احکام زکات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام زکات

مساله 1853ـ‏ زکات نُه چیز واجب است: اول: گندم. دوم: جو. سوم: خرما.‏‎ ‎‏چهارم: کشمش. پنجم: طلا. ششم: نقره. هفتم: شتر. هشتم: گاو. نهم: گوسفند. و اگر‏‎ ‎‏کسی مالک یکی از این نُه چیز باشد، با شرایطی که بعداً گفته می شود باید مقداری که‏‎ ‎‏معین شده به یکی از مصرفهایی که دستور داده اند برساند.‏

مساله 1854ـ‏ سُلت که دانه ای است به نرمی گندم و خاصیت جو دارد زکات‏‎ ‎‏ندارد، ولی عَلس که مثل گندم است و خوراک مردمان صنعا می باشد، زکاتش بنابر‏‎ ‎‏احتیاط واجب باید داده شود.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 282