خاطرات
آقای معصوم زاده
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میرشکاری، اصغر- بصیرت منش، حمید (گردآورندگان)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

آقای معصوم زاده

‏284ـ ‏‏من بارها دیدم که هنگام میل کردن آب، باقی مانده آب را نگهداشته‏‎ ‎‏و دور نمی ریختند. رویش یک برگ کاغذی می گذاشتند و حتی اگر هم گرم‏‎ ‎‏می شد، مجدداً از آن استفاده می کردند. ‏

285ـ ‏یکبار یکی از دستشویی های بیمارستان چکه می کرد. یکی از برادران‏‎ ‎‏برای مرمت آن دست به کار شد. حضرت امام هم آنجا حضور داشتند و روی‏‎ ‎‏صندلی نشسته بودند. آن برادر برای امتحان سالم بودن دستشویی پارچی پر‏‎ ‎‏از آب را داخل دستشویی خالی کرد. امام این صحنه را دیدند و فرمودند: چرا‏‎ ‎‏آب پارچ را توی دستشویی خالی کردی؟ ایشان پاسخ دادند برای امتحان‏‎ ‎‏دستشویی. امام فرمودند: هر کسی که می خواست از دستشویی استفاده کند،‏‎ ‎‏امتحان می شد. درست نبود آب ریخته شود.‏

‏***‏

‎ ‎