خاطرات
دکتر محمود بروجردی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میرشکاری، اصغر- بصیرت منش، حمید (گردآورندگان)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

دکتر محمود بروجردی

‏42ـ‏‏ یک وقت صحبت این شده بود که دستنوشته های امام باید سالهای‏

‏سال بماند. چرا که واقعاً سند سعادت این ملت مسلمان و این نظام اسلامی‏‎ ‎‏است. کاغذهای شیمیایی معمولاً زود از بین می روند از این رو قرار گذاشتیم‏‎ ‎‏که کاغذهای دست ساز ژاپنی تهیه کنیم. با آقای مهندس حجّت (رئیس وقت‏‎ ‎‏سازمان میراث فرهنگی) برای تهیۀ این کاغذها صحبت شد. ولی آقای‏‎ ‎‏انصاری گفتند: امام که روی کاغذ سفید چیزی مرقوم نمی فرمایند. باید ما‏‎ ‎‏چیزی بنویسیم و بدهیم خدمت ایشان، که ایشان در حاشیۀ آن بنویسند.‏‎ ‎‏جالب است برایتان بگویم که بعضی از اشعار حضرت امام که منتشر شده، در‏‎ ‎‏حاشیۀ بعضی از روزنامه ها نوشته شده است.‏

43ـ‏ حضرت امام، بر مبنای تعهد و بنا به اعتقاد اسلامی، کوشش می کردند‏‎ ‎‏همان را عمل کنند که می فرمودند. مثلاً اگر وقت وضو گرفتن به یکی از‏‎ ‎‏اعضای خانواده، تذکر می دادند که آب را بیش از حد مصرف نکنید، این عمل‏‎ ‎‏را خودشان نیز دقیقاً انجام می دادند. روزی یکی از دوستان پسرم به او گفته‏‎ ‎‏بود که برای تبرک و تیمن، مقداری از چکیدۀ آب وضوی حضرت امام را به او‏‎ ‎‏بدهد تا به عنوان شفا به بیماری بدهند. پسرم به شوخی به من گفت که: پدر!‏‎ ‎‏یک شیشه از چکیدۀ آب وضوی حضرت امام تهیه کرده ام. من واقعاً تعجب‏‎ ‎‏کردم. برای اینکه بارها دیده بودم که وقتی حضرت امام وضو می گیرند،‏‎ ‎‏آن قدر آب روی دستشان می ریزند که از دست پایین نریزد. گفتم: چه کار‏‎ ‎‏کردی؟ گفت: یک کاسه گذاشتم زیر دست امام، که چکیدۀ آب وضو آنجا‏‎ ‎‏بریزد. بعد آن آب را ریختم داخل یک شیشۀ کوچک دارو. ملاحظه بفرمایید‏‎ ‎‏وقتی که می گفتند آب نباید هدر برود، خودشان دقیقاً انجام می دادند و‏‎ ‎‏الگویی برای دیگران بودند. ‏

‏***‏

‎ ‎