احکام روزه
چیزهایی که روزه را باطل می کند
9-قِیْ کردن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

9-قِیْ کردن

‏ ‏

9-قِیْ کردن

‏         مسأله 1646- هرگاه روزه‌دار عمداً قی کند-اگرچه به واسطۀ مرض و مانند ‏‎ ‎‏آن ناچار باشد-روزه‌اش باطل می‌شود ولی اگر سهواً یا بی‌اختیار قی کند اشکال ‏‎ ‎‏ندارد.‏

‏         مسأله 1647- اگر در شب چیزی بخورد که می‌داند به واسطۀ خوردن آن،در روز ‏‎ ‎‏بی‌اختیار قی می‌کند،احتیاط واجب آن است که روزۀ آن روز را قضا نماید.‏

‏         مسأله 1648- اگر روزه‌دار بتواند از قی کردن خودداری کند چنانچه برای او ضرر و ‏‎ ‎‏مشقت نداشته باشد،باید خودداری نماید.‏

‏         مسأله 1649- اگر مگس در گلوی روزه‌دار برود،چنانچه به قدری پایین رود که به ‏‎ ‎‏فرو بردن آن خوردن نمی‌گویند لازم نیست آن را بیرون آورد و روزۀ او صحیح است، ‏‎ ‎‏و اگر به این مقدار پایین نرود باید آن را بیرون آورد اگرچه موجب شود که قی کند و ‏‎ ‎‏روزه‌اش باطل شود،و چنانچه فرو برد روزه‌اش باطل می‌شود،و بنابر احتیاط واجب ‏‎ ‎‏باید کفاره جمع بدهد.‏

‏         مسأله 1650- اگر سهواً چیزی را فرو ببرد و پیش از رسیدن به شکم یادش بیاید که ‏‎ ‎‏روزه است،چنانچه به قدری پایین رفته باشد که آن را داخل شکم کند خوردن ‏‎ ‎‏نمی‌گویند لازم نیست آن را بیرون آورد و روزۀ او صحیح است.‏

‏         مسأله 1651- اگر یقین داشته باشد که به واسطۀ آروغ زدن،چیزی از گلو بیرون ‏‎ ‎‏می‌آید نباید عمداً آروغ بزند ولی اگر یقین نداشته باشد اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 1652- اگر آروغ بزند و بدون اختیار چیزی در گلو یا دهانش بیاید،باید آن را ‏‎ ‎‏بیرون بریزد و اگر بی‌اختیار فرو رود،روزه‌اش صحیح است.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 285