خاطرات
آیت اللّه سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میرشکاری، اصغر- بصیرت منش، حمید (گردآورندگان)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

آیت اللّه سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی

‏291ـ ‏‏وقتی قرار شد طبق اصل قانون اساسی مسئولین صورت دارایی‏‎ ‎‏خود را بدهند، اول کسی که صورت دارایی خود و متعلقین خود را ارائه داد‏‎ ‎‏امام بود و تمام موجودیش را نوشت و فرستاد‏‎[1]‎‏ که الحمدللّه هم موجودی‏‎ ‎

‏درست وحسابی و چیزی نداشت. ما اقدام نکردیم و از امام نخواستیم ولی‏‎ ‎‏امام خودش اول کسی بود که اقدام کرد.‏

‏***‏

‎ ‎

  • دارایی حضرت امامره به اعلام معظم له نام: روح اللّه - نام خانوادگی: مصطفوی معروف به خمینی - شمارۀ شناسنامه 2744 - محل صدور: خمین - سمت روحانی 1ـ  دارایی غیر منقول (با ذکر مشخصات):      1ـ یک باب منزل مشتمل بر بیرونی و اندرونی در قم، محله باغ قلعه که معروف است.      2ـ قطعه زمینی است ارث پدری است و به حسب اطلاع حضرت آقای پسندیده مشاع است بین اینجانب و معظم له و ورثه مرحوم اخوی آقای هندی، که اجاره سهمیّه اینجانب از قرار اطلاع آقای اخوی سالی چهار هزار ریال است که داده نمی شود. 2ـ  دارایی منقول اعم از نقدی، موجودی یا سپرده بانکی، سهام و اموال غیرمنقول دیگر با ذکر قیمت تقریبی:      1ـ وجه مختصری است که در تهران نذورات و هدایای شخصی است.      2ـ اثاث منزل ندارم. مختصر اثاثی است در قم و تهران ملک همسرم می باشد. دو قطعه قالی در منزل است داده اند که اگر خواستم بابت خمس حساب کنم، و مال اینجانب و ورثه نیست باید به سادات فقیر بدهند.       چند جلد کتاب، بقیه کتبی است که در زمان شاه مخلوع به غارت رفت و نمی دانم چقدر است و چند جلد کتاب که در مدتی که در تهران هستم از طرف مؤلفین هدیه شده است که قیمت تقریبی آنها را نمی دانم، ولی قدر قابلی نیست، اثاثی که در منزل مسکونی فعلی در تهران است ملک صاحبان منزل است، احمد اطلاع دارد.      3ـ کلیه وجوهی که در بانکها یا در منزل یا نزد اشخاص است که آقای پسندیده مطلع هستند، به استثناء وجه مختصری که اشاره شد، وجوه شرعیه می باشد و ملک اینجانب نیست و ورثه اینجانب در آنها حقی ندارند و تکلیف آنها را به حسب وصیت تعیین نموده ام. تاریخ 24 دی ماه 1359 7ربیع الاول 1401      اعلام میزان داراییها، توسط حضرت امام خمینیس براساس قانون اساسی صورت گرفته است که علاوه بر وضعیت زندگی ساده و بی پیرایه معظم له، نشانۀ تقیّد ایشان به اجرای مفاد قانون نیز می باشد.