احکام نماز
لباس نمازگزار
مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد

‏ ‏

مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد

‏         مسأله 848- در سه صورت که تفصیل آنها بعداً گفته می‌شود،اگر بدن یا لباس ‏‎ ‎‏نمازگزار نجس باشد،نماز او صحیح است:‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 153

‏اول:آن که به واسطۀ زخم یا جراحت یا دملی که در بدن او است لباس یا بدنش ‏‎ ‎‏به خون آلوده شده باشد.‏

‏دوم:آن که بدن یا لباس او به مقدار کمتر از درهم(که تقریباً به اندازۀ یک اشرفی ‏‎ ‎‏می‌شود)به خون آلوده باشد.‏

‏سوم:آن که ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند،و در دو صورت اگر فقط ‏‎ ‎‏لباس نمازگزار نجس باشد،نماز او صحیح است.‏

‏اول:آن که لباس‌های کوچک او مانند جوراب و عرقچین نجس باشد.‏

‏دوم:آن که لباس زنی که پرستار بچه است نجس شده باشد و احکام این پنج ‏‎ ‎‏صورت مفصلاً در مسائل بعد گفته می‌شود.‏

‏         مسأله 849- اگر در بدن یا لباس نمازگزار،خون زخم یا جراحت یا دمل باشد، ‏‎ ‎‏چنانچه طوری است که آب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن لباس برای بیشتر مردم ‏‎ ‎‏یا برای خصوص او سخت است،تا وقتی که زخم یا جراحت یا دمل خوب نشده ‏‎ ‎‏است،می‌تواند با آن خون نماز بخواند و همچنین است اگر چرکی که با خون بیرون ‏‎ ‎‏آمده یا دوایی که روی زخم گذاشته‌اند و نجس شده،در بدن یا لباس او باشد.‏

‏         مسأله 850- اگر خون بریدگی و زخمی که به زودی خوب می‌شود و شستن آن ‏‎ ‎‏آسان است،در بدن یا لباس نمازگزار باشد،نماز او باطل است.‏

‏         مسأله 851- اگر جایی از بدن یا لباس که با زخم فاصله دارد،به رطوبت زخم ‏‎ ‎‏نجس شود،جایز نیست با آن نماز بخواند.ولی اگر مقداری از بدن یا لباس که ‏‎ ‎‏معمولاً به رطوبت زخم آلوده می‌شود،به رطوبت آن نجس شود،نماز خواندن با آن ‏‎ ‎‏مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 852- اگر از زخمی که توی دهان و بینی و مانند اینهاست خونی به بدن یا ‏‎ ‎‏لباس برسد،احتیاط واجب آن است که با آن نماز نخواند،ولی با خون بواسیر می‌شود ‏‎ ‎‏نماز خواند اگرچه دانه‌هایش در داخل باشد.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 154

‏         مسأله 853- کسی که بدنش زخم است،اگر در بدن یا لباس خود خونی ببیند و ‏‎ ‎‏نداند از زخم است یا خون دیگر،با آن نماز خواندن مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 854- اگر چند زخم در بدن باشد و به طوری نزدیک هم باشند که یک زخم ‏‎ ‎‏حساب شود،تا وقتی همه خوب نشده‌اند،نماز خواندن با خون آنها اشکال ندارد.ولی ‏‎ ‎‏اگر به قدری از هم دور باشند که هر کدام یک زخم حساب شود،هر کدام که خوب ‏‎ ‎‏شد،باید برای نماز،بدن و لباس را از خون آن آب بکشد.‏

‏         مسأله 855- اگر سر سوزنی خون حیض یا نفاس،در بدن یا لباس نمازگزار باشد ‏‎ ‎‏نماز او باطل است و بنابر احتیاط واجب باید خون استحاضه،در بدن یا لباس نمازگزار ‏‎ ‎‏نباشد،ولی خون‌های دیگر مثل خون بدن انسان یا خون حیوان حلال گوشت و خون ‏‎ ‎‏سگ و خوک و کافر و مردار و حیوان حرام گوشت اگرچه در چند جای بدن و لباس ‏‎ ‎‏باشد در صورتی که روی هم کمتر از درهم باشد(که تقریباً به اندازۀ یک اشرفی ‏‎ ‎‏می‌شود)نماز خواندن با آن اشکال ندارد.ولی احتیاط مستحب آن است که از خون ‏‎ ‎‏سگ و کافر و مردار و حیوان حرام گوشت اجتناب کند.‏

‏         مسأله 856- خونی که به لباس بی‌آستر بریزد و به پشت آن برسد،یک خون ‏‎ ‎‏حساب می‌شود ولی اگر پشت آن،جدا خونی شود،بنابر احتیاط واجب باید هر کدام ‏‎ ‎‏را جدا حساب نمود،پس اگر خونی که در پشت و روی لباس است روی هم کمتر از ‏‎ ‎‏درهم باشد،نماز با آن صحیح و اگر بیشتر باشد نماز با آن باطل است.‏

‏         مسأله 857- اگر خون،روی لباسی که آستر دارد بریزد و به آستر آن برسد و یا به ‏‎ ‎‏آستر بریزد و روی لباس خونی شود،باید هر کدام را جدا حساب نمود،پس اگر خون ‏‎ ‎‏روی لباس و آستر،کمتر از درهم باشد نماز با آن صحیح و اگر بیشتر باشد نماز با آن ‏‎ ‎‏باطل است.‏

‏         مسأله 858- اگر خون بدن یا لباس کمتر از درهم باشد و رطوبتی به آن برسد در ‏‎ ‎‏صورتی که خون و رطوبتی که به آن رسیده به اندازۀ درهم یا بیشتر شود و اطراف را ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 155

‏آلوده کند،نماز با آن باطل است،بلکه اگر رطوبت و خون به اندازۀ درهم نشود و ‏‎ ‎‏اطراف را هم آلوده نکند،نماز خواندن با آن اشکال دارد،ولی اگر رطوبت مخلوط ‏‎ ‎‏به خون شود و از بین برود نماز صحیح است.‏

‏         مسأله 859- اگر بدن یا لباس خونی نشود ولی به واسطۀ رسیدن به خون ‏‎ ‎‏نجس شود اگرچه مقداری که نجس شده کمتر از درهم باشد،نمی‌شود با آن نماز ‏‎ ‎‏خواند.‏

‏         مسأله 860- اگر خونی که در بدن یا لباس است کمتر از درهم باشد و نجاست ‏‎ ‎‏دیگری به آن برسد،مثلاً یک قطره بول روی آن بریزد،نماز خواندن با آن جایز نیست.‏

‏         مسأله 861- اگر لباس‌های کوچک نمازگزار مثل عرقچین و جوراب که نمی‌شود ‏‎ ‎‏با آنها عورت را پوشانید نجس باشد،چنانچه از مردار و حیوان حرام گوشت ‏‎ ‎‏درست نشده باشد،نماز با آنها صحیح است و نیز اگر با انگشتری نجس نماز بخواند ‏‎ ‎‏اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 862- احتیاط آن است که چیز نجسی که با آن می‌شود عورت را پوشاند ‏‎ ‎‏همراه نمازگزار نباشد،ولی کسی که این مسأله را نمی‌دانسته و مثلاً مدتی با این‌طور ‏‎ ‎‏نماز خوانده،لازم نیست آن نمازها را قضا کند.‏

‏         مسأله 863- زنی که پرستار بچه است و بیشتر از یک لباس ندارد،هرگاه ‏‎ ‎‏شبانه روزی یک مرتبه لباس خود را آب بکشد،اگرچه تا روز دیگر لباسش به بول بچه ‏‎ ‎‏نجس شود،می‌تواند با آن لباس نماز بخواند.ولی احتیاط واجب آن است که لباس ‏‎ ‎‏خود را در شبانه روز یک مرتبه برای اولین نمازی که لباسش پیش از آن نجس شده ‏‎ ‎‏آب بکشد،و نیز اگر بیشتر از یک لباس دارد ولی ناچار است که همۀ آنها را بپوشد، ‏‎ ‎‏چنانچه شبانه روزی یک مرتبه به دستوری که گفته شده همۀ آنها را آب بکشد ‏‎ ‎‏کافی است.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 156