بخش سوم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر
فصل چهارم: رعایت مراتب در امر و نهی
موازین شرعی و اخلاقی در امر و نهی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1411

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

موازین شرعی و اخلاقی در امر و نهی

موازین شرعی و اخلاقی در امر و نهی

‏ ‏

رعایت مراتب امر و نهی

‏ ‏

‏ ‏

‏همۀ ما همّمان صرف این باشد که اگر یک کسی هم خطا می کند‏‎ ‎‏برادرانه بروند بهش حالی کنند که این کار درست نبوده است، تو‏‎ ‎‏باید چه بکنی، اگر باورش نیامد و دیدید که آدم صحیحی نیست،‏‎ ‎‏آن وقت باید به مراکزی که هستش گفته بشود تا جلویش را‏‎ ‎‏بگیرند.(454)‏

20/3/59

*  *  *

‏ ‏

هتک حرمت مسلمانان و اشاعه فحشا

‏ ‏

‏ ‏

‏مؤکداً تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و‏‎ ‎‏مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا‏‎ ‎‏و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با‏‎ ‎‏آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد‏‎ ‎‏مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند،‏‎ ‎‏چرا که اشاعۀ فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق‏‎ ‎‏ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط‏‎ ‎‏باید به وظیفۀ نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل‏‎ ‎‏نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و‏‎ ‎‏ساکنان آن را ندارند، و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب‏‎ ‎‏تعزیر و گاهی تقاص می باشد.(455)‏

24/9/61

*  *  *

‏ ‏

رعایت موازین شرعی در امر و نهی

‏ ‏

‏ ‏

‏اصل آن مسئله ای را که من گفتم برای این بود که ایران را برگردانیم‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 235

‏به یک مملکت اسلامی، همه چیز اسلامی بشود...‏

‏     البته آنی که ما می گوییم این است که به مردم، مردم عادی به‏‎ ‎‏خیال اینکه توی خانه شان، خودش توی خانه اش بخواهد یک‏‎ ‎‏کاری بکند حقی ندارد کسی برود، بداند هم که در جوف منزلش‏‎ ‎‏یک کاری می کند این نهیش می کنند؛ اگر یک وقت بریزند توی‏‎ ‎‏خانه اش، نه، این حق نیست. همچه چیزی نمی شود، یک کار‏‎ ‎‏خلافی را با یک کار خلافتری ما بخواهیم جلویش را بگیریم،‏‎ ‎‏موازین دارد، نهی از منکر موازین دارد، امر به معروف موازین‏‎ ‎‏دارد.(456)‏

‏ ‏

‏ ‏

7/11/61

*  *  *

‏ ‏

رعایت شرایط امر به معروف و نهی از منکر

‏ ‏

‏ ‏

‏س ـ‏‏ [آیا‏‏ با اینکه می بینیم مردم در آشغالیها و زباله ها نان و برنج و‏‎ ‎‏گوشت و... می ریزند وظیفۀ ما نسبت به این امور چیست؟ با اینکه‏‎ ‎‏اسراف و تبذیر و بی احترامی به نعمتهای الهی است.‏‏]‏

‏ج ـ‏‏ با مراعات شرایط، امر به معروف و نهی از منکر نمایید.(457)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

رعایت شرایط امر و نهی

‏ ‏

‏ ‏

‏س ـ ‏‏[‏‏با مجروحانی که بر اثر عدم اعتقاد کامل، نماز را برپا‏‎ ‎‏نمی دارند، به عنوان یک پرستار چگونه باید رفتار کرد؟‏‏]‏

‏ج ـ‏ ‏وظیفه، امر به معروف و نهی از منکر است با مراعات مقرّرات‏‎ ‎‏آن.(458)‏

‏ ‏

*  *  *


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 236

‏ ‏

رعایت موازین اسلامی در امر و نهی از منکر 

‏ ‏

‏ ‏

‏س ـ‏‏ ‏‏[‏‏آیا دختری با شرط رعایت کردن موازین اسلامی، می تواند‏‎ ‎‏پسری را راهنمایی و کمک کند؟‏‏]‏

‏ج ـ‏‏ با مراعات موازین اسلامی، مانع ندارد.(459)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

عدم مبارزه با غیر توطئه گران

‏ ‏

‏ ‏

‏س ـ‏‏ ‏‏[‏‏امروزه که در مناطق و کشورهای مختلف، مسلمانان مشغول‏‎ ‎‏مبارزه با طاغوت و کفر جهانی هستند، اگر در افرادی نقاط ضعفی‏‎ ‎‏مشاهده شود، ولی موضع گیری در مقابل مبارزین و انقلابیون‏‎ ‎‏نداشته باشند، آیا جایز است با آنان در جهت ضعفی که دارند‏‎ ‎‏مبارزه شود، یا آنکه به منظور حفظ وحدت باید از نقاط ضعف‏‎ ‎‏چشم پوشی کرد؟ و اساساً چه ضابطه ای می تواند ملاک تقدیم‏‎ ‎‏وحدت بر خط مبارزه یا بالعکس باشد؟‏‏]‏

‏ج ـ‏‏ ‏‏اگر انقلاب اسلامی را تضعیف نمی کنند و توطئه بر ضد‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ندارند، در امانند و نباید با آنان مبارزه کرد.(460)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

رعایت محبت در امر و نهی

‏ ‏

‏ ‏

‏پس از اینهمه امتحانات و تربیتهای روحانی، برای چه خدای تعالی‏‎ ‎‏او را تهیه کرد؟ برای دعوت و هدایت و ارشاد و نجات دادن یک‏‎ ‎‏نفر بندۀ طاغی یاغی که کوس ‏اَنَا رَبُّکُمُ الاَْعْلیٰ‎[1]‎‏ می کوفت، و آنهمه‏‎ ‎‏فساد در ارض می کرد. ممکن بود خدای تعالی او را به صاعقۀ‏‎ ‎‏غضب بسوزاند، ولی رحمت رحیمیّه برای او دو پیغمبر‏‎[2]‎‏ بزرگ‏‎ ‎

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 237

‏می فرستد، و در عین حال، سفارش او را می فرماید که با او با کلام‏‎ ‎‏نرم لیّن گفتگو کنید؛ باشد که به یاد خدا افتد و از کردار خود و‏‎ ‎‏عاقبت امر بترسد. این دستور امر به معروف و نهی از منکر است.‏‎ ‎‏این کیفیت ارشاد مثل فرعون طاغوت است. اکنون تو نیز که‏‎ ‎‏می خواهی امر به معروف و نهی از منکر کنی و خلق خدا را ارشاد‏‎ ‎‏کنی، از این آیات شریفۀ الهیّه، که برای تذکّر و تعلّم فرو فرستاده‏‎ ‎‏شده، متذکّر شو و تعلم گیر ـ با قلب پر از محبّت و دل با عاطفه با‏‎ ‎‏بندگان خداوند ملاقات کن و خیر آنها را از صمیم قلب طالب شو؛‏‎ ‎‏و چون قلب خود را رحمانی و رحیمی یافتی، به امر و نهی و ارشاد‏‎ ‎‏قیام کن تا دلهای سخت را برق عاطفۀ قلبت، نرم کند و آهن قلوبْ‏‎ ‎‏به موعظت آمیخته با آتش محبتت، لیّن گردد؛ و این وادی غیر از‏‎ ‎‏وادی بغض فی اللّه و حبّ فی اللّه است که انسان باید با اعدای دین‏‎ ‎‏عداوت داشته باشد.(461)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

تأثیر رحم و محبت در امر و نهی

‏ ‏

‏ ‏

‏باب امر به معروف و نهی از منکر از وجهۀ رحمت رحیمیّه است.‏‎ ‎‏پس، بر آمر به معروف و ناهی از منکر لازم است که به قلب خود از‏‎ ‎‏رحمت رحیمیّه بچشاند، و نظرش در امر و نهی خودنمایی و‏‎ ‎‏خودفروشی و تحمیل امر و نهی خود نباشد؛ زیرا که اگر با این نظر‏‎ ‎‏مشی کند، منظور از امر به معروف و نهی از منکر، که حصول‏‎ ‎‏سعادت عباد و اجرای احکام اللّه در بلاد است، حاصل نشود؛‏‎ ‎‏بلکه گاه شود که از امر به معروفِ انسان جاهل، نتیجۀ معکوسه‏‎ ‎‏حاصل شود، و چندین منکر سربار شود برای یک امر و نهی‏‎ ‎‏جاهلانه که از روی خواهش نفسانی و تصرّف شیطانی واقع شود؛‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 238

‏و اما اگر حسّ رحمت و شفقت و حق نوعیّت و اخوتْ انسان را به‏‎ ‎‏ارشاد جاهلان و بیدار کردن غافلان وادار کند، کیفیّت بیان و‏‎ ‎‏ارشاد، که از ترشّحات قلبِ رحیمانه است، طوری شود که قهراً‏‎ ‎‏تأثیر در موادّ لایقه بسزا کند و قلوب صلبۀ سخت را نیز از آن‏‎ ‎‏استکبار و استنکار فرو نشاند.(462)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

رعایت لطف و رحمت در انکار منکر

‏ ‏

‏ ‏

‏سزاوار است که آمر به معروف و ناهی از منکر در امر و نهی و‏‎ ‎‏مراتب انکار خود مانند پزشک معالج مهربان یا پدر مهربان،‏‎ ‎‏مراعات مصلحت شخص آلوده به گناه را بنماید و انکار او لطف و‏‎ ‎‏رحمت برای مرتکب، و بلکه بر همه امّت باشد؛ و سزاوار است‏‎ ‎‏قصد او تنها خدا و رضایت او باشد، و عمل خود را از آمیخته شدن‏‎ ‎‏با هواهای نفسانی و اظهار بزرگی، حفظ کند، و نفس خود را منزه‏‎ ‎‏نداند و برای آن برتری و بزرگی بر مرتکب قاتل نباشد، چه بسا‏‎ ‎‏مرتکب منکر هر چند مرتکب گناهان بزرگ، صفات پسندیده ای‏‎ ‎‏داشته باشد که خدا او را به خاطر این صفات دوست دارد، گرچه‏‎ ‎‏به واسطۀ ارتکاب گناه عملش مبغوض خداوند است، و ای بسا امر‏‎ ‎‏و نهی کننده به عکس او باشد (صفاتی را داراست که مورد رضایت‏‎ ‎‏خداوند نیست) هر چند بر خود او مخفی است.(463)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

عمل و کردار علما، بالاترین امر و نهی

‏ ‏

‏ ‏

‏از بزرگترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر و شریفترین و‏‎ ‎‏دقیقترین و شدیدترین آنها از نظر تأثیر، و دلنشین ترین آنها‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 239

‏بویژه اگر آمر و ناهی از علمای دین و سران مذهب باشد، آن‏‎ ‎‏امر به معروف و نهی از منکری است که از شخصی صادر شود که‏‎ ‎‏خود، لباس معروف چه واجب و چه مستحب را به تن کرده باشد،‏‎ ‎‏و از منکر بلکه از مکروه دور باشد؛ یعنی خود عامل به معروف و‏‎ ‎‏تارک منکر باشد، و کسی باشد که به اخلاق انبیا و اهل معنویت‏‎ ‎‏آراسته باشد، و از اخلاق نادانان و اهل دنیا بدور باشد تا با‏‎ ‎‏عمل و روش و اخلاقش، آمر و ناهی باشد و مردم به او اقتدا کنند،‏‎ ‎‏و اگر ـ العیاذ باللّه ـ خلاف این باشد و مردم ببینند عالمی که مدعی‏‎ ‎‏جانشینی پیامبران و رهبری امت است، آنچه را می گوید، عمل‏‎ ‎‏نمی کند، این وضع موجب ضعف عقیدۀ مردم، و جرأت پیدا کردن‏‎ ‎‏آنان بر گناهان، و بدگمانی ایشان نسبت به علمای گذشته خواهد‏‎ ‎‏شد. به همین جهت، بر علما خصوصاً سران مذهب لازم است از‏‎ ‎‏مواضع و موارد تهمت دوری کنند؛ و از بزرگترین موارد تهمت،‏‎ ‎‏نزدیک شدن به پادشاهان ستم و رؤسای ستمگر می باشد؛ و بر‏‎ ‎‏امت اسلامی لازم است که اگر عالمی را اینچنین دیدند، کار او را با‏‎ ‎‏احتمال صحت، حمل بر صحت نمایند (و بگویند این کار او‏‎ ‎‏به خاطر مصلحتی بوده) و اگر احتمال صحت نسبت به کار او‏‎ ‎‏نمی دهند، باید از او دوری کنند و او را طرد کنند؛ زیرا او غیر‏‎ ‎‏روحانی است که به لباس روحانیون درآمده، و شیطانی است که‏‎ ‎‏در لباس علماست. که از امثال او و شرّ آنها برای اسلام به خدا پناه‏‎ ‎‏می بریم.(464)‏

‏ ‏

***

‎ ‎

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 240

  • )) نازعات / 24.
  • )) موسی و هارون ـ علیهماالسلام.