احکام طهارت
غسلهای واجب
احکام طهارت (استحاضه)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام طهارت (استحاضه)

‏یکی از خونهایی که از زن خارج می شود خون استحاضه است و زن را در موقع‏‎ ‎‏دیدن خون استحاضه، مستحاضه می گویند.‏

مساله 392ـ‏ خون استحاضه در بیشتر اوقات زردرنگ و سرد است و بدون فشار‏‎ ‎‏و سوزش بیرون می آید و غلیظ هم نیست ولی ممکن است گاهی سیاه یا سرخ و گرم‏‎ ‎‏و غلیظ باشد و با فشار و سوزش بیرون آید.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 58

مساله 393ـ‏ استحاضه سه قسم است: قلیله و متوسطه و کثیره. استحاضۀ قلیله‏‎ ‎‏آن است، که خون، پنبه ای را که زن داخل فرج می نماید سوراخ نکند و از طرف دیگر‏‎ ‎‏ظاهر نشود.‏

‏استحاضۀ متوسطه آن است که خون در پنبه فرو رود و از طرف دیگر ظاهر شود‏‎ ‎‏ولی به دستمالی که معمولاً زنها برای جلوگیری از خون می بندند، جاری نشود.‏‎ ‎‏استحاضه کثیره آن است که خون از پنبه به دستمال جاری شود.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 59