خاطرات
دکتر امیرهوشنگ عسگری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میرشکاری، اصغر- بصیرت منش، حمید (گردآورندگان)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

دکتر امیرهوشنگ عسگری

‏193ـ ‏‏«مایک والاس» گزارشگر تلویزیونی آمریکا که از روزنامه نویسان بنام و‏‎ ‎‏بسیار مشهور آمریکایی است و گویا اولین آمریکایی باشد که با امام مصاحبه‏‎ ‎‏داشته است، در ماه سپتامبر امسال در برنامۀ کانال 4تلویزیون آمریکا ظاهر‏‎ ‎‏شده بود و توسط یکی دیگر از گزارشگران معروف مصاحبه می شد تا‏‎ ‎‏خاطرات برجستۀ خود را در دوران خبرنگاری بازگوید. از همه کس و‏‎ ‎‏همه جا سخن گفت و مخصوصاً به این نکته اشاره کرد که تقریباً تمام سران‏‎ ‎‏کشورهای جهان و همه سیاستمداران بزرگ معاصر را دیده و با آنها سخن‏‎ ‎‏گفته است. نوبت به حضرت آیت اللّه خمینی(ره) رهبر انقلاب ایران رسید.‏

‏مایک والاس با لحنی که احترام و اعتقاد و در عین حال صراحت مخصوصی‏‎ ‎‏داشت گفت: باید اذعان کنم باهوش ترین و زیرک ترین سیاستمداری است که‏‎ ‎‏من دیده ام. نفوذ بخصوصی در مصاحبه کنندگان داشت و به جای اینکه من از‏‎ ‎‏ایشان سؤالاتی بکنم، ایشان مرا ‏‎[1]‎‎manipulate‎‏ می کرد. من غیر از مطالبی که‏‎ ‎‏آیت اللّه خودشان می خواستند بگویند هیچ مطلب تازه ای نتوانستم از این‏‎ ‎‏سیاستمداردنیادیده بیرون بکشم و برای من عجیب بودکه یک مردروحانی‏‎ ‎‏اینچنین بر یکی مثل من که در کار خود تخصص کافی دارم مسلط باشند.‏

‏     مایک والاس اضافه کرد: باید بگویم زندگی بسیار ساده که رهبر انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی برای خود فراهم کرده بود، او را از همۀ رهبران دیگر دنیا متمایز‏‎ ‎‏می کرد و ما می دیدیم که او به راستی یک مرد عقیدتی است و دنیا و لذت های‏‎ ‎‏دنیوی برایش ارزشی ندارد. او مرا و همۀ رجال دیگر دنیا را که به خدمت‏‎ ‎‏می پذیرفت، روی فرش ساده می نشانید و ما مجبور بودیم کفشهای خود را‏‎ ‎‏دم در از پا درآوریم و از همان اول کار بفهمیم که با مردی متفاوت سروکار‏‎ ‎‏داریم.‏

‏***‏

‎ ‎

  • اداره کردن، هدایت.