مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : عربی

مشخصات کتاب

سرشناسه: خمینی، مصطفی، 1309 ـ 1356.عنوان ونام پدیدآور: تحریرات فی‌الفقه: کتاب ‌البیع (الجزءالثالث)/ تألیف مصطفی الخمینی.مشخصات نشر: تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، مؤسسه چاپ ونشر عروج،  1389. مشخصات ظاهری: ج. 3 (454 ص.)   ISBN:  964 - 335 - 158 - 0  (دوره)   978 - 964 - 212 - 095 - 6  (ج.3)  شابک:وضعیت فهرست نویسی: فهرست نویسی قبلییادداشت: عربی. کتابنامه: به صورت زیرنویس. عنوان دیگر: کتاب ‌ البیع.موضوع: 1. خرید وفروش (فقه). 2. معاملات (فقه). 3. فقه جعفری ـ ـ قرن14.شناسه افزوده: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، دفترقم. مؤسسه چاپ ونشر عروج. رده بندی کنگره:  3 ت 84  خ/ 1/190    BP رده بندی دیویی:   372 / 297شماره کتابشناسی ملی:  10686 ـ 78 م                                                            

       کد/ م 2547

       

ARMORU~1

‏ ‏

  کتاب‌ البیع (ج3)

   المؤلف: السیّدمصطفی الخمینی

‎ ‎  الناشر: دارالعروج للنشر‌ و ‌الطباعة(التابعة لمؤسسة تنظیم ونشر تراث الإمام الخمینی(س))

‎ ‎  الطبعة الاولی:  1389ش/ 1431ق      

‎ ‎  الکمیة:  500 نسخة        ‍      

‎ ‎  السعر:  75000 ریال

‏ ‏

‏ ‏

‏                 ‏‏ ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                    0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکزپخش: 0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                    0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                    0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 1