خاطرات
آیت اللّه صادق خلخالی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میرشکاری، اصغر- بصیرت منش، حمید (گردآورندگان)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

آیت اللّه صادق خلخالی

‏101ـ‏‏ مشکلات زندگی خصوصی برای امام مطرح نبود. امام اکثراً در قم‏‎ ‎‏با نسیه زندگی می کردند. شیخ محمد بقال ته کوچه ارگ یکی از طلبکاران امام‏

‏و دیگری حاجی عباس ساوه ای در خیابان ارم بود البته آن بزرگوار بی اندازه‏‎ ‎‏خوش حساب بودند. مخصوصاً یادم هست که شیخ محمد یک حلب روغن‏‎ ‎‏یادش رفته بود که در حساب بنویسد، امام یادآوری کرده بودند و امام در این‏‎ ‎‏امور بسیار حساس بوده و حواس جمعی داشتند و اگر می شنیدند که یک نفر‏‎ ‎‏بدحساب است، از او متنفر بودند.‏

102ـ‏ امام(س) در منزل با قناعت زندگی می کردند و از ریخت وپاش خبری‏‎ ‎‏نبود؛ نوعاً ناهار آبگوشت داشتند و شبها یا کته بود یا چلوخورشت‏‎ ‎‏قورمه سبزی. امام ساده زندگی می کردند و از اشرافیت بیزار بودند. در پاریس‏‎ ‎‏یک سفره ساده با غذای اشکنه و تخم مرغ درست می کردند و همۀ میهمانان‏‎ ‎‏بدینوسیله پذیرایی می شدند. در نجف هم وضع امام بسیار ساده بود، به همۀ‏‎ ‎‏طلاب به یک منوال شهریه می دادند و فرقی میان ایرانی و افغانی و عراقی‏‎ ‎‏نبود.‏

103ـ‏ به خاطر دارم زمانی که حاج آقا مصطفی عروسی کردند، امام به عنوان‏‎ ‎‏هدیۀ عروسی یک تخته قالی 4×3 نیم دار و کهنه برای ایشان خریدند.‏

‏***‏

‎ ‎