حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا بروجردی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : بصیرت منش، حمید ـ میریان، احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا بروجردی

 حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا بروجردی‏حقیر در نجف اشرف در مسجد شیخ انصاری ـ اعلی الله مقامه ـ افتخار‏‎ ‎‏تلمذ و استفاده از محضر امام(قده) را در درس فقه ایشان داشتم و در همان‏‎ ‎‏زمان در درس آیت الله العظمی خویی (قده) نیز حاضر می شدم. همیشه بر این‏‎ ‎‏عقیده بوده و هستم که درس امام خمینی (قده) عمیقتر و ملاپرورتر بود،‏‎ ‎‏گذشته از اینکه امام (قده) به شاگردان میدان و اجازه می دادند که اشکال کنند‏‎ ‎‏و اگر کسی حرف نمی زد، احیاناً خود ایشان اعتراض می فرمودند. برای مثال‏‎ ‎‏یک نمونه خیلی کوچک از عمیق بودن و کاملاً عرفی بودن بحث فقه ایشان به‏‎ ‎‏عرض می رسانم: در بحث مکاسب باب مکیل و موزون فرموده اند که اگر‏‎ ‎‏چیزی با  کیل، معامله می شود، با کیل و اگر در عرف با وزن معامله می شود،‏‎ ‎‏باید به وزن معامله شود؛ به عدد و یا نظری (گتره) معامله صحیح نیست. حال‏‎ ‎‏اگر در یک جا شک کردیم که با  کیل معامله می شود یا با وزن (پیداست در هر‏‎ ‎‏جا دلیل و حجت شرعی نباشد باید به اصل مراجعه کرد تا از شک خارج شد)‏‎ ‎‏باید دید در اینجا اصل با کدامیک از آنهاست ؟ ایشان اذهان را بردند به ما قبل‏‎ ‎‏از تاریخ. با اینکه می دانیم وزن و ترازو یک امر دقیق و پیشرفته است که‏‎ ‎‏انسانهای اولیه (عصر حجر) به آن نرسیده بودند، اگر آنها معامله می کردند‏‎ ‎‏مسلماً با همان کیل و پیمانه هایی که احیاناً از چوب یا سنگ تراشیده بودند کیل‏‎ ‎‏می کردند و داد و ستد انجام می گرفت؛ پس اصل با کیل است و عندالشک‏‎ ‎‏باید به آن رجوع کرد.‏


‎ ‎