏‎ ‎‏که اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.‏

‏         مسأله 2301- در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود ‏‎ ‎‏را به قصد گرو،به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.‏

‏         مسأله 2302- گرو دهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد باید مکلف و عاقل باشند و ‏‎ ‎‏کسی آنها را مجبور نکرده باشد،و نیز گرو دهنده در حال بالغ شدن باید سفیه نباشد؛ ‏‎ ‎‏یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند،بلکه اگر به واسطۀ ورشکستگی یا ‏‎ ‎‏برای آن که بعد از بالغ شدن سفیه شده حاکم شرع او را از تصرف در اموالش ‏‎ ‎‏جلوگیری کرده باشد نمی‌تواند مال خود را گرو بگذارد.‏

‏         مسأله 2303- انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند. ‏

‏و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد،در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به ‏‎ ‎‏گرو گذاشتن راضی هستم.‏

‏         مسأله 2304- چیزی را که گرو می‌گذارند،باید خرید و فروش آن صحیح باشد، ‏‎ ‎‏پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند،درست نیست.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 410

‏         مسأله 2305- استفادۀ چیزی را که گرو می‌گذارند،مال کسی است که آن را گرو ‏‎ ‎‏گذاشته.‏

‏         مسأله 2306- طلبکار و بدهکار نمی‌توانند مالی را که گرو گذاشته شده،بدون اجازۀ ‏‎ ‎‏یکدیگر ملک کسی کنند،مثلاً ببخشند یا بفروشند.ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا ‏‎ ‎‏بفروشد،بعد دیگری بگوید راضی هستم اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2307- اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازۀ بدهکار بفروشد پول آن ‏‎ ‎‏هم مثل خود مال گرو می‌باشد.‏

‏         مسأله 2308- اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد، ‏‎ ‎‏طلبکار می‌تواند در صورتی که وکیل از طرف مالک باشد،مالی را که گرو برداشته ‏‎ ‎‏بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد،و چنانچه وکالت از ‏‎ ‎‏مالک نداشته باشد،اگر به حاکم شرع دسترسی دارد،باید برای فروش آن از حاکم ‏‎ ‎‏شرع اجازه بگیرد.‏

‏         مسأله 2309- اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیۀ ‏‎ ‎‏خانه،محل احتیاج او است،چیز دیگری نداشته باشد.طلبکار نمی‌تواند طلب خود را ‏‎ ‎‏از او مطالبه کند،ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه و اثاثیه هم باشد،طلبکار می‌تواند ‏‎ ‎‏بفروشد و طلب خود را بردارد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 411