احکام طهارت
احکام طهارت (احکام ظرفها)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام طهارت (احکام ظرفها)

مساله 225ـ‏ ظرفی که از پوست سگ یا خوک یا مردار ساخته شده خوردن و‏‎ ‎‏آشامیدن از آن ظرف حرام است، و نباید آن ظرف را در وضو و غسل و کارهایی که‏‎ ‎‏باید با چیز پاک انجام داد استعمال کنند. بلکه احتیاط واجب آن است که چرم سگ و‏‎ ‎‏خوک و مردار را اگرچه ظرف هم نباشد استعمال نکنند.‏

مساله 226ـ‏ خوردن و آشامیدن از ظرف طلا و نقره و استعمال آنها، حرام است‏‎ ‎‏ولی استعمالِ آنها در زینت اطاق حرام نیست، و نگاه داشتن نیز حرام نمی باشد.‏

مساله 227ـ‏ ساختن ظرف طلا و نقره و مزدی که برای آن می گیرند حرام نیست.‏

مساله 228ـ‏ خرید و فروش ظرف طلا و نقره و پول عوضی هم که فروشنده‏‎ ‎‏می گیرد حرام نیست.‏

مساله 229ـ‏ گیرۀ استکان که از طلا یا نقره می سازند اگر بعد از برداشتن‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 34

‏استکان، ظرف به آن گفته شود، استعمال آن چه به تنهایی و چه با استکان، حرام‏‎ ‎‏است و اگر ظرف به آن گفته نشود استعمال آن مانعی ندارد.‏

مساله 230ـ ‏استعمال ظرفی که روی آن را آب طلا یا آب نقره داده اند اشکال‏‎ ‎‏ندارد.‏

مساله 231ـ‏ اگر فلزی را با طلا یا نقره مخلوط کنند و ظرف بسازند چنانچه‏‎ ‎‏مقدار آن فلز به قدری زیاد باشد که ظرف طلا یا نقره به آن ظرف نگویند استعمال آن‏‎ ‎‏مانعی ندارد.‏

مساله 232ـ‏ اگر انسان غذایی را که در ظرف طلا یا نقره است در ظرف دیگر‏‎ ‎‏بریزد این استعمال جائز است ولی اگر بخواهد از ظرف دوم غذا بخورد و خالی کردن‏‎ ‎‏ظرف برای آن نباشد که غذا خوردن از ظرف طلا یا نقره جائز نیست این استعمال‏‎ ‎‏حرام می باشد.‏

مساله 233ـ ‏استعمال بادگیر قلیان و غلاف شمشیر و کارد و قاب قرآن اگر از طلا‏‎ ‎‏یا نقره باشد اشکال ندارد و همچنین عطردان و سرمه دان و مثل اینها.‏

مساله 234ـ‏ استعمال ظرف طلا یا نقره در حال ناچاری اشکال ندارد و برای‏‎ ‎‏وضو و غسل هم در حال تقیّه می شود ظرف طلا و نقره را استعمال کرد، بلکه گاهی‏‎ ‎‏واجب است.‏

مساله 235ـ‏ استعمال ظرفی که معلوم نیست از طلا یا نقره است یا از چیز دیگر‏‎ ‎‏اشکال ندارد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 35