احکام نماز
اجیر گرفتن برای نماز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اجیر گرفتن برای نماز

‏ ‏

اجیر گرفتن برای نماز

‏         مسأله 1533- بعد از مرگ انسان،می‌شود برای نماز و عبادت‌های دیگر او که در ‏‎ ‎‏زندگی به‌جا نیاورده،دیگری را اجیر کنند؛یعنی به او مزد دهند،که آنها را به‌جا آورد.و ‏‎ ‎‏اگر کسی بدون مزد هم آنها را انجام دهد صحیح است.‏

‏         مسأله 1534- انسان می‌تواند برای بعضی از کارهای مستحبی مثل زیارت قبر ‏‎ ‎‏پیغمبر و امامان علیهم السلام،از طرف زندگان اجیر شود،و نیز می‌تواند کار مستحبی را انجام ‏‎ ‎‏دهد و ثواب آن را برای مردگان یا زندگان هدیه نماید.‏

‏         مسأله 1535- کسی که برای نماز قضای میت اجیر شده،باید یا مجتهد باشد یا ‏‎ ‎‏مسائل نماز را از روی تقلید صحیح بداند.‏

‏         مسأله 1536- اجیر باید موقع نیت،میت را معیّن نماید.و لازم نیست اسم او ‏‎ ‎‏را بداند.پس اگر نیت کند از طرف کسی نماز می‌خوانم که برای او اجیر شده‌ام ‏‎ ‎‏کافی است.‏

‏         مسأله 1537- اجیر باید خود را به جای میت فرض کند و عبادت‌های او را قضا ‏‎ ‎‏نماید و اگر عملی را انجام دهد و ثواب آن را برای او هدیه کند کافی نیست.‏

‏         مسأله 1538- باید کسی را اجیر کنند که اطمینان داشته باشند که نماز را به صورت ‏‎ ‎‏صحیح می‌خواند.‏

‏         مسأله 1539- کسی که دیگری را برای نمازهای میت اجیر کرده اگر بفهمد که عمل ‏‎ ‎‏را به‌جا نیاورده،یا باطل انجام داده،باید دوباره اجیر بگیرد.‏

‏         مسأله 1540- هرگاه شک کند که اجیر عمل را انجام داده یا نه اگرچه بگوید انجام ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 268

‏داده‌ام،باید دوباره اجیر بگیرد.ولی اگر شک کند که عمل او صحیح بوده یا نه،گرفتن ‏‎ ‎‏اجیر لازم نیست.‏

‏         مسأله 1541- کسی را که عذری دارد و مثلاً نشسته نماز می‌خواند نمی‌شود برای ‏‎ ‎‏نمازهای میت اجیر کرد،بلکه بنابر احتیاط واجب باید کسی را هم که با تیمم یا جبیره ‏‎ ‎‏نماز می‌خواند اجیر نکنند.‏

‏         مسأله 1542- مرد برای زن و زن برای مرد می‌تواند اجیر شود و در بلند خواندن و ‏‎ ‎‏آهسته خواندن نماز باید به تکلیف خود عمل نماید.‏

‏         مسأله 1543- لازم نیست قضای نمازهای میت به ترتیب خوانده شود،اگرچه ‏‎ ‎‏بدانند که میت ترتیب نمازهای خود را می‌دانسته.‏

‏         مسأله 1544- اگر با اجیر شرط کنند که عمل را به طور مخصوصی انجام دهد،باید ‏‎ ‎‏همان طور به‌جا آورد.و اگر با او شرط نکنند،باید در آن عمل به تکلیف خود رفتار ‏‎ ‎‏نماید،و احتیاط مستحب آن است که از وظیفۀ خودش و میت هر کدام که به احتیاط ‏‎ ‎‏نزدیک‌تر است به آن عمل کند مثلاً اگر وظیفۀ میت گفتن سه مرتبه تسبیحات اربعه ‏‎ ‎‏بوده و تکلیف او یک مرتبه است،سه مرتبه بگوید.‏

‏         مسأله 1545- اگر با اجیر شرط نکنند که نماز را با چه مقدار از مستحبات آن ‏‎ ‎‏بخواند،باید مقداری از مستحبات نماز را که معمول است به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 1546- اگر میت ترتیب نمازهایی را که قضا شده می‌دانسته و انسان بخواهد ‏‎ ‎‏برای آن نمازها اجیر بگیرد لازم نیست برای هر کدام آنها وقتی را معیّن نماید.‏

‏         مسأله 1547- اگر کسی اجیر شود که مثلاً در مدت یک سال نمازهای میت را ‏‎ ‎‏بخواند و پیش از تمام شدن سال بمیرد،باید برای نمازهایی که می‌دانند به‌جا نیاورده ‏‎ ‎‏دیگری را اجیر نمایند بلکه برای نمازهایی هم که احتمال می‌دهند به‌جا نیاورده باید ‏‎ ‎‏بنابر احتیاط واجب اجیر بگیرند.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 269

‏         مسأله 1548- کسی را که برای نمازهای میت اجیر کرده‌اند،اگر پیش از تمام کردن ‏‎ ‎‏نمازها بمیرد و اجرت همۀ آنها را گرفته باشد،چنانچه شرط کرده باشند که تمام نمازها ‏‎ ‎‏را خودش بخواند،باید اجرت مقداری را که نخوانده از مال او به ولیّ میت بدهند،مثلاً ‏‎ ‎‏اگر نصف آنها را نخوانده،باید نصف پولی را که گرفته از مال او به ولیّ میت بدهند،و ‏‎ ‎‏اگر شرط نکرده باشند،باید ورثه‌اش از مال او اجیر بگیرند،اما اگر مال نداشته باشد بر ‏‎ ‎‏ورثۀ او چیزی واجب نیست.‏

‏         مسأله 1549- اگر اجیر پیش از تمام کردن نمازهای میت بمیرد و خودش هم نماز ‏‎ ‎‏قضا داشته باشد،باید از مال او برای نمازهایی که اجیر بوده دیگری را اجیر نمایند و ‏‎ ‎‏اگر چیزی زیاد آمد،در صورتی که وصیت کرده باشد و ورثه اجازه بدهند برای تمام ‏‎ ‎‏نمازهای او اجیر بگیرند،و اگر اجازه ندهند ثلث آن را به مصرف نماز خودش ‏‎ ‎‏برسانند.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 270