المقصد الثالث: فی شروط العوضین وهی اُمور:
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : عربی

المقصد الثالث: فی شروط العوضین وهی اُمور:

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

المقصد الثالث

‏ ‏

‏ ‏

‏فی شروط العوضین‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

          وهی اُمور:


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 319

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 320