احکام نماز
واجبات نماز
قیام(ایستادن)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

قیام(ایستادن)

‏ ‏

قیام(ایستادن)

‏         مسأله 958- قیام در موقع گفتن تکبیرةالاحرام و قیام پیش از رکوع که آن را قیام ‏‎ ‎‏متصل به رکوع می‌گویند رکن است،ولی قیام در موقع خواندن«حمد»و سوره و ‏‎ ‎‏قیام بعد از رکوع رکن نیست و اگر کسی آن را از روی فراموشی ترک کند،نمازش ‏‎ ‎‏صحیح است.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 172

‏         مسأله 959- واجب است پیش از گفتن تکبیر و بعد از آن مقداری بایستد تا یقین ‏‎ ‎‏کند که در حال ایستادن تکبیر گفته است.‏

‏         مسأله 960- اگر رکوع را فراموش کند و بعد از«حمد»و سوره بنشیند و یادش بیاید ‏‎ ‎‏که رکوع نکرده،باید بایستد و به رکوع رود و اگر بدون این که بایستد،به حال خمیدگی ‏‎ ‎‏به رکوع برگردد،چون قیام متصل به رکوع را به‌جا نیاورده،نماز او باطل است.‏

‏         مسأله 961- موقعی که ایستاده است،باید بدن را حرکت ندهد و به طرفی خم ‏‎ ‎‏نشود و به جایی تکیه نکند ولی اگر از روی ناچاری باشد،یا در حال خم شدن برای ‏‎ ‎‏رکوع پاها را حرکت دهد اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 962- اگر موقعی که ایستاده،از روی فراموشی بدن را حرکت دهد،یا به ‏‎ ‎‏طرفی خم شود،یا به جایی تکیه کند،اشکال ندارد ولی در قیام موقع گفتن ‏‎ ‎‏تکبیرةالاحرام و قیام متصل به رکوع اگر از روی فراموشی هم باشد،بنابر احتیاط ‏‎ ‎‏واجب،باید نماز را تمام کند و دوباره بخواند.‏

‏         مسأله 963- باید در موقع ایستادن،هر دو پا روی زمین باشد،ولی لازم نیست ‏‎ ‎‏سنگینی بدن روی هر دو پا باشد و اگر روی یک پا هم باشد اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 964- کسی که می‌تواند درست بایستد،اگر پاها را خیلی گشاد بگذارد که به ‏‎ ‎‏حال ایستادن معمولی نباشد نمازش باطل است.‏

‏         مسأله 965- موقعی که انسان در نماز می‌خواهد کمی جلو یا عقب رود،یا کمی ‏‎ ‎‏بدن را به طرف راست یا چپ حرکت دهد،باید چیزی نگوید ولی‏

‏«بِحَوْلِ اللّٰهِ وَقُوَّتِهِ ‏‎ ‎‏اقُومُ وَاَقْعُدُ» را باید در حال برخاستن بگوید و در موقع گفتن ذکرهای واجب هم بدن ‏‎ ‎‏باید بی‌حرکت باشد بلکه احتیاط واجب آن است که در موقع گفتن ذکرهای مستحبی ‏‎ ‎‏نماز،باید بدنش آرام باشد.‏

‏         مسأله 966- اگر در حال حرکت بدن ذکر بگوید،مثلاً موقع رفتن به رکوع یا رفتن ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 173

‏به سجده تکبیر بگوید،چنانچه آن را به قصد ذکری که در نماز دستور داده‌اند بگوید، ‏‎ ‎‏باید نماز را دوباره بخواند و اگر به این قصد نگوید،بلکه بخواهد ذکری گفته باشد نماز ‏‎ ‎‏صحیح است.‏

‏         مسأله 967- حرکت دادن دست و انگشتان در موقع خواندن«حمد»،اشکال ندارد، ‏‎ ‎‏اگرچه احتیاط مستحب آن است که آنها را هم حرکت ندهد.‏

‏         مسأله 968- اگر موقع خواندن«حمد»و سوره،یا خواندن تسبیحات بی‌اختیار به ‏‎ ‎‏قدری حرکت کند که از حال آرام بودن خارج شود،احتیاط واجب آن است که بعد از ‏‎ ‎‏آرام گرفتن بدن،آنچه را در حال حرکت خوانده دوباره بخواند.‏

‏         مسأله 969- اگر در بین نماز از ایستادن عاجز شود باید بنشیند و اگر از نشستن هم ‏‎ ‎‏عاجز شود باید بخوابد ولی تا بدنش آرام نگرفته باید چیزی نخواند.‏

‏         مسأله 970- تا انسان می‌تواند ایستاده نماز بخواند،نباید بنشیند مثلاً کسی که در ‏‎ ‎‏موقع ایستادن،بدنش حرکت می‌کند یا مجبور است به چیزی تکیه دهد،یا بدنش را ‏‎ ‎‏کج کند،یا خم شود یا پاها را بیشتر از معمول گشاد بگذارد،باید به هر طور که می‌تواند ‏‎ ‎‏ایستاده نماز بخواند ولی اگر به هیچ قسم حتی مثل حال رکوع هم نتواند بایستد،باید ‏‎ ‎‏راست بنشیند و نشسته نماز بخواند.‏

‏         مسأله 971- تا انسان می‌تواند بنشیند نباید خوابیده نماز بخواند و اگر نتواند راست ‏‎ ‎‏بنشیند،باید هر طور که می‌تواند بنشیند و اگر به هیچ قسم نمی‌تواند بنشیند،باید به ‏‎ ‎‏طوری که در احکام قبله گفته شد،به پهلوی راست بخوابد و اگر نمی‌تواند،به پهلوی ‏‎ ‎‏چپ و اگر آن هم ممکن نیست به پشت بخوابد،به طوری که کف پاهای او رو به ‏‎ ‎‏قبله باشد.‏

‏         مسأله 972- کسی که نشسته نماز می‌خواند،اگر بعد از خواندن«حمد»و سوره ‏‎ ‎‏بتواند بایستد،و رکوع را ایستاده به‌جا آورد،باید بایستد و از حال ایستاده به رکوع رود ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 174

‏و اگر نتواند،باید رکوع را هم نشسته به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 973- کسی که خوابیده نماز می‌خواند،اگر در بین نماز بتواند بنشیند،باید ‏‎ ‎‏مقداری را که می‌تواند،نشسته بخواند.و نیز اگر می‌تواند بایستد،باید مقداری را که ‏‎ ‎‏می‌تواند،ایستاده بخواند،ولی تا بدنش آرام نگرفته باید چیزی نخواند.‏

‏         مسأله 974- کسی که نشسته نماز می‌خواند اگر در بین نماز بتواند بایستد باید ‏‎ ‎‏مقداری را که می‌تواند،ایستاده بخواند ولی تا بدنش آرام نگرفته،باید چیزی نخواند.‏

‏         مسأله 975- کسی که می‌تواند بایستد اگر بترسد که به واسطۀ ایستادن مریض شود ‏‎ ‎‏یا ضرری به او برسد،می‌تواند نشسته نماز بخواند و اگر از نشستن هم بترسد،می‌تواند ‏‎ ‎‏خوابیده نماز بخواند.‏

‏         مسأله 976- اگر انسان احتمال بدهد که تا آخر وقت بتواند ایستاده نماز بخواند ‏‎ ‎‏می‌تواند اول وقت نماز بخواند اگرچه احتیاط آن است که نماز را تأخیر بیندازد.‏

‏         مسأله 977- مستحب است در حال ایستادن،بدن را راست نگه دارد،شانه‌ها را ‏‎ ‎‏پایین بیندازد،دست‌ها را روی ران‌ها بگذارد،انگشت‌ها را به‌هم بچسباند،جای ‏‎ ‎‏سجده را نگاه کند،سنگینی بدن را به طور مساوی روی دوپا بیندازد،با خضوع و ‏‎ ‎‏خشوع باشد،پاها را پس و پیش نگذارد،اگر مرد است پاها را از سه انگشتِ باز،تا یک ‏‎ ‎‏وجب فاصله دهد،و اگر زن است پاها را به‌هم بچسباند.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 175