احکام طهارت
نجاسات
احکام نجاسات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام نجاسات

‏ ‏

احکام نجاسات

‏         مسأله 135- نجس کردن خط و ورق قرآن حرام است،و اگر نجس شود باید فوراً ‏‎ ‎‏آن را آب بکشند.‏

‏         مسأله 136- اگر جلد قرآن نجس شود در صورتی که بی‌احترامی به قرآن باشد باید ‏‎ ‎‏آن را آب بکشند.‏

‏         مسأله 137- گذاشتن قرآن روی عین نجس،مانند خون و مردار اگرچه آن عین ‏‎ ‎‏نجس خشک باشد حرام است،و برداشتن قرآن از روی آن واجب می‌باشد.‏

‏         مسأله 138- نوشتن قرآن با مرکب نجس،اگرچه یک حرف آن باشد حرام است.و ‏‎ ‎‏اگر نوشته شود باید آن را آب بکشند،یا به واسطۀ تراشیدن و مانند آن کاری کنند که از ‏‎ ‎‏بین برود.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 25

‏         مسأله 139- احتیاط واجب آن است که از دادن قرآن به کافر خودداری کنند،و اگر ‏‎ ‎‏قرآن دست او است در صورت امکان از او بگیرند.‏

‏         مسأله 140- اگر ورق قرآن یا چیزی که احترام آن لازم است-مثل کاغذی که اسم ‏‎ ‎‏خدا یا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یا امام علیه السلام بر آن نوشته شده،در مستراح بیفتد بیرون آوردن و آب ‏‎ ‎‏کشیدن آن اگرچه خرج داشته باشد واجب است،و اگر بیرون آوردن آن ممکن نباشد ‏‎ ‎‏باید به آن مستراح نروند تا یقین کنند آن ورق پوسیده است.و نیز اگر تربت در مستراح ‏‎ ‎‏بیفتد و بیرون آوردن آن ممکن نباشد باید تا وقتی که یقین نکرده‌اند به کلی از بین رفته ‏‎ ‎‏به آن مستراح نروند.‏

‏         مسأله 141- خوردن و آشامیدن چیز نجس،حرام است و نیز خورانیدن عین نجس ‏‎ ‎‏به اطفال در صورتی که ضرر داشته باشد حرام می‌باشد،بلکه اگر ضرر هم نداشته باشد ‏‎ ‎‏بنابر احتیاط واجب باید از آن خودداری کنند،ولی خوراندن غذاهایی که نجس شده ‏‎ ‎‏است به طفل حرام نیست.‏

‏         مسأله 142- فروختن و عاریه دادن چیز نجسی که می‌شود آن را آب کشید اگر ‏‎ ‎‏نجس بودن آن را به طرف نگویند اشکال ندارد،ولی چنانچه انسان بداند که عاریه ‏‎ ‎‏گیرنده و خریدار،آن را در خوردن و آشامیدن استعمال می‌کنند باید نجاستش را به ‏‎ ‎‏او بگویند.‏

‏         مسأله 143- اگر انسان ببیند کسی چیز نجسی را می‌خورد یا با لباس نجس نماز ‏‎ ‎‏می‌خواند لازم نیست به او بگوید.‏

‏         مسأله 144- اگر جایی از خانه یا فرش کسی نجس باشد و ببیند بدن یا لباس یا چیز ‏‎ ‎‏دیگر کسانی که وارد خانۀ او می‌شوند با رطوبت به جای نجس رسیده است،لازم ‏‎ ‎‏نیست به آنان بگوید.‏

‏         مسأله 145- اگر صاحب خانه در بین غذا خوردن بفهمد غذا نجس است،باید به ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 26

‏مهمان‌ها بگوید،اما اگر یکی از مهمان‌ها بفهمد لازم نیست به دیگران خبر دهد،ولی ‏‎ ‎‏چنانچه طوری با آنان معاشرت دارد که می‌داند که به واسطۀ نگفتن،خود او هم نجس ‏‎ ‎‏می‌شود باید بعد از غذا به آنان بگوید.‏

‏         مسأله 146- اگر چیزی را که عاریه کرده نجس شود اگر بداند که صاحبش آن چیز ‏‎ ‎‏را در خوردن و آشامیدن استعمال می‌کند،واجب است به او بگوید.‏

‏         مسأله 147- بچه ممیزی که خوب و بد را می‌فهمد اگر تکلیفش هم نزدیک است ‏‎ ‎‏اگر بگوید چیزی را آب کشیدم،دوباره باید آن را آب کشید،ولی اگر بگوید چیزی که ‏‎ ‎‏در دست او است نجس است احتیاط آن است که از آن اجتناب کنند.اگرچه بعید ‏‎ ‎‏نیست اعتبار قول صبیّ مراهق.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 27