خاطرات
خانم عاطفه اشراقی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میرشکاری، اصغر- بصیرت منش، حمید (گردآورندگان)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

خانم عاطفه اشراقی

‏10ـ‏‏ امام در مورد خودداری از اسراف تأکید فراوان می کردند و همیشه‏

‏می گفتند: تلفن برای کارهای ضروری است از تلفن کردن برای کارهای‏‎ ‎‏غیرضروری خودداری کنید و همیشه به حد احتیاج چراغ منزل را روشن‏‎ ‎‏نگهدارید.‏

‏     امام خودشان در تاریکی به نماز می ایستادند. اگر چراغ اضافی روشن‏‎ ‎‏بود، به شدت ناراحت می شدند، گویی عذاب گناهان را به چشم خویش‏‎ ‎‏می دیدند.‏

‏***‏

‎ ‎